logo Go to Home Page

Bezpečnostní informace

Plyny

Kryogenní kapaliny

Safetygram 8
Kapalný argon

Safetygram 9
Kapalný vodík

Safetygram 7
Kapalný dusík

Safetygram 27
Nádoby na kryogenní kapaliny

Safetygram 16
Bezpečná manipulace s kryogenními kapalinami

Safetygram 6
Kapalný kyslík

Safetygram 22
Kapalné helium

Safetygram 47
Pokyny pro bezpečný provoz mrazicích zařízení na bázi kapalného dusíku

Safetygram 48
Guidance for the safe operation of Liquid (CO₂ or N₂) Injection Systems

Safetygram 49
Pokyny pro bezpečný provoz mrazicích zařízení na kapalný dusík pro kryogenní konzervaci

Safetygram 51
Skleněné a mrazicí sklo s dávkovači oxidu uhličitého

Stlačené a tlakové plyny

Safetygram 13
Acetylén

Safetygram 25
Fluor v dusíku

Safetygram 3
Plynný argon

Safetygram 4
Plynný vodík

Safetygram 2
Plynný dusík

Safetygram 18
Oxid uhličitý

Safetygram 1
Plynný kyslík

Safetygram 19
Oxid uhelnatý

Safetygram 33
Rizika kyslíku a směsí obohacených kyslíkem

Safetygram 5
Plynné helium

Safetygram 17
Rizika ovzduší s nedostatkem ovzduší

Lahve a vybavení

Safetygram 10
Manipulace s lahvemi se stlačeným plynem, jejich skladování a použití

Safetygram 38
Produktová migrace zkapalněných stlačených plynů v systémech rozvodů

Safetygram 11
Nouzová akce pro manipulaci s unikajícími tlakovými lahvemi

Safetygram 30
Manipulace se zkapalněným stlačeným plynem

Safetygram 15
Zařízení pro přetlakové lahve

Safetygram 31
Připojení výstupního ventilu lahve

Safetygram 35
Air Products „Zásady prodeje kyslíku do tyčí kyslíku“

Safetygram 23
Ventily lahví

Safetygram 12
Výběr, instalace a provoz regulátoru

Safetygram 14
Nezměňte lahev na raketu

Generále

Safetygram 37
Product Security (zabezpečení produktu)

Safetygram 29
Protokol ošetření popálenin způsobených kyselinou fluorovodíkovou