logo Go to Home Page

SKLO a FRIT

Přední společnost v oboru technologie skla a dodávek plynu. . . Zeptejte se Air Products a očekávejte více

Ať již vyrábíte kontejnerové, ploché, vláknité nebo speciální sklo, fritu nebo minerální vlnu, Air Products má k dispozici průmyslové plyny, technologie a odborné znalosti, které vám pomohou zlepšit provoz. Jsme přední společností v oblasti obohacení kyslíkem a kyslíko-palivových technologií, které s minimálními kapitálovými investicemi mohou pomoci zvýšit výrobu, snížit náklady na palivo, snížit emise a zlepšit provoz. Kromě kyslíku dodáváme také dusík, vodík, helium a vzácné plyny pro aplikace od řízení atmosféry přes inertizaci až po zmenšení velikosti částic. Bez ohledu na vaše potřeby – dodávky plynu, spalovací systémy, výpočetní modelování dynamiky kapalin (CFD) nebo inženýrství a optimalizace zařízení – Air Products nabízí zaměstnance, produkty a služby, které vám pomohou uspět.

Chcete-li zlepšit sklo, přidejte do směsi společnost Air Products!

Již déle než 70 let se výrobci skla a frit již obracejí na Air Products, kteří vyvíjejí portfolio kyslíkových řešení s cílem zlepšit spalování a zajistit další výhody, mimo jiné:
  • Zvýšení výroby
  • Nižší spotřeba paliva a emise
  • Vyšší kvalita
Zpracovatelé skla se na nás spoléhají, pokud jde o bezpečné a efektivní dodávky a použití dusíku, kyslíku, vodíku, helia, argonu a speciálních plynů v celé řadě aplikací zabývajících se tvarováním, montáží a recyklací produktů.

Inženýrské služby a optimalizace zařízení

Podpora instalace a uvedení do provozu

Můžeme vám pomoci s prohlídkami provozní připravenosti, školením o provozu a bezpečnosti a znalostmi procesů a aplikací

Průběžné operace

Provozní audity, pomoc při řešení potíží a optimalizace procesu mohou pomoci maximalizovat provozní výkon a přinést úspory nákladů

Předběžný návrh a zahájení projektu a podpora

Můžeme vás provést všemi fázemi vyhodnocení, vývoje a integrace a pomoci vytvořit ideální konfigurace pro požadavky na náklady a výkon

Laboratoř pokročilé čisté energie – virtuální ukázky globálních pracovišť

Laboratoř pokročilé čisté energie může usnadnit vývoj a testování v plném rozsahu spalovacích systémů pomocí skutečných zákaznických paliv. Vzdálené zobrazovací systémy navíc umožňují účast v reálném čase na testování prostřednictvím internetu.
Stáhněte si brožuru Advanced Clean Energy Laboratory

Zlepšete výrobu nebo zpracování skla nebo frity.

Naši specialisté vám mohou pomoci určit optimální řešení pro váš provoz.

KONTAKTUJTE NÁS

Generátory kyslíku PRISM® VSA

Air Products Generátory kyslíku PRISM® VSA poskytují spolehlivé dodávky kyslíku pro splnění široké škály požadavků na průtok. Naše robustní generátory nabízejí vysoce spolehlivou dodávku kyslíku při celkových úsporách ve srovnání s kapalinou dodávanou do vozu. Modulární přístup těchto systémů umožňuje snadnou instalaci a údržbu, zatímco standardní funkce umožňují systémům vyhovět specifickým potřebám výrobců skla.

Generátory kyslíku PRISM® VSA – řada T

Generátor kyslíku PRISM® VSA

Příklad zobrazení modelu CFD pro sklářskou pec

Ověřená výpočetní dynamika modelování kapalin

Disponujeme rozsáhlými interními funkcemi výpočetní dynamiky kapalin (CFD), které vám mohou pomoci při návrhu nebo vyhodnocení výkonu pece. Naše služby umožňují výrobcům skla zkoumat a hodnotit způsoby, jak zvýšit produktivitu a snížit náklady, aniž by to ohrozilo jejich výrobní proces. Studie modelování poskytují rychlé a ověřené výsledky spolu s doporučeními pro typ systému, který je optimální pro váš provoz.

Plyny

Air Products plyny, které se obvykle dodávají v plynné a kapalné formě, umožňují zákazníkům v celé řadě průmyslových odvětví zlepšit jejich vliv na životní prostředí, kvalitu produktů a produktivitu.

Acetylén

Acetylen je primární palivo pro kyslíko-palivové svařování a je preferovaným palivem pro opravy a běžné řezání a svařování. Acetylen vytváří nejžhavější a nejkoncentrovanější primární plamen ze všech průmyslových palivových plynů.

Argon

Argon se používá v mnoha aplikacích při výrobě skla. Je bezbarvý, nereaktivní, nehořlavý a má nízkou tepelnou vodivost.

Helium

Helium se používá k ochraně povrchu skla při výrobě skleněných vláken a ke zlepšení rafinování během procesu probublávání během výroby skla.

Vodíku

Vodík se používá při výrobě skla pro regulaci atmosféry, řezání a leštění, tepelné zpracování, tavení a měknutí.

Dusíku

Dusík se používá při výrobě skla k regulaci atmosféry a k delaminaci plochého skla.

Kyslík

Kyslík se používá ve sklářských aplikacích, jako je řezání / leštění, tepelné zpracování, tavení / změkčení, bublání a spalování s obohacením kyslíkem.

Vzácné plyny

Speciální plyny, jako je krypton, xenon a neon, se používají k plnění předmětů ze skla, aby se zlepšil jejich výkon nebo aby fungovaly.

CENTRUM PODKLADŮ