logo Go to Home Page

Online oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Air Products

Poslední aktualizace: březen 2024

Air Products respektuje a oceňuje vaše soukromí. Toto oznámení o ochraně soukromí online vydává Air Products a jeho různé přidružené společnosti a pobočky (společně „Air Products“, „my“, „naše“, „nás“) a popisuje naše zásady a postupy týkající se shromažďování a používání osobních informací o vás online na našich webových stránkách, v aplikacích, e-mailu, na zákaznických portálech a v dalších digitálních službách (naše „stránky“) a stanovuje vaše práva na ochranu soukromí. Jsme si vědomi toho, že ochrana osobních údajů vyžaduje neustálou práci, a proto budeme čas od času aktualizovat toto oznámení o ochraně soukromí, když zavedeme nové postupy týkající se osobních údajů nebo přijmeme nové zásady ochrany osobních údajů.

 1. Informace, které od vás získáváme
 2. Jak používáme vaše osobní údaje
 3. Jak sdílíme vaše osobní údaje
 4. Mezinárodní převody osobních údajů
 5. Vaše práva na ochranu soukromí
 6. Uchovávání a uchovávání osobních údajů
 7. Způsoby ochrany osobních údajů
 8. Využití osobních údajů na jiných Air Products webových stránkách
 9. Odkazy na webové stránky třetích stran
 10. Aktualizace našeho online oznámení o ochraně osobních údajů
 11. Možnosti kontaktování oddělení ochrany soukromí společnosti Air Products
Informace, které od vás získáváme

Při interakci s našimi stránkami vám můžeme poskytnout určité osobní informace. Typy osobních informací, které od vás získáváme, zahrnují mimo jiné:

 • Základní informace související s osobními nebo obchodními aktivitami, například vaše jméno a příjmení, fyzická adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo.
 • Obchodní informace, například vaše povolání, pozice a role ve společnosti nebo organizaci, kterou zastupujete, je-li to relevantní,
 • Informace o nákupu a platbě, včetně záznamů o objednávkách a podrobností o zvoleném způsobu platby, jako jsou údaje o kreditní kartě nebo bankovním účtu, a
 • Online identifikátory, jako je adresa IP, ID zařízení, informace prohlížeče a další datové prvky, které lze shromažďovat pomocí souborů cookie nebo podobných technologií, jak je podrobněji popsáno dále.
 • Pokud není v dané době vysvětleno jinak, je poskytování osobních informací na našich stránkách dobrovolné a jakákoli zveřejnění se provádí dobrovolně.

  Zpět na začátek

  Jak používáme vaše osobní údaje

  Výše popsané osobní informace můžeme použít k následujícím účelům:

 • Poskytnutí služeb pro vás na vaši žádost: . Můžete vyplnit formulář nebo poslat e-mail k nákupu produktu, stažení zprávy nebo jiného materiálu, registraci na konferenci, odeslání požadavku, odpovědi na e-mail nebo příspěvek do blogu, položte otázku nebo napište komentář. Jednotlivé formuláře se liší požadovanými a shromažďovanými informacemi. Ve většině případů označuje hvězdička (*) na formuláři povinné pole. V nepovinných polích můžete, ale nemusíte uvést další informace.
 • Reagujte na svůj požadavek a buďte s vámi ohledně svého požadavku v souladu: zpracováváme osobní údaje, abychom mohli odpovědět na váš dotaz, kontaktovali jsme vás ohledně vašeho požadavku, položili otázku, poskytovali oznámení o produktech a budoucích akcích, prováděli průzkumy a kontaktovali vás z jiných důvodů souvisejících s nabídkou a zlepšováním našich služeb.
 • Zaregistrujte se a vytvořte si účet na našich stránkách: , když si vytvoříte účet na našich stránkách nebo se přihlásíte jako registrovaný uživatel, shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje poskytnuté při registraci.
 • Poskytujeme vám užitečné funkce na našich stránkách: můžeme návštěvníkům našich stránek nabízet různé funkce, které se může čas od času měnit. Aby bylo možné tyto funkce poskytovat, můžeme žádat o uvedení určitých osobních údajů.
 • Provozování, hodnocení a zlepšování naší obchodní činnosti:
  • Vývoj nových produktů a služeb
  • Správa naší komunikace
  • Provádění průzkumů trhu
  • Reklama a marketing
  • Stanovení efektivity našich reklamních a marketingových kampaní
  • Analyzujeme naše produkty, služby a webové stránky
  • Správa našich webových stránek
 • Chránit naše podnikání a dodržovat zákonné požadavky: můžeme s využitím informací, které nám poskytujete, používat také k ochraně proti podvodům, nárokům a dalším povinnostem a prevenci proti nim a k dodržování nebo prosazování platných právních požadavků, průmyslových norem., a naše zásady a podmínky.
 • Kromě toho můžeme informace získané na stránkách využít za jinými účely, na které upozorníme při sběru.

