logo Go to Home Page

Montáž a testování desky plošných spojů (PCB)

Použitím inertního plynu lze dosáhnout vyšší produktivity s menším počtem defektů a lepších úspor nákladů

S miniaturizací elektronických zařízení přineslo použití menších a složitějších aktivních a pasivních součástí další výzvy a problémy, jako jsou vyšší problémy s pájením. Použití dusíku k inertizaci atmosféry během pájení se stalo celosvětově uznávanou praxí při výrobě elektroniky. V Air Products se nacházíme na každém kroku, abychom vám pomohli zvýšit vaši produktivitu a optimalizovat celkové náklady na vlastnictví.

Nabídka a technické know-how pro zlepšení procesů

Díky novým pokročilým konstrukcím a nově vznikajícím technologiím je prvořadé dosáhnout dokonalosti pájených spojů. Optimalizace procesů přetavného pájení, pájení vlnou a selektivního pájení je místo, kde můžeme pomoci:

  • Větší provozuschopnost procesu a vyšší produktivita
  • Vyšší náklady na vlastnictví
  • Celkové snížení defektů a zlepšení kvality
  • Menší spotřeba odpadů a materiálů

Výhoda použití dusíku ve srovnání se vzduchem při pájení

Zlepšete nanášení pájky pro pájení přetavením a pájením
Zvlhčení pájky je vylepšeno použitím inertní atmosféry pro zvýšení aktivity tavidla a snížení oxidace pájecí pasty a vývodů složek a také ke zvýšení kvality pájených spojů.
Snížení celkových defektů pájení při přeplňování a pájení vlnou
Dusík podporuje zlepšené smáčení a umožňuje pájení taveniny k získání vysoce kvalitních pájených spojů se sníženými defekty.
Snížení nákladů na vlastnictví přetaveného a pájeného vlnění
Díky inertizaci, redukce defektů umožní méně nákladné manuální přepracování a redukci strusky s nižšími náklady na materiál.
Širší výrobní okno
Umožňuje montáž menších a složitějších konstrukcí a potenciál pro snížení teploty reflow v procesu reflow.
Zvýšení produktivity
Méně přepracování díky snížení defektů, vyšší kvalitě sestavy prvního průchodu a zlepšenými procesy dvojitého průchodu.

Plyny

Air Productsové plyny, obvykle dodávané v plynné a kapalné formě, umožňují zákazníkům v celé řadě průmyslových odvětví zlepšovat vliv na životní prostředí, kvalitu produktů a produktivitu.

Dusík

V plynné podobě je užitečný pro jeho inertní vlastnosti a jako kapalina je skvělý pro chlazení a mražení. Prakticky každý obor může těžit jeho jedinečných vlastností ať už zlepšením výnosů, optimalizací výkonu či zvýšením bezpečnosti provozu.

Zeptejte se odborníka

“Jaký je nejlepší způsob, jak snížit množství odpadu vytvořeného při procesu pájení bezolovnatými (slitinou SAC)?”

Nejlepším způsobem, jak snížit množství odpadu při procesu pájení vlnou, jsou otázky, které se lidé snaží zodpovědět již řadu let. Úbytek odpadu je odpadním produktem, ačkoli lze regenerovat, náklady jsou vysoké. Úbytek odpadu způsobí problémy s údržbou zařízení a zkrátí dobu jeho provozu.

Existuje celá řada inhibitorů odpadu, které lze použít na povrch nádoby na pájení, ale buďte opatrní při výběru správného materiálu pro daný proces. Tyto možnosti mohou způsobit další problémy vyžadující dodatečné kroky pro vyčištění desky a pájecí nádoby.

Další metodou je použití dusíku inertního plynu, který lze zavést inertním krytem nad vlnovou oblastí nebo zcela inertním systémem pájení vlnou. Použití dusíku může účinně snížit množství odpadu tím, že se vytlačí vzduch přes pájecí nádobu a vytvoří se oblak plynu přes vlnový generátor a sníží se množství mikro odpadu.

Kromě výhod plynoucích z redukce odpadu pomocí inertní atmosféry lze navíc získat výhody, jako je zlepšení smáčení pájky do pokovovaných průchozích otvorů (Pth) nebo vyplnění do hlavně.

Existuje několik důvodů pro nedostatečné plnění PTH během pájení vlnou. Hlavním důvodem je špatné nanášení, které může být způsobeno oxidací na elektrodách, oxidací v sudu, nedostatečným tokem atd.

Jedním ze způsobů, jak zvýšit plnění hlavně, je použít inertní atmosféru, jako je dusík, která zvýší namočení pájky do sudu vytlačením vzduchu a tím umožní efektivnější fungování vaší stávající tavicí technologie. Další výhodou je možnost převodu na méně aktivní chemii tavidla a na snížení objemu tavidla potřebného na desku při použití dusíku.

Použitím dusíkové vrstvy v procesu pájení vlnou lze účinně omezit nejčastější pozorované defekty.

Použitím inertní atmosféry při procesu pájení vlnou se sníží některé defekty včetně přemostění, rampouchů a zlepší se problém s vyprazdňováním. Zlepší se rovněž průchozí plnění. Redukce bude záviset na koncentracích ppm ppm a typu použité inertizace.

Air Products vyvinul 3. generaci sady dusíku pro inertizaci, NitroFAS®, pájení s inertní vlnou (IWS), které bylo úspěšně implementováno u hlavních společností EMS a OEM s více než 200 instalovanými systémy. Naše jednotky IWS dokážou snížit množství odpadu>> 85% při PRŮTOKU NÍZKÝCH DUSÍK, čímž minimalizují celkové náklady na vlastnictví.

Ať Air Products vám pomůže při snižování výrobních nákladů, zlepšení produktivity, snížení dopadu na životní prostředí a zvýšení kvality montovaných desek. Prostřednictvím našeho inovativního vybavení a dobře informovaného týmu průmyslových odborníků můžeme vyvinout nejlepší řešení pro vás a vaši společnost.

 

Máte nějaké dotazy? Máme odpovědi.

Náš technický tým je tu pro vás, aby vám pomohl. Objednejte si ještě dnes konzultaci zdarma!

KONTAKTUJTE NÁS

CENTRUM PODKLADŮ