logo Go to Home Page

PRISM® Zařízení a služby pro kryogenní zařízení na výrobu dusíku v místě spotřeby

Pokročilá technologie. Robustní poptávka.

Vysoká čistota. Velký objem. Vysoký výkon. Kryogenní produktová řada společnosti Air Products nabízí po celém světě a v aplikacích napříč všemi významnými průmyslovými odvětvími špičkovou technologii s vysokou čistotou dodávek dusíku v místě spotřeby. Naše generátory PRISM® poskytují kryogenní čistotu plynného dusíku v širokém rozsahu průtoků, konzistentní výkon a dlouhodobé úspory nákladů.

Inovace a integrace jsou klíčem k úspěchu společnosti Air Products stát se nedílnou součástí provozu zákazníka. Náš interní tým pro inovaci produktů se zabývá základním aplikačním výzkumem, aby zajistil, že systémy společnosti Air Products budou mít co nejefektivnější ekonomiku procesů. PRISM® Kryogenní zařízení na výrobu dusíku jsou preferovanými systémy pro zákazníky, kteří potřebují flexibilní a účinná řešení dusíku. Integrované výrobní a zálohovací systémy v kombinaci s naší nepřetržitou podporou monitorování a provozu přinášejí klid uživatelům, kteří si nemohou dovolit prostoje a hledají konkurenční výhodu ve svém oboru.

Ať už hledáte dlouhodobou dodávku plynu s novým zařízením na výrobu dusíku nebo služby a podporu pro stávající kryogenní zařízení na výrobu dusíku, tým specialistů společnosti Air Products s vámi spolupracuje, aby porozuměl vašim potřebám a dodal optimální plynný dusík.

Stáhněte si brožuru PRISM® Kryogenní zařízení na výrobu dusíku

PRISM® Přehled procesů pro kryogenní dusík

V systému separace kryogenního vzduchu je přívod atmosférického vzduchu stlačen a ochlazen, aby se odstranila vodní pára, oxid uhličitý a uhlovodíky před tím, než vstoupí do podtlakové nádoby, kde destilační kolona rozděluje vzduch na dusík a odpadní proud obohacený kyslíkem. Plynný dusík pak proudí do přívodního vedení pro následující aplikace, kde může být produkt stlačován pro splnění požadavků na tlak.

Zařízení na výrobu kryogenního dusíku mohou dodávat vysoce čistý plyn rychlostí nižší než 25 000 krychlových stop za hodinu (scfh) na více než 2 miliony scfh. Obvykle dosahují standardní čistoty 5 ppm kyslíku v dusíku, ačkoli jsou možné i vyšší čistoty.

Zařízení na výrobu kryogenního dusíku PRISM® – flexibilní platformy pro výjimečný výkon

Nejmodernější portfolio kryogenního zařízení na výrobu dusíku

Standardní design, snížená stopa a dopad na životní prostředí a efektivní spotřeba energie umožňují snadnou instalaci, rychlou integraci a trvalou spolehlivost

Nákladově efektivní dodávka plynu

Plně automatizované ovládací prvky, nízká spotřeba energie a proměnlivá výroba, která vyhovuje fluktuaci poptávky, snižují provozní náklady

Bezpečnost je naší základní hodnotou

Air Products má nejlepší bezpečnostní výsledky v oboru průmyslových plynů a soustavně pracuje na dosažení našeho cíle, tj. nulových nehod v bezpečnosti od počátečního průzkumu po uvedení do provozu a probíhající provoz a podporu zařízení na výrobu kryogenního dusíku.

Celosvětová odbornost přímo u vás

Společnost Air Products má více než 75 let zkušeností s potřebami zákazníků a navrhuje, buduje, vlastní a provozuje a obsluhuje a podporuje kryogenní závody po celém světě, takže společnost Air Products má zkušenosti a technologie, které vám pomohou uspět při úspěchu

Kryogenní dusíkové zařízení a služby

Smlouvy o prodeji plynu, kde společnost Air Products vlastní a provozuje zařízení, nebo smlouvy o prodeji zařízení, kde společnost Air Products poskytuje služby a podporu pro zařízení ve vlastnictví zákazníka

Komerční možnosti

Smlouvy o prodeji plynu, kde společnost Air Products vlastní a provozuje zařízení, nebo smlouvy o prodeji zařízení, kde společnost Air Products poskytuje služby a podporu pro zařízení ve vlastnictví zákazníka

OBJEVTE VÝROBU PLYNU PRISM® SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS

Sledujte instalaci kryogenního systému.

Zajímá vás výroba plynu v místě spotřeby, její zařízení a služby?

Generátory PRISM® a zařízení v místě spotřeby společnosti Air Products nabízejí řešení pro rentabilní, efektivní a specializované dodávky vodíku, dusíku, kyslíku a argonu s využitím dalších služeb a podporou pro zařízení ve vlastnictví zákazníka.

KONTAKTUJTE NAŠEHO SPECIALISTU

CENTRUM PODKLADŮ