logo Go to Home Page

Zmenšení částic chemikálií, pryžů a plastů

Cenově výhodný způsob, jak dosáhnout požadované velikosti částic a rychlosti výroby

Air Products 'PolarFit® kryogenní technologie mletí mohou pomoci mletí účinněji a účinněji, zejména u materiálů citlivých na teplo nebo těžko zpracovatelných. Naše systémy používají kapalný dusík k ochlazení vstupního materiálu před mletím nebo během mletí, aby buď zabránily jeho roztavení nebo rozkladu a dosáhly zkřehnutí.

Máme zkušenosti s mnoha typy mlýnů a dokážeme zajistit nebo doporučit přívodní nebo dopravníkový systém. Ať již používáte kryogenní nebo okolní frézovací systém, který potřebujete aktualizovat, nebo plánujete instalaci nového systému, můžeme vám pomoci.

Stáhněte si brožuru Řešení kryogenního mletí PolarFit® pro efektivní zmenšení velikosti

Základy kryogenního mletí

Kryogenní mletí vám může pomoci nákladově efektivně dosáhnout požadované velikosti částic nebo výtěžku částic ve vašem cílovém rozsahu; brousit materiály citlivé na teplo nebo těžko frézovatelné; stejně jako zvýšení výroby, kvality produktů a bezpečnosti procesu. Podívejte se, abyste se dozvěděli o základech kryogenního mletí, výhodách a výsledcích kryogenního mletí, bezpečnostních úvahách a opatřeních a požadavcích na vybavení pro kryogeniku.

Řešení kryogenního mletí PolarFit®

Sledujte, jak naše systémy pro zmenšení velikosti PolarFit® využívají chladicí sílu kapalného dusíku k odvádění tepla, které vzniká při procesu mletí. Umožňuje vám dosahovat vyššího výtěžku částic v požadovaném rozsahu, rovnoměrnější distribuce velikosti částic, vyšší rychlosti výroby a vyšší kvality produktu a vyšší bezpečnost procesu díky inertnosti s dusíkem.

Hlavní výhody kryogenního mletí:

  • Vyšší výtěžnost částic v cílovém rozsahu
  • Rovnoměrnější distribuce velikosti částic,
  • Vyšší rychlost výroby
  • Vyšší kvalita výrobků
  • Vyšší provozní bezpečnost v důsledku inertnosti dusíku

Od kryogenních služeb přes dodávky průmyslových plynů až po kompletní kryogenní systémy se můžete spolehnout na Air Products zkušené inženýry, kteří vám pomohou najít nejlepší řešení pro váš proces.

KONTAKTUJTE NÁS

Důvody, proč naši zákazníci říkali, že si vybrali Air Products:

Více než tři desetiletí zkušeností v laboratoři a závodech s kryogenním mletím… Nesouvisí s výrobcem jednoho mlýnu, což nám umožňuje poskytovat řadu možností… Flexibilitu ve zkušebních zařízeních / procesech… Řadu možností efektivních chladicích dopravních pásů.

KONTAKTUJTE NÁS

Zeptejte se odborníka

Jon Trembley

Technologický manažer – kryogenní aplikace

“Která zařízení potřebuji k úspěšnému kryogennímu mletí?”

Kryogenní mletí je velmi podobné běžné mletí v okolním prostředí. Lze jej instalovat mnoha různými způsoby, ale základní součásti mohou být: mlýn, kryogenní dopravník, regulace toku kapalného dusíku, systém dodávky tekutého dusíku a další podpůrná zařízení společná pro běžné mletí v okolním prostředí.

Služby kryogenního mletí PolarFit®

  • Kryogenní mletí, poradenství
  • Optimalizace dodávek / využití kapalného dusíku / oxidu uhličitého
  • Kryogenní zkoušky zmenšení velikosti v Air Products 'testovacích zařízeních nebo na vašem pracovišti
  • Technické vyhodnocení / zlepšení stávajícího systému frézování
PROZKOUMEJTE SLUŽBY

CENTRUM PODKLADŮ