logo Go to Home Page

Služba CryoEase®

Rentabilní, výhodné a spolehlivé řešení dodávek plynu

Kompaktní kryogenní nádrž v místě spotřeby, která je pravidelně doplňována speciálně navrženým dodávkovým vozidlem. Služba CryoEase® od Air Products nabízí stejné výhody, jaké jsou u velkoobjemových dodávek, i menším odběratelům dusíku, kyslíku a argonu. Díky tomuto řešení dodávky plynu můžete zamezit záměně plné lahve za prázdnou a s tím souvislejícími nepříjemnostmi.

Široká nabídka nádrží CryoEase® podle úrovně spotřeby a tlaků, pod kterými je plyn dodáván. Naši odborníci z Air Products s vámi budou úzce spolupracovat tak, aby vytvořili systém dodávek plynu na míru, odpovídající vašim požadavkům a představám.

Služba CryoEase® je jedinečný způsob dodávek plynu. Air Products zavedl tuto službu, aby rozšířil povědomí o možnostech dodávek plynu šitých na míru uživatelům průmyslových plynů.

Díky více než 70letým zkušenostem v poskytování služeb v průmyslových oborech po celém světě chápeme důležitost spolehlivé dodávky plynu pro vaši produktivitu a bezpečnost. Již tisíce zákazníků po celém světě si užívají výhody spojené se službou CryoEase® Service.

Air Products celosvětově uvedlo do provozu již více než 10 000 nádrží CryoEase ® zajišťující rentabilní, moderní, spolehlivý a ekonomicky výhodný způsob dodání plynu zákazníkům napříč různými odvětvími.

Výhody služby Air Products „CryoEase“

Snadné používání

Bezstarostné zásobování plynem s automatickým doplňováním produktu a jednorázovou službou

Vyšší bezpečnost na pracovišti

Eliminuje manipulaci s lahvemi a jejich výměnu. Snižuje vystavení účinkům tlakových a kryogenních plynů

Zvýšená produktivita a provozní efektivita

Nepřetržitá a nepřerušovaná dodávka plynu i během doplňování nádrže. Zjednodušuje vyřizování objednávek a faktur

Nákladově efektivní

Eliminuje zbytky produktu vrácené v lahvích a Dewarových nádobách, takže platíte pouze za spotřebovaný plyn

Lepší pracovní prostředí

Sloučí všechny tlakové lahve do jedné nádrže a zabere méně místa

Zaručená čistota plynu

Eliminuje potenciální riziko křížové kontaminace speciálními nádobami

Máte zájem dozvědět se více o službě CryoEase®?

Kontaktujte nás

Plyny

Argon

Plynný i kapalný argon v různých čistotách a s různými možnostmi celosvětového dodání díky naší síti skladů a vzduch dělících zařízení.

Dusík

V plynné podobě je užitečný pro jeho inertní vlastnosti a jako kapalina je skvělý pro chlazení a mražení. Prakticky každý obor může těžit jeho jedinečných vlastností ať už zlepšením výnosů, optimalizací výkonu či zvýšením bezpečnosti provozu.

Kyslík

Kromě použití jako respiračního plynu pro zdravotnické účely jsou jeho silné oxidační vlastnosti přínosem pro mnoho průmyslových odvětví. Pomáhá zlepšovat výtěžek, optimalizovat výkon, snižovat náklady a minimalizovat uhlíkovou stopu a to zejména v porovnání s jinými palivy.