Online oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Air Products

Poslední aktualizace: březen 2018

Air Products respektuje vaše práva a zájmy týkající se ochrany osobních údajů a informací o vaší osobě. Toto oznámení o ochraně osobních údajů popisuje zásady a praktiky Air Products týkající se shromažďování a využívání osobních údajů a ustanovuje vaše práva na ochranu soukromí. Jsme si vědomi toho, že ochrana osobních údajů je nepřetržitou odpovědností, a proto budeme příležitostně aktualizovat toto oznámení o ochraně osobních údajů v důsledku zavedení nových postupů ve vedení a zpracování osobních údajů.

Informace, které získáváme, účel a způsob jejich použití
Sdílené informace
Vaše práva
Přenosy osobních údajů
Ukládání a uchovávání osobních údajů
Způsoby ochrany osobních údajů
Další webové stránky společnosti Air Products
Odkazy na další webové stránky
Aktualizace našeho online oznámení o ochraně osobních údajů
Jak kontaktovat oddělení ochrany osobních údajů Air Products

Informace, které získáváme, náš účel a způsob jejich použití

Můžete se rozhodnout, že budete prostřednictvím stránek poskytovat osobní údaje – včetně, ale ne výhradně, vašeho jména a příjmení, fyzické adresy firmy, firemní e-mailové adresy nebo firemního telefonního čísla. Zde jsou uvedeny způsoby, jakými můžete informace poskytnout, a typy informací, které můžete sdílet. Také zde popisujeme, jak můžeme využít informace, které nám poskytujete a za jakým účelem. Můžete nás kontaktovat vyplněním formuláře nebo zasláním e-mailu. Jednotlivé formuláře se liší požadovanými a shromažďovanými informacemi. Ve většině případů označuje hvězdička (*) na formuláři povinné pole. V nepovinných polích můžete, ale nemusíte uvést další informace. Můžete vyplnit formulář, nebo nám zaslat e-mail pro nákup produktu, stáhnout zprávu nebo jiný materiál, registrovat se na konferenci, odeslat požadavek, odpovědět na e-mail nebo příspěvek na blogu, položit otázku, ucházet se o práci nebo napsat komentář.

Osobní údaje zpracováváme za určitými legitimními obchodními účely, mezi něž patří některé nebo všechny z následujících: Poskytnuté informace můžeme použít k zodpovězení vašeho dotazu, kontaktování vás ohledně vašeho požadavku, položení dotazů, poskytování oznámení o produktech a budoucích akcích, provádění průzkumů, zvážení vaší žádosti o zaměstnání a kontaktování vás z jiných důvodů souvisejících s nabídkou a zlepšováním našich služeb.

Návštěvníkům našich stránek můžeme nabízet různé funkce, které můžeme příležitostně měnit. Můžeme vás požádat o zaslání určitých osobních údajů, abychom vám tyto funkce mohli poskytnout.

Kromě výše uvedených použití můžeme na webových stránkách používat vámi poskytnuté osobní údaje za účelem provozu, hodnocení a zlepšování našich služeb. Mezi konkrétní použití patří vývoj nových produktů a služeb, správa komunikace, provádění tržního průzkumu, reklama a marketing, zjišťování efektivity naší reklamy a marketingu, analýza našich produktů, služeb a webových stránek a správa webových stránek. Informace také můžeme využít k ochraně a prevenci před podvodem, nároky a dalšími závazky a za účelem dodržování nebo uplatňování platných právních zásad, průmyslových standardů a našich zásad a podmínek. Kromě toho můžeme informace, které získáváme prostřednictvím těchto stránek, využívat i jinými způsoby, na které upozorníme při jejich sběru.

Informace získávané automatizovanými nástroji 
Při návštěvě našich stránek můžeme shromažďovat určité informace použitím automatizovaných nástrojů pomocí technologií, jako jsou soubory cookies, tokeny nezaložené na souborech cookie, protokoly webových serverů, sledovací pixely a webové majáky. Soubory cookie jsou soubory, které webové stránky odesílají do vašeho počítače nebo jiného zařízení připojeného k internetu za účelem jedinečné identifikace vašeho prohlížeče nebo uložení informací či nastavení v prohlížeči. Prohlížeč vám může sdělit, jakmile přijmete určité typy cookies, a informovat vás o způsobu, jak omezit nebo deaktivovat některé cookies. Uvědomte si však, že bez souborů cookies nebudete moci využívat všechny funkce našich stránek a nebudete moci nakupovat produkty pomocí "nákupního košíku". Veškeré produkty je možné objednat telefonicky na zákaznickém centru. Tokeny, které nejsou založeny na souborech cookies, jsou kódované identifikátory založenými na adrese URL, které sledují prokliky e-mailových adres či časově omezené resetování hesel. Tyto tokeny fungují za předpokladu, že cookies jsou vypnuté nebo relace ještě nebyla zahájena.