  Air Products je globální společností a v některých zemích, ve kterých působíme, potřebujeme určit právní základy používané pro zpracování vašich osobních údajů. Obecně platí, že vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě následujících důvodů:

 • Uzavřít s vámi smlouvu (např. Když od nás kupujete výrobek);
 • Dodržovat naše zákonné povinnosti (například při dodržení místních daní nebo pracovního práva),
 • Máme-li o to oprávněný zájem, abychom sledovali jeden nebo více účelů, které jsme si stanovili výše (například pro prevenci podvodů nebo pro ochranu integrity našich informačních systémů); a
 • Když jsme vás požádali a obdrželi váš souhlas pro konkrétní účely použití, může to být vyžadováno podle místních zákonů.
 • Cookies a další sledovací technologie

  Při návštěvě našich stránek můžeme shromažďovat určité informace použitím automatizovaných nástrojů pomocí technologií, jako jsou soubory cookies, tokeny nezaložené na souborech cookie, protokoly webových serverů, sledovací pixely a webové majáky. Soubory cookie jsou soubory, které webové stránky odesílají do vašeho počítače nebo jiného zařízení připojeného k internetu za účelem jedinečné identifikace vašeho prohlížeče nebo uložení informací či nastavení v prohlížeči. Prohlížeč vám může sdělit, jakmile přijmete určité typy cookies, a informovat vás o způsobu, jak omezit nebo deaktivovat některé cookies. Uvědomte si však, že bez souborů cookies nebudete moci využívat všechny funkce našich stránek a nebudete moci nakupovat produkty pomocí "nákupního košíku". Veškeré produkty je možné objednat telefonicky na zákaznickém centru. Tokeny, které nejsou založeny na souborech cookie, jsou kódované identifikátory založené na adrese URL, které sledují klíče resetování kliknutí, prokliků a aktivit citlivých na e-mail a budou fungovat ve scénářích, kde jsou soubory cookie deaktivovány nebo nebyla zahájena relace.

  Naše webové servery mohou protokolovat informace, jako je typ operačního systému, typ prohlížeče, doména, další nastavení systému, jazyk, který systém používá, a země a časové pásmo, ve kterých se zařízení nachází. Protokoly webového serveru mohou rovněž zaznamenávat informace, jako je adresa webové stránky, ze které jste se dostali na naše stránky, a adresa IP zařízení použitého k připojení na internet. Mohou rovněž zaznamenávat informace o vaší interakci se stránkami, například o navštívených stránkách.

  Na stránkách rovněž používáme webové analytické služby třetích stran, například Google Analytics. Poskytovatelé služeb zajišťující tyto služby mohou používat soubory cookies a webové majáky za účelem analýzy využití stránek uživateli. Informace shromážděné soubory cookie a webovými majáky (včetně adresy IP) jsou k dispozici poskytovatelům služeb, kteří je používají k vyhodnocení vašeho užívání stránek. Sdílení osobních údajů shromážděných prostřednictvím souborů cookie se třetím stranám můžete odhlásit tak, že na našich webových stránkách nebo v prohlížeči nastavíte své nastavení cookie.

  Informace shromážděné online pomocí souborů cookie, tokenů, které nefungují na bázi souborů cookie, webových majáků a dalšími automatizovanými způsoby využíváme k přizpůsobení a zlepšení návštěv stránek, usnadnění používání stránek, shromažďování statistik o návštěvách stránek a vysvětlení toho, jak uživatelé procházejí stránky, za účelem vytvoření užitečnějšího webového prostředí. Tyto informace také využíváme při diagnostice technických problémů a problémů se službami, správě stránek a identifikaci jejich návštěvníků. Využíváme záznamy o navštívených stránkách k zjišťování, kolik času návštěvníci stráví na webových stránkách v rámci našich stránek, jak návštěvníci stránky procházejí a jak můžeme stránky přizpůsobit podle potřeb návštěvníků.

  Další informace o souborech cookie, které používáme na našich webových stránkách, a to kategoriích, účelu, době trvání a adresátovi, Zásady používání souborů cookie.

