logo Go to Home Page

Biotechnologie

Dodávka plynu a řešení pro biotechnologický průmysl

Pokud jste odpovědní za objevování a výrobu léčiv, neměli byste si dělat starosti s dodávkou plynu.

Naše společnost vám může pomoci udržet konkurenceschopnost, zajistit kontrolu kvality nebo soulad s předpisy, jako jsou Správná výrobní praxe (GMP), lékopis a směrnice o ochraně životního prostředí.

Díky pokročilým znalostem biotechnologických procesů a technologií jsme schopni zajistit technickou podporu pro řadu biotechnologických aplikací, jako je aerobní fermentace, balení, inertizace a ochranné atmosféry, růst kultur, kryogenní konzervace a lyofilizace či sušení vymrazováním.

Široká nabídka technických řešení pro zlepšení:

  • Udržitelnost
  • Vliv na životní prostředí a bezpečnost
  • Kvalita produktu
  • Produktivita

Chcete se dozvědět o našich řešeních pro biotechnologie?

Objednejte si bezplatnou konzultaci s jedním z našich odborníků.

KONTAKTUJTE NÁS

Plyny

Air Products plyny, které jsou obvykle dodávány v plynné a kapalné formě, umožňují zákazníkům v celé řadě průmyslových odvětví zlepšit jejich vliv na životní prostředí, kvalitu produktů a produktivitu.

Oxid uhličitý

Naše zkušené týmy díky znalostem oboru a aplikací umí zajistit dodávku a technologické řešení stlačeného nebo kapalného oxid uhličitý přesně podle Vašich potřeb.

Dusík

V plynné podobě je užitečný pro jeho inertní vlastnosti a jako kapalina je skvělý pro chlazení a mražení. Prakticky každý obor může těžit jeho jedinečných vlastností ať už zlepšením výnosů, optimalizací výkonu či zvýšením bezpečnosti provozu.

Kyslík

Kromě použití jako respiračního plynu pro zdravotnické účely jsou jeho silné oxidační vlastnosti přínosem pro mnoho průmyslových odvětví. Pomáhá zlepšovat výtěžek, optimalizovat výkon, snižovat náklady a minimalizovat uhlíkovou stopu a to zejména v porovnání s jinými palivy.

CENTRUM PODKLADŮ