Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Airplane preparing to land with landing gear extended
Tepelné zpracování| Svařování a řezání| Letectví a kosmonautika

Tepelný sprej

Odborná řešení, která vám pomohou uspět

Vysokorychlostní termální nástřik kyslíko-palivového (HVOF) Se běžně používá k povrchové úpravě dílů s kritickým opotřebením, jako jsou podvozky, kroužky ložisek, ventily a součásti turbíny. Obvykle jsou zcela nebo částečně roztavené kovové, kompozitní nebo keramické kapičky tlačeny z pistole nebo hořáku na obrobek. Společnost Air Products nabízí různé technické služby, řešení na bázi plynů a úplný sortiment technických plynů – kyslíku, dusíku, vodíku, argonu, helia a různých směsí plynů pro odběratele malých i velkých objemů. Aplikační specialisté naší společnosti s vámi mohou spolupracovat na doporučení zlepšení, která mohou pomoci optimalizovat využití plynu a zlepšit kvalitu produktu.

Průmyslové plyny od předního světového dodavatele

V aplikacích termického nástřiku jsou stálé dodávky a čistota technických plynů klíčovými faktory pro aplikaci vysoce kvalitních nátěrů požadovaných vašimi koncovými uživateli. Jako přední společnost v oblasti průmyslových plynů přinášíme mnohaleté zkušenosti v oblasti dodávek plynu a bezpečnosti, které vám pomohou zlepšit provoz vašeho provozu. 

ap0001-plant
Spolehlivá a bezpečná dodávka technických plynů

Síť více závodů s primárními výrobními závody a sekundárními zdroji produktu pro zajištění spolehlivé dodávky

ap0038-truck
Celosvětový přední výrobce dusíku, kyslíku a argonu

Globální jednička v dodávkách kapalného a stlačeného dusíku, kyslíku a argonu v celé řadě čistot a koncentrací

0796-clock
Vynikající výsledky při plnění včasných potřeb

Nepřetržitá služba řízení zásob pro vytvoření plánu doplnění dodávek na základě aktuálního a budoucího časového plánu výroby

ap0008-safety
Přední společnost v oblasti bezpečnosti

Nic není pro nás důležitější než bezpečnost a spokojenost našich provozních komunit

ap0114-hand-globe
Technická podpora, když ji potřebujete

Zkušené technické týmy z celého světa mohou nabídnout a technologická řešení splnit vaše jedinečné potřeby

0974-users
Prvotřídní zákaznický servis

Náš přístup ke vztahům se zákazníky je založen na tom, že nejprve porozumíme vašim potřebám.

ap0066-gengas
Vlastnit a provozovat stovky plynových závodů po celém světě

Více než 75 let zkušeností s návrhem a provozem závodů na výrobu technických plynů pro pomoc při stanovení nejlepšího režimu dodávky

0881-globe
Přední světový výrobce a dodavatel hélia

Přední světová společnost dodávající stlačený plyn a kapalné helium v různých čistotách a koncentracích

Nabídky

Zeptejte se odborníka

Mark Lanham

Aplikační inženýr, Severní Amerika

Jaké jsou výhody používání vodíku jako palivového plynu v porovnání s tradičními uhlovodíky pro provoz s HVOF?

Existuje pouze několik typů paliv, která lze použít pro spalování v tradičních systémech HVOF (vysokorychlostní kyslíko-palivové), tj. Vodík, petrolej, metan (zemní plyn), propan a propylen. I když má každé palivo některé zřetelné výhody, vodík přináší několik jedinečných výhod:
  • Díky své vyšší tepelné vodivosti dosahuje vodík nejlepšího přenosu tepla z plamene na částice prášku, i když má v porovnání s běžnými uhlovodíkovými palivy celkově nižší teplotu plamene.
  • Výkon procesu HVOF závisí na typu paliva, stechiometrickém poměru a tlaku spalování a také na konstrukcích pistole. Schopnost provádět bohaté toky vodíku vytváří redukční atmosféru, což snižuje produkci oxidů a dále zlepšuje kvalitu potahu.
  • V důsledku úplného spalování stechiometrických reakčních složek vodíku a kyslíku nevznikají na povlaku žádné nespálené zbytky.
Kromě toho lze vodík dodávat v trubkách a nádržích pro velkoobjemové dodávky kapalin s dostatečným tlakem, které nevyžadují v zimních měsících ohřívací plošiny, aby byl zajištěn dostatečný průtok paliva do kabiny HVOF.

Read more...