logo Go to Home Page

Vodík (H₂)

Nejúčinnější a nejčistěji hořící palivo

Vodík se na Zemi vyskytuje přirozeně, ale ve své čisté formě jen v malém množství, a proto se průmyslově vyrábí několika způsoby. Zdaleka nejběžnějším způsobem je parní reformování metanu (SMR), při němž pára ve velmi vysokých teplotách reaguje se zemním plynem (metanem) za vzniku syntetického plynu (směsi vodíku a oxidu uhelnatého). Syngas může být dále zpracováván za účelem přeměny oxidu uhelnatého reakcí s vodní parou na další vodík. Vodík lze také vyrábět z fosilních paliv, jako je ropa a uhlí, zplyňováním nebo elektrolýzou vody. Při elektrolýze elektrický proud protéká elektrolyzérem a rozděluje vodu na molekuly kyslíku a vodíku. 

Vodík v kapalné formě lze použít jako palivo pro spalování ve vesmírných programech nebo jako hnací plyn pro rakety, ale častěji se používá v plynném skupenství. Ropné rafinerie používají vodík k výrobě dopravních paliv s nižším obsahem síry a čistším spalováním, aby se snížilo znečištění ovzduší, a kovoprůmysl používá vodík k redukci oxidů kovů a k prevenci oxidace při tepelném zpracování. 

Vodík se používá ve výrobě polovodičů k redukci atmosfér. V chemickém, farmaceutickém a potravinářském průmyslu se hydrogenační procesy využívají ke spojení molekul vodíku s dalšími sloučeninami (např. oleji a tuky) a tím k prodloužení skladovatelnosti nebo úpravám vlastností.

V oblasti vodíkové dopravy využívají vozidla s palivovými články vodík k pohonu elektromotoru. Při výrobě plochého nebo plaveného skla se používají směsi dusíku a vodíku k pročištění a zachycení veškerého přítomného kyslíku, aby se zabránilo oxidaci a vadám skla. 

Společnost Air Products nabízí kapalný vodík a stlačený plynný vodík v různých čistotách a s různými způsoby dodávek po celém světě, a to díky naší síti potrubí, výrobních závodů na vodík a transfiltračních zařízení.

Air Products je přední světový dodavatel vodíku

 • Rozsáhlá potrubní síť
 • Klíčový faktor, který umožňuje globální výrobu energie
 • Velký vývoj zařízení zaměřených přímo na pracoviště
 • Velké závody na výrobu vodíku v místě spotřeby
 • Největší světový výrobce vodíku z outsourcingu pro ropné rafinérie
 • Přední společnost v rozvoji infrastruktury vodíkových paliv
 • Přední společnost v oblasti bezpečnosti
 • Špičkové služby zákazníkům
Stáhněte si článek Powerhouse Hydrogen

Jak může Air Products pomoci s dodávkami vodíku?

Dodávky potrubními rozvody

Náš potrubní systém vám zajistí flexibilnídodávku vodíku ve velkých objemech

Dočasnánebo pohotovostní dodávka plynů

Naše expresní služba dodávky (APEX -Air Products Express Hydrogen Services) poskytujerychlou a spolehlivou dodávku vysoce kvalitního vodíku

Špičková technologie generátorů vodíku na místě spotřeby

Naše generátory vodíku PRISM® zajišťujíspolehlivou dodávku nízkonákladového vodíku na místě

Velkoobjemové dodávky a skladovací systémy

Velkoobjemové dodávky kapalin nebo plynůa na naše skladovací systémy vám zajišťují bezpečnou a spolehlivou dodávkuvysoce čistého vodíku

Infrastruktura vodíkového paliva

Jsme předními vývojáři služeb vodíkovéenergetiky a vybavení

Špičková technologie tlakových lahví

200 bar a 300 bar lahve a svazky pro průmyslové a speciální plyny

Technologie vodíkových lahví BIP®

Pro maximální čistotu plynu

Technologie lahví Integra®

Menší a lehčí lahve se snadnější manipulací a často vydrží i běžné lahve pro svařování austenitické nerezové oceli metodou TIG

Zajímají vás možnosti použití vodíku?

Obraťte se nyní na naše odborníky

Zeptejte se odborníka

"Můj proces vyžaduje vysokotlaký vodík, který způsob dodávky je nejefektivnější?"
Naši aplikační specialisté mohou jednoduše posoudit váš provoz a doporučit optimální způsob zásobování, nicméně díky naší jedinečné pozici na trhu umíme nabídnout naši patentovanou technologii kryogenní komprese vodíku (CHC) pro zvýšení účinnosti obvykle v rozsahu 50 000 až 1 milion scf/den.

Můžete výrobou vodíku na místě ušetřit peníze?

Špičkový kontrukční design přináší ještě vyšší výkon


 • Hospodárná a efektivní dodávka vodíku
 • Vysoká spolehlivost díky našim servisní střediskům, které monitorují provoz v reálném čase
 • Flexibilita díky kompaktní a modulární konstrukci
 • Rychlý počáteční a horký start
 • Dlouhá provozní doba a osvědčené součástky, které vydrží 
 • Školení a podpora průběžného provozu založená na zkušenostech s výrobou vodíku
Stáhněte si brožuru PRISM® Hydrogen Generation Systems

Možnosti dodávek

Společnost Air Products vám může pomoct určit nejekonomičtější možnost dodávky pro vaši konkrétní aplikaci a geografickou polohu. Průmyslové plyny se obvykle dodávají v plynné nebo kapalné formě prostřednictvím různých systémů dodávek.

Velkoobjemové dodávky

Dodáváme nákladní dopravou a v závislosti na Vašem požadovaném objemu, tlaku, provozním režimu, čistotě a požadovaném průtoku umístíme ve Vaší výrobě buď ve formě kapaliny v kryogenních zásobnících, nebo jako plyn ve vysokotlakých nádobách.

Lahve

Jedná se o tradiční řešení nízkoobjemových dodávek plynu. Lahve lze dodávat v celé řadě velikostí, tlaků a čistot plynů. Platí pro širokou škálu plynů a plynných směsí. Pro větší objemy máme k dispozici rozdělovače lahví.

Výroba plynného vodíku v místě spotřeby

Výroba plynu v místě spotřeby pomáhá zákazníkům zaměřeným na udržitelnost snížit jejich uhlíkovou stopu, zvýšit energetickou účinnost, zvýšit výkon, zlepšit kvalitu konečného produktu a zlepšit vliv na životní prostředí. 

Dodávky potrubím

Dodávka potrubím ve významných průmyslových lokalitách po celém světě, nabízí zákazníkům s velkou poptávkou produktu řadu výhod, například spolehlivý, bezpečný a flexibilní přísun plynu hospodárným způsobem.

CENTRUM PODKLADŮ