  Sociální sítě

  Naše stránky mohou zahrnovat určité funkce sledování sociálních sítí pro weby třetích stran, např. Neomezené množství na Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube a Instagram. Tyto sledovací funkce mohou shromažďovat informace o tom, které webové stránky jste navštívili na našich stránkách, a adresu IP zařízení použitého k připojení k internetu. Mohou také používat soubory cookie k zajištění správného fungování určitých funkcí.

  Sledovací funkce sociálních sítí jsou hostovány třetí stranou nebo přímo na stránkách. Vaše interakce s webovými stránkami sociálních sítí se řídí zásadami ochrany osobních údajů společností, které je poskytují. Pokud používáte na našich stránkách některé funkce sociálních sítí, důrazně doporučujeme pročíst si zásady ochrany osobních údajů společností, které tyto funkce a služby poskytují.

  Například:

  Pro návštěvníky webových stránek, kteří jsou členy LinkedIn a kteří navštíví naše stránky z webu LinkedIn, mohou naše stránky používat sledovací body - průhledné obrázky umístěné na webových stránkách - které v kombinaci s cookies shromažďují informace obsažené ve vašem profilu LinkedIn i váš přístup. a interakci s webovými stránkami, které obsahují tyto body.

  Signály „Do Not Track“ (Nesledovat)

  Pomocí nastavení prohlížeče můžete vyslat signál "Do Not Track" online službám a webovým stránkám, které navštívíte. Stejně jako mnoho jiných webových stránek a online služeb v současné době nezpracováváme ani nereagujeme na signály „Do Not Track“ z vašeho prohlížeče ani na jiné postupy, které umožňují výběr. Jak my, tak jiné strany (například poskytovatelé služeb) mohou shromažďovat osobní údaje o aktivitách návštěvníků online dlouhodobě a na webech třetích stran.

  Zpět na začátek
  3. Jak sdílíme vaše osobní údaje

  Osobní údaje, které o vás shromažďujeme, na našich stránkách neprodáváme ani jinak nezveřejňujeme s výjimkou případů popsaných v tomto oznámení o ochraně soukromí online. Osobní údaje můžeme sdílet s přidruženými společnostmi a poskytovateli služeb, kteří poskytují služby z našeho pověření, a se kterými máme uzavřeny příslušné smlouvy nebo podmínky. Tyto poskytovatele služeb neopravňujeme k používání nebo zveřejňování informací kromě případů, kdy je to nutné k provedení zadaných služeb nebo zajištění dodržování zákonů. Osobní údaje, které shromažďujeme, můžeme rovněž sdělit na našich stránkách v rámci Air Products, což zahrnuje i naše přidružené společnosti a pobočky.

  Kromě toho můžeme předat osobní údaje: (a) pokud to po nás požaduje zákon nebo právní proces (například soudní příkaz nebo předvolání), (b) policejním orgánům nebo jiným státním úřadům, (c) když věříme, že je zveřejnění nutné nebo vhodné k zabránění zranění nebo finanční ztrátě nebo (d) v souvislosti s vyšetřováním podezření na podvodnou nebo nezákonnou činnosti nebo přímo takovéto činnosti. Vyhrazujeme si právo na přenos osobních informací, které o vás máme, v případě prodeje nebo převodu celého našeho podnikání a majetku nebo jeho části (včetně případu reorganizace, rozpuštění nebo likvidace). Dojde-li k takovému prodeji nebo převodu, vynaložíme přiměřené úsilí, abychom nařídili nabyvateli používat osobní údaje, které jste nám poskytli, v souladu s naším oznámením o ochraně soukromí online.

  Zpět na začátek
  4. Mezinárodní převody osobních údajů

  Air Products je globální společností s pobočkami, poskytovateli služeb a vztahy s třetími stranami po celém světě. To znamená, že můžeme vaše osobní informace převést do zemí, které nemusí mít stejné zákony o ochraně osobních údajů, jako je vaše místní země. V těchto případech podnikáme kroky k zajištění toho, aby vaše osobní informace byly dostatečně chráněny tak, jak je popsáno v tomto oznámení o ochraně soukromí online a v souladu s platnými zákonnými požadavky.

  Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru (EHS), Velké Británii nebo Švýcarsku, zavedli jsme vhodné mechanismy pro přenos a bezpečnostní opatření pro ochranu vašich osobních informací, když jsou přenášeny mimo tato místa, v souladu s platnými zákonnými požadavky. Na jaká bezpečnostní opatření se spoléháme v případě těchto převodů (např. Standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí), získáte tak, že nás budete kontaktovat níže uvedeným způsobem.

  Zpět na začátek
  5. Vaše práva na ochranu soukromí

  V souladu s platnými zákony a určitými výjimkami můžete mít právo na přístup, opravu, odstranění, nesouhlas se zpracováním nebo omezení zpracování osobních údajů nebo na žádost o kopii svých informací ve strukturovaném formátu.

  Pokud chcete tato práva uplatnit, aby bylo možné provést úpravy, opravy nebo smazání v souladu s platnými zákony, můžete:

 • Buď opravit, nebo odstranit svůj profil na našich webových stránkách
 • nebo se obrátit na oddělení ochrany osobních údajů Air Products na adrese privacy@airproducts.com.
 • V mnoha zemích máte právo podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud máte pochybnosti o tom, jak Air Products zpracovává vaše osobní údaje.

  Zpět na začátek
  6. Uchovávání a uchovávání osobních údajů

  Vaše osobní údaje jsou uloženy společností Air Products na jejích serverech a na serverech určitých služeb cloudové databáze a správy ukládání dat, se kterými Air Products spolupracuje a se kterým má smluvní vztah.

  Air Products uchovává a udržuje osobní údaje po dobu nezbytně nutnou pro splnění výše uvedených účelů. Osobní údaje jsou obecně uchovávány po dobu trvání našich obchodních vztahů se zákazníky nebo jinými zainteresovanými stranami a v souladu s dalšími právními, daňovými a provozními povinnostmi ohledně uchovávání.

  Zpět na začátek
  7. Způsoby ochrany osobních údajů

  Provozujeme administrativní, technické a fyzické zabezpečení určení k ochraně poskytnutých osobních údajů před náhodným, nezákonným nebo neoprávněným zničením, ztrátou, pozměněním, přístupem, zveřejněním nebo použitím. Snažíme se tato opatření aktualizovat, jakmile bude dostupná nová technologie, podle potřeby.

  Zpět na začátek
  8. Využití osobních údajů na jiných Air Products webových stránkách

  Prostřednictvím našich stránek můžete být přesměrováni na další webové stránky provozované Air Products a jeho pobočkami (společně „Air Products stránky“). Toto oznámení o ochraně osobních údajů nepoužívají všechny stránky Air Products. Jednotlivé stránky Air Products mohou využívat různá oznámení o ochraně osobních údajů, která popisují konkrétní postupy používání a shromažďování údajů. V případě odlišnosti oznámení o ochraně soukromí přidruženého subjektu od oznámení o ochraně soukromí těchto stránek se řídí postupy na tomto webu společnosti Air Products ustanoveními v oznámení o ochraně soukromí přidružené společnosti.

  Zpět na začátek
  9. Odkazy na webové stránky třetích stran

  Naše stránky mohou poskytovat odkazy na jiné webové stránky třetích stran, které nevlastní nebo neprovozuje společnost Air Products. Tyto webové stránky třetích stran mohou mít vlastní zásady ochrany osobních údajů. Důrazně doporučujeme, abyste je zkontrolovali, protože nejsme odpovědní za provoz, obsah ani postupy ochrany osobních údajů těchto webů třetích stran.

  Zpět na začátek
  10. Aktualizace oznámení o ochraně soukromí online

  Oznámení o ochraně soukromí online můžeme aktualizovat pravidelně, abychom zohlednili změny v našich postupech ohledně osobních údajů nebo v příslušných zákonech. Zveřejníme aktualizovanou verzi a v horní části oznámení uvedeme datum poslední aktualizace.

  Zpět na začátek
  11. Jak kontaktovat oddělení ochrany osobních údajů Air Products

  Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se tohoto oznámení o ochraně soukromí online nebo jakéhokoli problému týkajícího se způsobu, jakým shromažďujeme, používáme nebo zveřejňujeme osobní údaje, nebo pokud chcete, abychom aktualizovali jakékoli osobní informace, které máme o vás nebo vašich preferencích, kontaktujte nás. jak je uvedeno níže.

  Pošlete nám e-mail na adresu: privacy@airproducts.com

  Pošlete nám dopis na adresu:
    Air Products
    1940 Air Products Bulvár 
    Allentown, PA 18106-5500
    Pozor: vedoucí pracovník ochrany informací

  Zpět na začátek