logo Go to Home Page

Všechny aplikace

 • Klimatizace
 • Kryogenní chlazení potravin
 • Kryogenní granulace
 • Kryogenní konzervace pro biotechnologie
 • Kryoterapie
 • Kryogenní zpracování pro zpracování kovů a materiálů
 • Kryogenní úprava plastů a pryže
 • Kyslík ve vodě
 • Kalení
 • Balónková inflace pro profesionály
 • Balení v ochranné atmosféře
 • Plnění balonků pro malé oslavy nebo události
 • Provzdušňování pro odpadní vody
 • Pájení natvrdo
 • Plamenový fotometrický detektor
 • Plyny a skladování pro farmaceutický trh
 • Plazmový nástřik
 • Žíhání pro hliníkové cívky
 • Žíhání pro zpracování kovů/materiálů
 • Nápoje
 • Nauhličování, nitridování a tvrzení
 • Nepřetržité sledování emisí
 • Vodíkové palivo v autobusové dopravě
 • Vytlačování kovů
 • Vytápění pro železo a ocel
 • Vytápění pro výrobu neželezných kovů
 • Výroba minerální vlny / minerální vlny
 • Vodíková paliva pro výrobu energie
 • Vodíková paliva pro železniční dopravu
 • Vytvrzování pneumatik
 • Vodíková paliva pro nákladní silniční dopravu
 • Sycení sody, vody, piva
 • Suché odlučovače par
 • Skleněné chlazení nápojů
 • Sestavení a provedení testu desky plošných spojů
 • Sintrování HIP
 • Spékání
 • Svařování
 • Kryogenní konzervace a plyny pro nemocnice
 • Balení, montáž a testování integrovaných obvodů
 • Inertizace, míchání, rafinování pro výrobu neželezných kovů
 • Plnění MRI
 • Balení, inertizace a ochranná atmosféra pro chemické látky
 • Řezání
 • Řezání a leštění skla
 • Řešení pro odstranění trpkosti
 • Ohnivzdornost pro cement / vápno
 • Obohacování pecí a předkalcinační pece
 • Ochlazování pomocí nukleární magnetické rezonance
 • Obohacení kyslíkem pro chemikálie
 • Obohacení kyslíkem pro výkon
 • Optimalizace jednotky pro odstraňování síry
 • Flame Ionisation Detector
 • Testování funkce a kalibrace detektorů plynu
 • Technologie tvrzení nebo mražení povrchové vrstvy pro potravinářský průmysl
 • Tavení pro frit
 • Tavení skla
 • Tavení při výrobě neželezných kovů
 • Tavení a rafinování železa a oceli
 • Tepelný vodivostní detektor
 • Tepelný sprej
 • Testování emisí vozidel
 • Drážkování
 • Regulace růstu v mikrobiálních kulturách
 • Regulace pH a neutralizace pro vodu
 • Regenerace vodíku
 • Respirační kyslík
 • Regulace teploty pro mísení a tvarování potravin
 • Rentgenový fluorescenční detektor
 • Hydrogenace pro chemické látky
 • Inertizace pro práškový kov
 • Inertizace, míchání, rafinování železa a oceli
 • Laboratorní analýza
 • Laserové zpracování
 • Automobilová klimatizace
 • Činidlo pro uvolnění z forem
 • Zmenšení velikosti částic
 • Chlazení turbínového generátoru