logo Go to Home Page

Tepelné zpracování

Inovativní řešení plynů, která umí pomoci ve Vaší výrobě

Lidé po celém světě pracující v tomto odvětví spoléhají na naše průmyslové plyny, plynné atmosféry a technickou podporu. Naše služby pomáhají zlepšovat kvalitu produktů, snižovat provozní náklady a zvyšovat objem výroby. Nabízíme vysoce čisté plyny, vybavení a technologie pro manipulaci s plyny, světovou logistickou síť a především bezkonkurenční zkušenosti v oboru a technické know-how, které vám pomohou uspět. Naši aplikační inženýři s vámi mohou spolupracovat, aby plně porozuměli vašim konkrétním potřebám, a poté vám doporučit technologie průmyslových plynů a řešení, tak aby zlepšili vaše procesy a pomohli vám pracovat efektivněji.
Stáhněte si brožuru Atmosphere Solutions for Metals Processing

Průmyslové plyny od přední světové společnosti

  • Přední světový výrobce dusíku, kyslíku a argonu
  • Přední světový výrobce a dodavatel hélia a vodíku
  • Spolehlivá dodávka průmyslových plynů
  • Vynikající výsledky při plnění vašich požadavků včas
  • Vedoucí postavení v oblasti bezpečnosti
  • Technická podpora, když ji potřebujete
  • Špičkový zákaznický servis

Odborné znalosti a řešení v oblasti zpracování kovů a materiálů

Inovativní řešení ochranné atmosféry

Atmosférická řešeníoptimalizovaná pro specifické aplikace 

Bezkonkurenční zkušenosti v oboru a technická podpora

Nabízíme pomoc při řešení problémů,zvýšení kvality vašeho produktu, snížení provozních nákladů a zvýšeníproduktivity

Složitější systémy přívodu plynu

Zakázková řešení pro složitější systémy dodání plynu, například v případě potřeby velkého průtoku

Procesní audity

Optimalizujtevyužití průmyslových plynů ve vašem provozu. Pomůžeme Vám objevit oblasti,které lze zlepšit.

POSÍLENÍ PROVOZNÍ DOKONALOSTI SOLÁRNÍ ATMOSFÉRY

Zlepšování provozní dokonalosti Solar Atmospheres po dobu 40 let. Vztah vybudovaný na službě a důvěře. 

Spojte se s našimi aplikačními specialisty

Naše společnost vám může doporučit technologie na bázi průmyslových plynů a řešení pro zlepšení procesu, aby vaše operace byla efektivnější.

KONTAKTUJTE NÁS

Zeptejte se odborníka

Guido Plicht

Manažer komerčních technologií pro Evropu

"Je úroveň čistoty plynu dostatečná pro můj proces?"
Průmyslové plyny, jako dusík, vodík a argon, určené pro atmosféry v pecích se vyznačují velmi vysokou čistotou (99,995 % a více). Například úrovně nečistot pro kryogenní dusík jsou 10 nebo méně objemových částic na milion (ppmv) kyslíku a 3 nebo méně ppmv nebo vlhkosti (rosný bod <- 32  °C). Tato čistota je obvykle dostatečná pro mnoho procesů zahrnujících širokou škálu materiálů. Některé materiály mohou vzhledem ke své vysoké reaktivitě vyžadovat plyny s ještě nižšími úrovněmi nečistot, zejména ty, které jsou dodávány prostřednictvím velkoobjemových systémů nebo v cisternách. V některých závodech jsou nainstalovány řadové čističe jako dodatečné preventivní opatření proti nečistotám z domovního potrubí. Řadové čištění obvykle zahrnuje odstranění kyslíku a vlhkosti. Při dodávce argonu je někdy například nutné odstranit stopové nečistoty dusíku. Volba čisticího zařízení závisí na konkrétním plynu a na druhu a množství nečistot, které je třeba odstranit

SPRÁVNÝ VÝBĚR ATMOSFÉRY

Zjistěte, jak můžete snížit
náklady, vyřešit potíže a zlepšit kvalitu produktu díky výběru správné
atmosféry a optimalizací průtoku.

Snadná výměna zásobníku

Náš technický tým zajišťuje rychlé a plně integrované výměny zásobníku již za 3 dny, a to bez přerušení přívodu plynu. Díky našemu procesu je výměna pro zákazníky snadná. Zajistíme dočasný přívod plynu, zkoordinujeme odstranění starého zařízení se současnými zásobami a nové zařízení nainstalujeme na plochu propojující všechna potrubí. Nakonec je zásobník naplněn, uveden do provozu a otestován, abychom se ujistili, že všechny systémy fungují bezpečně a efektivně.

Optimalizujte provoz pece, tak aby se snížily provozní náklady

Nabízíme audity a analýzy atmosféry na místě a analýzy ovzduší, které jsou upraveny na míru vašemu závodu, od komplexního posouzení celého systému zásobování plynem (od skladovacích nádrží přes potrubí až po jednotlivá místa použití), až po revize zařízení pro regulaci průtoku plynu, dávkovacích a mísicích zařízení nebo samotných pecí a jiných procesních zařízení, která plyn využívají. Náš tým inženýrů zaměřený na průmysl má praktické znalosti, které vám pomohou identifikovat způsoby, kterými lze zvýšit hodnotu vašeho provozu a snížit náklady.
ZJISTĚTE VÍCE

Plyny

Air Products plyny, které jsou obvykle dodávány v plynné a kapalné formě, umožňují zákazníkům v celé řadě průmyslových odvětví zlepšit jejich vliv na životní prostředí, kvalitu produktů a produktivitu.

Argon

Argon, inertní plyn, se používá v aplikacích ke zlepšení kvality, zvýšení efektivity a výtěžnosti.

Oxid uhličitý

Naše zkušené aplikační týmy z celého světa mohou díky znalostem oboru a aplikací zajistit dodávku a technologické řešení pro stlačený nebo kapalný oxid uhličitý pro splnění vašich jedinečných potřeb.

Helium

Helium, inertní plyn, se používá pro kalení, chlazení, detekci netěsností a plazmové aplikace.

Vodíku

Vodík se používá k redukci oxidů kovů, prevenci oxidace při tepelném zpracování a jako palivo nebo procesní plyn pro nástřik.

Dusíku

Dusík se běžně používá v aplikacích napříč operacemi zpracování kovů a materiálů pro zlepšení kvality, zvýšení efektivity a výtěžnosti.

Kyslík

Kyslík se používá v celé řadě aplikací zpracování kovů a materiálů včetně drážkování, termického nástřiku a svařování.

Svařování řezných plynů

Řada plynů, technologií a služeb v kovovýrobě, ať již jde o svařování, řezání, termické nástřiky, pájení natvrdo nebo drážkování.

Telemetrický systém TELALERT®.

Telemetrický dálkový monitorovací systém TELALERT® poskytuje včasné a přesné údaje o zásobách našemu logistickému centru a pomáhá předpovídat dodávky.

DODATEČNÉ SLUŽBY

CENTRUM PODKLADŮ