Naše webové servery mohou zaznamenávat informace, jako je typ operačního systému, typ prohlížeče, doména a další nastavení systému, stejně jako jazyk, který systém používá, země a časové pásmo, ve kterém se zařízení nachází. Protokoly webového serveru mohou rovněž zaznamenávat informace, jako je adresa webové stránky, ze které jste se dostali na naše stránky, a adresa IP zařízení použitého k připojení na internet. Mohou také zaznamenávat informace o vaší interakci se stránkami, například zobrazené podstránky.

Na našich stránkách také používáme webové analytické služby třetích stran, například Google Analytics. Poskytovatelé služeb zajišťující tyto služby mohou používat soubory cookies a webové majáky za účelem analýzy využití stránek uživateli. Informace shromážděné soubory cookies a webovými majáky (včetně vaší IP adresy) jsou k dispozici poskytovatelům služeb, kteří je využívají k vyhodnocení vašeho používání stránek.

Informace shromážděné online pomocí souborů cookies, tokenů, které nejsou založeny na cookies, webových majáků, a dalších automatizovaných prostředků, využíváme například k přizpůsobení, rozšíření a sběru statistik návštěv a k usnadnění používání webu. Také nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky procházejí, abychom jim tuto zkušenost zpříjemnili. Tyto informace také využíváme při diagnostice technických problémů a problémů se službami, správě stránek a identifikaci jejich návštěvníků. Údaje o proklicích používáme ke stanovení množství času, který návštěvníci na stránkách stráví, jak je návštěvníci procházejí a jak můžeme stránky přizpůsobit potřebám našich návštěvníků.

Signály „Do Not Track“ (Nesledovat) 
Pomocí nastavení prohlížeče můžete vyslat signál "Do Not Track" online službám a webovým stránkám, které navštívíte. Stejně jako mnoho jiných webových stránek a online služeb v současné době nezpracováváme ani nereagujeme na signály „Do Not Track“ z vašeho prohlížeče ani na jiné postupy, které umožňují výběr. Jak my, tak jiné strany (například poskytovatelé služeb) mohou shromažďovat osobní údaje o online aktivitách návštěvníků v průběhu času a na webových stránkách třetích stran.

Sociální média 
Stránky obsahují sledovací funkce sociálních sítí, jako jsou Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube a Instagram. Tyto sledovací funkce mohou shromažďovat informace o tom, které konkrétní stránky návštěvníci v rámci stránek navštěvují, a IP adresu zařízení, ze kterého se připojujete k internetu. Mohou také použít soubory cookies, aby zajistili správné fungování funkcí.

Sledovací funkce sociálních sítí jsou hostovány třetí stranou nebo přímo na stránkách. Vaše interakce s webovými stránkami sociálních sítí se řídí zásadami ochrany osobních údajů společností, které je poskytují. Pokud na našich stránkách používáte některé funkce sociálních sítí, důrazně doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů společností, které tyto funkce a funkce poskytují.

Například:
Pro návštěvníky webových stránek, kteří jsou členy LinkedIn a kteří navštěvují naše stránky z webových stránek LinkedIn, mohou naše stránky používat sledovací pixely – průhledné obrázky umístěné na webových stránkách – které v kombinaci s cookies shromažďují informace obsažené ve vašem profilu LinkedIn i váš přístup a interakci s webovými stránkami, které obsahují tyto pixely.

Zpět na začátek

Sdílené informace

Osobní údaje shromážděné na stránkách neprodáváme ani jinak nezveřejňujeme s výjimkou zde uvedených případů. Osobní údaje shromážděné pomocí stránek můžeme sdílet s partnerskými společnostmi a poskytovateli služeb, kteří provádějí služby z našeho pověření. Tyto poskytovatele služeb neopravňujeme k používání nebo zveřejňování informací kromě případů, kdy je to nutné k provedení zadaných služeb nebo zajištění dodržování zákonů. Osobní údaje shromážděné na stránkách můžeme sdílet s partnerskými společnostmi, které mohou tyto informace využít k marketingovým účelům.

Kromě toho můžeme zveřejnit vaše osobní údaje (a) pokud nám to ukládá zákon nebo právní proces (jako je soudní příkaz nebo předvolání), b) orgánům činným v trestním řízení nebo jiným státním úředníkům, (c) když jsme přesvědčeni, že zveřejnění je nezbytné nebo vhodné pro prevenci fyzické újmy nebo finanční ztráty, nebo (d) v souvislosti s vyšetřováním podezření na podvodnou nebo nezákonnou činnost. Vyhrazujeme si právo na přenos osobních informací, které o vás máme, v případě prodeje nebo převodu celého našeho podnikání a majetku nebo jeho části (včetně případu reorganizace, rozpuštění nebo likvidace). Dojde-li k takovému prodeji nebo převodu, vynaložíme přiměřené úsilí, abychom nařídili nabyvateli používat osobní údaje, které jste nám poskytli, v souladu s naším online oznámením o ochraně osobních údajů.

