logo Go to Home Page

Spékání

Odborná řešení, která vám pomohou uspět

V případě železných nebo neželezných kovů může použití atmosféry na bázi dusíku nebo vodíku pomoci dosáhnout regulace a čistoty, které se při generované atmosféře těžko dosahuje. Atmosféry na bázi dusíku nebo vodíku pomáhají minimalizovat změny ve složení atmosféry a rosný bod, které jsou běžné u endotermických a disociovaných čpavkových atmosfér. Air Products má rozsáhlé zkušenosti s tím, jak zákazníkům pomoci při optimalizaci a dálkovém monitorování atmosféry pro spékání za účelem zlepšení jejich provozu.

Průmyslové plyny od globálního vedoucího pracovníka

 • Celosvětový přední výrobce dusíku, kyslíku a argonu
 • Přední světový výrobce a dodavatel vodíku a helia
 • Spolehlivá dodávka technických plynů
 • Vynikající výsledky při plnění včasných potřeb
 • Přední společnost v oblasti bezpečnosti
 • Technická podpora, když ji potřebujete
 • Špičkové služby zákazníkům

Odborné znalosti a řešení spékání

Inovativní řešení ovzduší
Air Products vyvinul řešení pro efektivnější odstranění maziva, infiltraci mědi a prodloužení životnosti pásu
Řešení na míru
Správný výběr typu a množství plynné směsi umožňuje specifické metalurgické vlastnosti, kvalitu povrchu a kontrolu rozměrů
Konzistentní složení atmosféry
Pomocí řešení Air Products „Atmosphere Solutions“ jsou minimalizovány změny ve složení atmosféry a rosný bod, které jsou typické pro endotermické atmosféry a disociovaný čpavek.
Odstraňování potíží s atmosférou
Zkušení aplikační technici dokáží identifikovat a vyřešit problémy s atmosférou pece, které způsobují saze, změnu barvy, oduhličování, oxidaci atd.
Vyšší kvalita spékaných součástí
Air Products Řešení atmosféry pro spékání poskytují vynikající prostředky pro zlepšení kvality spékaných součástí

Zeptejte se odborníka

Tom Philips

Aplikační inženýr

"Co určuje odečet rosného bodu naměřený v horké zóně spékací pece?"

Rosný bod v horké zóně spékací pece je výsledkem různých zdrojů kyslíku, který reaguje s dostupným vodíkem a vytváří vlhkost. Za předpokladu, že v mufle nejsou praskliny, úniky vody v chladicích sekcích nebo znečištěné přívodní plyny, jsou následující známé zdroje kyslíku následující:

 • Difuze venkovního vzduchu přes přední a výstupní konec pece, která je ovlivněna průtokem atmosféry, výškou dvířek, konstrukcí odsávací hubice, plamenovými clonami a tlakovými podmínkami závodu.
 • Vzduch zachycený v dílu, který je funkcí geometrie dílu
 • Obsah kyslíku v použitém prášku, což je obvykle známé množství, které se měří pomocí ztráty ztráty vodíku v prášku.
 • Snížení množství oxidů pásů. Snížení obsahu oxidů kovů v pecích s vyzdívkou

Po měření rosného bodu (H₂O%) můžeme tedy řídit oxidační/redukční potenciál regulací množství H2 v atmosféře, čímž upravíme poměr H₂/H₂O podle požadavků materiálu, který je spékaný. Pokud máte problém v procesu, který podle vás souvisí s rosným bodem, zavolejte na Air Products na adrese 800-654-4567.

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Role plynných složek v atmosféře pro spékání se znovu zkoumá, aby se optimalizovaly spékané vlastnosti složek železo-uhlíkový práškový kov (PM).

JAK URČIT A OPRAVIT PROBLÉMY S OXIDACÍ? “

Spékání: Jak určit a opravit problémy s oxidací?

Služby detekce a oprav netěsností průmyslových plynů

Prostřednictvím služby Air Products 'Detekce úniků vám můžeme pomoci identifikovat a napravit nákladné úniky dusíku, argonu, vodíku, kyslíku a helia v průmyslovém potrubním systému pro plyny, aby se zlepšila bezpečnost, kvalita a efektivita vašeho závodu.
ZJISTĚTE VÍCE

Plyny

Air Products plyny, které jsou obvykle dodávány v plynné a kapalné formě, umožňují zákazníkům v celé řadě průmyslových odvětví zlepšit jejich vliv na životní prostředí, kvalitu produktů a produktivitu.

Argon

Compressed argon gas and liquid argon in a variety of purities and in various modes of supply around the world thanks to our network of storage and transfill facilities.

Vodík

Je ceněný pro své reaktivní a ochranné vlastnosti a používá se v mnoha průmyslových odvětvích, jako je elektronika, potravinářství, sklářství, chemický průmysl, rafinérství a jiné. Jeho jedinečné vlastnosti můžete využít ke zlepšení kvality, optimalizaci výkonu a snížení nákladů.

Dusík

V plynné podobě je užitečný pro jeho inertní vlastnosti a jako kapalina je skvělý pro chlazení a mražení. Prakticky každý obor může těžit jeho jedinečných vlastností ať už zlepšením výnosů, optimalizací výkonu či zvýšením bezpečnosti provozu.

Spojte se s jedním z našich technických odborníků.

Kontaktujte nás, abychom vám zajistili desítky let zkušeností s průmyslovými plyny, výrobou, aplikacemi a vybavením.

KONTAKTUJTE NÁS

CENTRUM PODKLADŮ