logo Go to Home Page

Farmaka

Technická řešení pro bezpečnější a produktivnější procesy

Air Products vám může pomoci prosadit inovaci ve vašem farmaceutickém průmyslu a zároveň zachovat konkurenceschopnost, zajistit kontrolu kvality a soulad s předpisy, jako jsou Správná výrobní praxe (GMP), lékopisy a směrnice o ochraně životního prostředí.
Díky pokročilým znalostem farmaceutických procesů a technologií nabízíme širokou škálu inovativních řešení s cennými plyny pro zlepšení bezpečnosti, kvality, efektivity a produktivity vašich procesů, od laboratoře až po aktivní výrobu farmaceutické přísady nebo výrobu léčiva.

Široká nabídka technických řešení pro zlepšení

  • Udržitelnost
  • Vliv na životní prostředí a bezpečnost
  • Kvalita produktu
  • Produktivita

Chcete se dozvědět více o našich farmaceutických procesech?

Objednejte si bezplatnou konzultaci s jedním z našich odborníků.

KONTAKTUJTE NÁS

Plyny

Air Products plyny, které jsou obvykle dodávány v plynné a kapalné formě, umožňují zákazníkům v celé řadě průmyslových odvětví zlepšit jejich vliv na životní prostředí, kvalitu produktů a produktivitu.

Oxid uhličitý

Naše zkušené týmy díky znalostem oboru a aplikací umí zajistit dodávku a technologické řešení stlačeného nebo kapalného oxid uhličitý přesně podle Vašich potřeb.

Dusík

V plynné podobě je užitečný pro jeho inertní vlastnosti a jako kapalina je skvělý pro chlazení a mražení. Prakticky každý obor může těžit jeho jedinečných vlastností ať už zlepšením výnosů, optimalizací výkonu či zvýšením bezpečnosti provozu.

Kyslík

Kromě použití jako respiračního plynu pro zdravotnické účely jsou jeho silné oxidační vlastnosti přínosem pro mnoho průmyslových odvětví. Pomáhá zlepšovat výtěžek, optimalizovat výkon, snižovat náklady a minimalizovat uhlíkovou stopu a to zejména v porovnání s jinými palivy.

Veřejně přístupná odborná informační služba VPOIS společnosti Air Products spol. s r.o.

ZJISTĚTE VÍCE

CENTRUM PODKLADŮ