logo Go to Home Page

Plyn vyráběný v místě spotřeby

Požadavky na plyn. Optimalizováno.

Společnost Air Products se stala průkopnicí koncepce v místě spotřeby – již déle než 75 let instalujeme a inovujeme technologii, která poskytuje levné a efektivní řešení pro dodávku průmyslového plynu v místě spotřeby. Jsme jediným významným dodavatelem průmyslového plynu, který disponuje špičkovou technologií ve všech oblastech výroby plynu v místě spotřeby. Díky tomu můžeme nabízet řešení přímo v místě spotřeby s plným porozuměním vašim požadavkům a s tím, co nejlépe odpovídá vašim potřebám.

Zařízení na výrobu plynu v místě spotřeby poskytují vlastní řešení pro přesné požadavky na čistotu, tlak a průtok vašeho provozu. Vyhrazená a nepřetržitá dodávka vodíku, kyslíku, dusíku a argonu přímo na vašem pracovišti zajišťuje vašim procesům maximální spolehlivost a optimalizaci a může snížit celkové výdaje za průmyslový plyn, a to díky flexibilnímu konstrukci a kompaktní ploše systémů Air Products PRISM®.

Malé objemy, podobné velkoobjemovým dodávkám až po požadavky velkého rozsahu a od potřeb nízké až vysoké čistoty, lze dodávat v rámci našeho sortimentu zařízení v místě spotřeby. Naše vlastní, osvědčené reformní, kryogenní, adsorpční a membránové technologie z nás dělají předního světového dodavatele zařízení a služeb v místě spotřeby. Společnost Air Products s podporou našich globálních center provozních služeb a místních technických týmů, které nepřetržitě reagují v reálném čase a řeší odstraňování problémů, zajišťují rychlý chod řešení potíží.

Zákazníci, kteří dbají na udržitelnost, se spoléhají na zařízení společnosti Air Products na výrobu plynu v místě spotřeby, aby snížili uhlíkovou stopu, zvýšili energetickou účinnost, zvýšili výkon, zlepšili kvalitu koncových produktů a zlepšili vliv na životní prostředí. Společnost Air Products s celosvětovou působností na většině koncových trhů vyvíjí a nadále realizuje dodavatelské systémy a průmyslové nabídky určené pro splnění měnících se potřeb napříč spektrem aplikací.

Ať už nakupujete průmyslové plyny na základě smlouvy v místě spotřeby, nebo si zařízení zakoupíte, připojíte se k rozsáhlé zákaznické základně, která spoléhá na to, že společnost Air Products bude dodávat více než jen plyny.

Flexibilní komerční řešení pro výrobu plynu v místě spotřeby

Prodej plynu: Společnost Air Products navrhuje, instaluje, udržuje, vlastní a provozuje zařízení u zákazníka s vyhrazenou výrobní kapacitou a nadbytečným záložním zásobováním molekul prostřednictvím smlouvy o dodávce a se zaručenou rychlostí spuštění.

Prodej vybavení: Společnost Air Products navrhuje a dodává zákazníkovi zařízení na klíč závod prostřednictvím kupní smlouvy. Zákazník zařízení nainstaluje a vlastní. Provoz a údržbu zařízení může provádět zákazník, nebo je může zajišťovat společnost Air Products formou dohody o provozu a údržbě.

Air Products
Závazek

zákazníka
Závazek

Návrh zařízení SOG/SOE
Definujte rozsah pro aplikace-integrace průmyslového plynu SOG/SOE
Doprava na pracoviště SOG SOE
Nákup, výstavba, instalace a uvedení do provozu SOG SOE
Tekutý produkt a záložní dodávka SOG Volitelně SOG?
Průběžný provoz a údržba SOG SOE
Sledování v reálném čase a místní technická odezva/podpora SOG SOE
Správa zásob náhradních dílů SOG
Bezpečnostní školení SOG/SOE

Výroba plynu v místě spotřeby – jednoduchá řešení pro každodenní výzvy

Rychlá instalace a snadná integrace

Modulární koncept našich zařízení se součástmi přizpůsobenými potřebám zákazníkova pracoviště a menší nároky na prostor znamenají kratší prostoje z důvodu instalace a spuštění