Zpět na začátek

Vaše práva

Požadavky týkající se vašich osobních údajů: přístup, oprava, aktualizace a odstranění

V souladu s platnými zákony a za určitých výjimek můžete mít právo na přístup, opravu, nesouhlas se zpracováním nebo smazání osobních údajů.

Aby bylo možné uplatňovat tato práva za účelem aktualizací, oprav nebo smazání v souladu s platnými zákony, můžete:

  • buď opravit, nebo smazat svůj profil na webových stránkách,
  • nebo se obrátit na oddělení ochrany osobních údajů Air Products na adrese privacy@airproducts.com.

V mnoha zemích máte právo podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud máte pochybnosti o tom, jak Air Products zpracovává vaše osobní údaje.

Zpět na začátek

Převody osobních údajů

Osobní údaje, které o vás shromažďujeme, můžeme převést příjemcům v jiných zemích, než ve které byly informace původně shromážděny. Tyto země nemusí mít stejné zákony na ochranu osobních údajů jako země, ve které jste informace původně poskytli. Při přenosu vašich informací příjemcům v jiných zemích (například v USA) budeme tyto informace chránit tak, jak je popsáno v tomto online oznámení o ochraně osobních údajů.

Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru („EHP“) nebo Švýcarsku, budeme dodržovat platné zákonné požadavky zajišťující odpovídající ochranu při předávání osobních údajů příjemcům v zemích mimo EHP a Švýcarska. Pro přenos osobních informací do USA používá Air Products rámec standardních vzorových smluv vytvořený Evropskou komisí.

Zpět na začátek

Ukládání a uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje ukládá společnost Air Products na svých serverech a na serverech některých cloudových služeb pro správu databází a ukládání dat, které využívá Air Products a které se většinou nacházejí ve Spojených státech. Společnost Air Products uchovává osobní údaje po dobu trvání obchodního vztahu zákazníka nebo zúčastněné strany se společností Air Products v souladu s dalšími právními, daňovými a provozními povinnostmi ohledně uchování. Další informace o tom, kde a jak dlouho jsou vaše osobní údaje uchovávány, získáte na Air Products oddělení ochrany osobních údajů na adrese privacy@airproducts.com.

Zpět na začátek

Způsoby ochrany osobních údajů

Udržujeme administrativní, technické a fyzické zabezpečení, které je určeno k ochraně vašich osobních údajů před náhodným, nezákonným nebo neoprávněným zničením, ztrátou, pozměněním, přístupem, zveřejněním nebo použitím. Tato opatření budeme průběžně aktualizovat, jakmile bude k dispozici nová technologie.

Zpět na začátek

Další webové stránky společnosti Air Products

Prostřednictvím webových stránek můžete odkazovat na jiné webové stránky provozované společností Air Products a jejími partnerskými společnostmi (dále jen „stránky Air Products“). Toto oznámení o ochraně osobních údajů nepoužívají všechny stránky Air Products. Jednotlivé stránky Air Products mohou využívat různá oznámení o ochraně osobních údajů, která popisují konkrétní postupy používání a shromažďování údajů. Pokud se online oznámení o ochraně osobních údajů partnerské společnosti liší od oznámení o ochraně osobních údajů na těchto stránkách, ustanovení na stránkách partnerské společnosti je nadřazeno ustanovení na stránkách Air Products.

Zpět na začátek

Odkazy na další webové stránky

Na těchto webových stránkách se mohou vyskytovat odkazy na jiné stránky. Tyto webové stránky mohou být provozovány jinými společnostmi než Air Products. Odkazované webové stránky mohou mít vlastní zásady ochrany osobních údajů, které v případě návštěvy důrazně doporučujeme pročíst. Naše společnost nezodpovídá za jakékoli použití webových stránek, které neprovozujeme. Nezodpovídá za obsah těchto stránek ani postupy ochrany osobních údajů těchto webových stránek.

Zpět na začátek

Aktualizace našeho online oznámení o ochraně osobních údajů

Online oznámení o ochraně osobních údajů můžeme aktualizovat pravidelně a bez předchozího upozornění na změny v našich postupech ohledně osobních údajů nebo na změny v příslušných zákonech. Aktualizovanou verzi zveřejníme a v horní části oznámení uvedeme, kdy byla naposledy aktualizována.

Zpět na začátek

Možnosti kontaktování oddělení ochrany soukromí společnosti Air Products

Pokud máte dotazy nebo komentáře ohledně tohoto oznámení o ochraně osobních údajů nebo jakýkoli problém související s naším způsobem shromažďování, používání nebo zveřejňování osobních údajů, anebo chcete, abychom aktualizovali informace o vás nebo vašich preferencích, kontaktujte nás některým z níže uvedených způsobů.

Pošlete nám e-mail na adresu: privacy@airproducts.com

Napište nám na adresu:
 Air Products
 1940 Air Products Boulevard 
 Allentown, PA 18106-5500
 Attention: Director, Data Privacy

Zpět na začátek