logo Go to Home Page

Řezání

Lasery, kyslíko-palivové a plazmové aplikace

Při řezání materiálů, ať již jde o železné kovy, neželezné kovy – například hliník – nebo dokonce o řezání dřeva, je proces řezání určen mnoha faktory. Patří k nim potřeba přenositelnosti, opakovatelnost a prostor, který je k dispozici. Proto se uživatelé obvykle rozhodují pro laserové řezání nebo plazmové řezání nebo kyslíko-palivové zařízení. Každá aplikace má své výhody.

Laserové řezání

Kompletní sortiment plynů pro laserové mazání a pomocných plynů v celé řadě režimů dodávky

Kyslíko-palivové řezání

Acetylén pro přípravu zkosených hran na desce, trubce a trubce

Řezání plazmatem

Specializované směsi vodíku a dusíku pro plazmové řezací stroje

Promluvte si s našimi odborníky na řezání MetFab.

Kontaktujte nás

CryoEase® Microbulk Solutions – Gas Supply Made Simple

A compact on-site cryogenic tank that is regularly replenished by a specially-designed delivery vehicle. Air Products' CryoEase® microbulk service offers the advantages of bulk supply to smaller volume users of oxygen and nitrogen users.

  • Saves time – no more handling or changing of cylinders
  • Saves space – tank can be sited conveniently to relieve valuable floor space
  • Peace of mind – our Gas Management system automatically schedules regular deliveries, saving you the hassle of chasing orders or waiting for deliveries

Constant and reliable supply with a lower carbon footprint— you can reduce the number of gas deliveries to your business since Air Products looks after your order planning, fulfillment and delivery.

Download CryoEase® Service brochure

Možnosti dodávek plynu

Air Products plyny, které jsou obvykle dodávány v plynné a kapalné formě, umožňují zákazníkům v celé řadě průmyslových odvětví zlepšit jejich vliv na životní prostředí, kvalitu produktů a produktivitu.

Velkoobjemové dodávky

Dodáváme nákladní dopravou a v závislosti na Vašem požadovaném objemu, tlaku, provozním režimu, čistotě a požadovaném průtoku umístíme ve Vaší výrobě buď ve formě kapaliny v kryogenních zásobnících, nebo jako plyn ve vysokotlakých nádobách.

Lahve

Jedná se o tradiční řešení nízkoobjemových dodávek plynu. Lahve lze dodávat v celé řadě velikostí, tlaků a čistot plynů. Platí pro širokou škálu plynů a plynných směsí. Pro větší objemy máme k dispozici rozdělovače lahví.

Řešení CryoEase®

Možnost pro odběratele nižších objemů, kdy je plyn dodáván do malých zásobníků přímo u zákazníka namísto tlakových lahví a Dewarových nádob.

Resource Center