Vždy nepřerušovaná dodávka

Výrobní závody jsou navrženy se záložním zásobováním kapalinou a se skladováním v místě spotřeby – to je 99,99% řešení záruky onstream

Standardní komponenty robustních zákaznických řešení

Zařízení PRISM jsou navrženy tak, aby splňovaly veškeré požadavky na průtok, čistotu a tlak. Poskytují optimálně navržený systém pro nízké počáteční investiční náklady a dlouhodobou nákladově efektivní dodávku plynu

Automatická ovládání a flexibilní provozní režimy

Výkon při rozložení a sledování zátěže jsou u našich zařízeních standardní, maximalizují energetickou účinnost a snižují celkové provozní náklady

Globální provozní dokonalost s místní technickou reakcí 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Naše vylepšené zaměření na bezpečnost, rychlé odstraňování problémů a optimalizační techniky vám pomohou řídit bezpečnost procesů, provozní spolehlivost a energetickou účinnost ... což umožňuje okamžitý zásah a zamezení nákladných neplánovaných odstávek.

Technologické inovace a vývoj

Investice do našich produktů za účelem dosažení vynikajícího výkonu je základem našeho podnikání a váš stárnoucí systém můžeme nahradit novějšími a efektivnějšími řešeními

Odvětvové odborné znalosti, od nabídek aplikací po technickou podporu

Od speciálních auditů před prodejem až po technickou analýzu po prodeji je k dispozici náš specializovaný tým pro vyhodnocení a zlepšení vašeho profilu využití plynu

Informace o účtu a správa v reálném čase

Prostřednictvím systému MyAirProducts můžete rychle a snadno najít odpovědi na otázky týkající se vašeho účtu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Přístup k fakturám, získávání zpráv o objemu a načítání bezpečnostních informací

Máte zájem o posouzení výroby v místě spotřeby pro vaše potřeby dodávek plynu?

Kontaktujte odborníka na výrobu plynu v místě spotřeby ještě dnes.

KONTAKTUJTE NÁS

Možnosti dodávek plynu

Vodík

Je ceněný pro své reaktivní a ochranné vlastnosti a používá se v mnoha průmyslových odvětvích, jako je elektronika, potravinářství, sklářství, chemický průmysl, rafinérství a jiné. Jeho jedinečné vlastnosti můžete využít ke zlepšení kvality, optimalizaci výkonu a snížení nákladů.

Dusík

V plynné podobě je užitečný pro jeho inertní vlastnosti a jako kapalina je skvělý pro chlazení a mražení. Prakticky každý obor může těžit jeho jedinečných vlastností ať už zlepšením výnosů, optimalizací výkonu či zvýšením bezpečnosti provozu.

Kyslík

Kromě použití jako respiračního plynu pro zdravotnické účely jsou jeho silné oxidační vlastnosti přínosem pro mnoho průmyslových odvětví. Pomáhá zlepšovat výtěžek, optimalizovat výkon, snižovat náklady a minimalizovat uhlíkovou stopu a to zejména v porovnání s jinými palivy.

SPLNĚNÍ POPTÁVKY PO DUSÍKU S PRODUKCÍ PLYNU V MÍSTĚ SPOTŘEBY

Zařízení postavené v místě spotřeby zákazníka nebo v jeho blízkosti s produktem dodávaným potrubím umožňují zákazníkům, kteří požadovali velké objemy plynu, výrazně snížit náklady na produkt a současně zvýšit spolehlivost surovin.

Služby a řešení podpory zařízení

Společnost Air Products nabízí komplexní portfolio služeb a řešení prostřednictvím našeho vysoce kvalifikovaného personálu v kancelářích po celém světě. Náš tým řeší problémy zákazníků související se separací vzduchu a výrobou vodíku pomocí řešení, která kladou důraz na bezpečnost, spolehlivost a provozní účinnost. Od posouzení zařízení až po inženýrské studie, údržbu a technické balíčky, školení operátorů a správu náhradních dílů, jsme vaším komplexním obchodem pro podporu před i po prodeji zařízení.
PODPORA ZAŘÍZENÍ

Výroba generovaného plynu v místě spotřeby

Flexibilní, plně integrované, kompaktní systémy zajišťující nepřerušovanou, nízkonákladovou a efektivní dodávku plynu.

VYŽÁDAT CENOVOU NABÍDKU

CENTRUM PODKLADŮ