logo Go to Home Page

Tepelný sprej

Odborná řešení, která vám pomohou uspět

Vysokorychlostní termální nástřik kyslíko-palivového (HVOF) Se běžně používá k povrchové úpravě dílů s kritickým opotřebením, jako jsou podvozky, kroužky ložisek, ventily a součásti turbíny. Obvykle jsou zcela nebo částečně roztavené kovové, kompozitní nebo keramické kapičky tlačeny z pistole nebo hořáku na obrobek. Společnost Air Products nabízí různé technické služby, řešení na bázi plynů a úplný sortiment technických plynů – kyslíku, dusíku, vodíku, argonu, helia a různých směsí plynů pro odběratele malých i velkých objemů. Aplikační specialisté naší společnosti s vámi mohou spolupracovat na doporučení zlepšení, která mohou pomoci optimalizovat využití plynu a zlepšit kvalitu produktu.

Procesní plyny pro termický nástřik

  • Kyslík – pro zlepšení spalování v HVOF a v provozu s plamenem.
  • Vodík – pro generování vysokého tepla, nízké oxidace a vysokých rychlostí částic; a procesního plynu v aplikacích plazmového nástřiku atmosféry.
  • Argon – primární plazmový plyn nebo sekundární plyn s dusíkem pro zvýšení jeho energie; a práškový nosný plyn pro zcela inertní prostředí.
  • Helium – vysoký koeficient přenosu tepla a tepelná vodivost; Používá se jako sekundární plyn s argonem v aplikacích plazmového nástřiku.
  • Dusík – práškový nosný plyn v aplikacích HVOF.
  • Desítky let zkušeností – Aplikační technici naší společnosti vám mohou pomoci vybrat napájecí systém, který splní vaše požadavky na tlak a objem.

Průmyslové plyny od předního světového dodavatele

V aplikacích termického nástřiku jsou stálé dodávky a čistota technických plynů klíčovými faktory pro aplikaci vysoce kvalitních nátěrů požadovaných vašimi koncovými uživateli. Jako přední společnost v oblasti průmyslových plynů přinášíme mnohaleté zkušenosti v oblasti dodávek plynu a bezpečnosti, které vám pomohou zlepšit provoz vašeho provozu.

Spolehlivá a bezpečná dodávka technických plynů

Síť více závodů s primárními výrobními závody a sekundárními zdroji produktu pro zajištění spolehlivé dodávky

Celosvětový přední výrobce dusíku, kyslíku a argonu

Globální jednička v dodávkách kapalného a stlačeného dusíku, kyslíku a argonu v celé řadě čistot a koncentrací

Vynikající výsledky při plnění včasných potřeb

Nepřetržitá služba řízení zásob pro vytvoření plánu doplnění dodávek na základě aktuálního a budoucího časového plánu výroby

Přední společnost v oblasti bezpečnosti

Nic není pro nás důležitější než bezpečnost a spokojenost našich provozních komunit

Technická podpora, když ji potřebujete

Zkušené technické týmy z celého světa mohou nabídnout a technologická řešení splnit vaše jedinečné potřeby

Prvotřídní zákaznický servis

Náš přístup ke vztahům se zákazníky je založen na tom, že nejprve porozumíme vašim potřebám.

Vlastnit a provozovat stovky plynových závodů po celém světě

Více než 75 let zkušeností s návrhem a provozem závodů na výrobu technických plynů pro pomoc při stanovení nejlepšího režimu dodávky

Přední světový výrobce a dodavatel hélia

Přední světová společnost dodávající stlačený plyn a kapalné helium v různých čistotách a koncentracích

Spojte se s našimi technickými odborníky.

Obraťte se na společnost Air Products a požádejte o desítky let zkušeností s termickým nástřikem.

KONTAKTUJTE NÁS

Zeptejte se odborníka

Mark Lanham

Aplikační inženýr, Severní Amerika

“Jaké jsou výhody používání vodíku jako palivového plynu v porovnání s tradičními uhlovodíky pro provoz s HVOF?”
Existuje pouze několik typů paliv, která lze použít pro spalování v tradičních systémech HVOF (vysokorychlostní kyslíko-palivové), tj. Vodík, petrolej, metan (zemní plyn), propan a propylen. I když má každé palivo některé zřetelné výhody, vodík přináší několik jedinečných výhod:
  • Díky své vyšší tepelné vodivosti dosahuje vodík nejlepšího přenosu tepla z plamene na částice prášku, i když má v porovnání s běžnými uhlovodíkovými palivy celkově nižší teplotu plamene.
  • Výkon procesu HVOF závisí na typu paliva, stechiometrickém poměru a tlaku spalování a také na konstrukcích pistole. Schopnost provádět bohaté toky vodíku vytváří redukční atmosféru, což snižuje produkci oxidů a dále zlepšuje kvalitu potahu.
  • V důsledku úplného spalování stechiometrických reakčních složek vodíku a kyslíku nevznikají na povlaku žádné nespálené zbytky.
Kromě toho lze vodík dodávat v trubkách a nádržích pro velkoobjemové dodávky kapalin s dostatečným tlakem, které nevyžadují v zimních měsících ohřívací plošiny, aby byl zajištěn dostatečný průtok paliva do kabiny HVOF.

Plyny

Air Products plyny, které jsou obvykle dodávány v plynné a kapalné formě, umožňují zákazníkům v celé řadě průmyslových odvětví zlepšit jejich vliv na životní prostředí, kvalitu produktů a produktivitu.

Argon

Plynný i kapalný argon v různých čistotách a s různými možnostmi celosvětového dodání díky naší síti skladů a vzduch dělících zařízení.

Helium

Inertní plyn pro kryogenní aplikace, přenos tepla, použití v ochranné atmosféře, pro detekci netěsností a plnění balónků.

Vodík

Je ceněný pro své reaktivní a ochranné vlastnosti a používá se v mnoha průmyslových odvětvích, jako je elektronika, potravinářství, sklářství, chemický průmysl, rafinérství a jiné. Jeho jedinečné vlastnosti můžete využít ke zlepšení kvality, optimalizaci výkonu a snížení nákladů.

Dusík

V plynné podobě je užitečný pro jeho inertní vlastnosti a jako kapalina je skvělý pro chlazení a mražení. Prakticky každý obor může těžit jeho jedinečných vlastností ať už zlepšením výnosů, optimalizací výkonu či zvýšením bezpečnosti provozu.

Kyslík

Kromě použití jako respiračního plynu pro zdravotnické účely jsou jeho silné oxidační vlastnosti přínosem pro mnoho průmyslových odvětví. Pomáhá zlepšovat výtěžek, optimalizovat výkon, snižovat náklady a minimalizovat uhlíkovou stopu a to zejména v porovnání s jinými palivy.

CENTRUM PODKLADŮ