logo Go to Home Page

Voda a čištění odpadních vod

Ekonomicky efektivní řešení pro procesy úpravy vody

Hledáte spolehlivá, efektivní a nákladově efektivní řešení úpravy vody pro splnění legislativy týkající se životního prostředí?

Naše inovativní Halia® vodní roztoky využívající čistý kyslík přinášejí nákladovou efektivitu a výhody pro životní prostředí a pomáhají vám zlepšit procesy čištění vody. Tato technologie v sobě spojuje všechny osvědčené výhody provzdušňování čistým kyslíkem, ozonu a pokročilé oxidace o přenosu, která přináší vysoce efektivní a nízkonákladovou vodu.

Naše řešení zahrnují:

Odpadní voda. Technologie oxidace pro pomoc při čištění toků komunálních a průmyslových odpadních vod pro splnění požadavků standardů pro opětovné použití vody v různých aplikacích.

Pitné vody. Technologie dezinfekce vody navržené pro splnění řidičských potřeb obcí a zvýšených regulačních požadavků při snížení provozních nákladů.

Akvakultura a okysličování řek. Vysoce čistý kyslík pro líhně a rybí farmy.

Řešení Halia® jsou schopna manipulace s různými požadavky:

  • Zvýšit kapacitu stávající čistírny odpadních vod
  • Pro snížení pěny se uvolňují zápach a VOC z provzdušňovací nádrže
  • Pro zlepšení účinnosti nitrifikace a usazování
  • Pro odstranění barvy za účelem vybití nebo opětovného použití
  • K odstranění nepřekonatelných znečišťujících látek
  • Zvýšení hladiny rozpuštěného kyslíku (DO) a zvýšení hustoty akvakultury

Řešení Halia® pro úpravu vody zahrnují:

Pilotní zkoušky

Systémy biologického čištění

Systémy oxidační úpravy

Průběžná technická podpora a servis zařízení

Kontroly bezpečnosti a provozu a školení

Zeptejte se odborníka

Samy Sablayrolles

Komerční technologie vodní řešení, Evropa

“Dokáže čisté vzduchové aerace nahradit čistým kyslíkem?”
Air Products technologie umožňuje obohatit závod čistým kyslíkem, aniž by došlo k zastavení současné provzdušňování. Koncepci, kterou používáme, je pokrýt nedostatek kyslíku, ke kterému dochází během období špičky, nebo abychom eliminovali jakýkoli nedostatek v provzdušňování vzduchem, a to při zachování aktivace provzdušňování vzduchem. V některých případech zcela nahradí vzduchové systémy čistým kyslíkem, když budou jasně identifikovány výhody, jako jsou úspory nákladů a zvýšení produktivity, nebo pokud nelze vyloučit interakci mezi provzdušňovačem na bázi čistého kyslíku a provzdušňovačem na bázi vzduchu. Pro každé řešení se odborné znalosti Air Products zaměřují na úspory nákladů tím, že porozumí každému systému a nabídnou nejlepší řešení, pokud jde o náklady a efektivitu.

Potřebujete zlepšit proces úpravy vody?

Naši technici naší společnosti vám mohou poskytnout radu ohledně vhodného vybavení a řešení pro vaše potřeby.

KONTAKTUJTE NÁS

Plyny

Naše plyny se obvykle dodávají v plynné a kapalné podobě, umožňují zákazníkům v celé řadě průmyslových odvětví zmenšit jejich enviromentální stopu, zvýšit kvalitu produktů a efektivitu výroby.

Oxid uhličitý

Naše zkušené týmy díky znalostem oboru a aplikací umí zajistit dodávku a technologické řešení stlačeného nebo kapalného oxid uhličitý přesně podle Vašich potřeb.

Kyslík

Kromě použití jako respiračního plynu pro zdravotnické účely jsou jeho silné oxidační vlastnosti přínosem pro mnoho průmyslových odvětví. Pomáhá zlepšovat výtěžek, optimalizovat výkon, snižovat náklady a minimalizovat uhlíkovou stopu a to zejména v porovnání s jinými palivy.