Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Tepelné zpracování

Spékání

Odborná řešení, která vám pomohou uspět

V případě železných nebo neželezných kovů může použití atmosféry na bázi dusíku nebo vodíku pomoci dosáhnout regulace a čistoty, které se při generované atmosféře těžko dosahuje. Atmosféry na bázi dusíku nebo vodíku pomáhají minimalizovat změny ve složení atmosféry a rosný bod, které jsou běžné u endotermických a disociovaných čpavkových atmosfér. Air Products má rozsáhlé zkušenosti s tím, jak zákazníkům pomoci při optimalizaci a dálkovém monitorování atmosféry pro spékání za účelem zlepšení jejich provozu.

Odborné znalosti a řešení spékání

Inovativní řešení ovzduší

Air Products vyvinul řešení pro efektivnější odstranění maziva, infiltraci mědi a prodloužení životnosti pásu

Řešení na míru

Správný výběr typu a množství plynné směsi umožňuje specifické metalurgické vlastnosti, kvalitu povrchu a kontrolu rozměrů

Konzistentní složení atmosféry

Pomocí řešení Air Products „Atmosphere Solutions“ jsou minimalizovány změny ve složení atmosféry a rosný bod, které jsou typické pro endotermické atmosféry a disociovaný čpavek.

Odstraňování potíží s atmosférou

Zkušení aplikační technici dokáží identifikovat a vyřešit problémy s atmosférou pece, které způsobují saze, změnu barvy, oduhličování, oxidaci atd.

Vyšší kvalita spékaných součástí

Air Products Řešení atmosféry pro spékání poskytují vynikající prostředky pro zlepšení kvality spékaných součástí

Nabídky

Zeptejte se odborníka

​Tom Philips
Tom Philips

Aplikační inženýr

Co určuje odečet rosného bodu naměřený v horké zóně spékací pece?

Rosný bod v horké zóně spékací pece je výsledkem různých zdrojů kyslíku, který reaguje s dostupným vodíkem a vytváří vlhkost. Za předpokladu, že v mufle nejsou praskliny, úniky vody v chladicích sekcích nebo znečištěné přívodní plyny, jsou následující známé zdroje kyslíku následující:

  • Difuze venkovního vzduchu přes přední a výstupní konec pece, která je ovlivněna průtokem atmosféry, výškou dvířek, konstrukcí odsávací hubice, plamenovými clonami a tlakovými podmínkami závodu.
  • Vzduch zachycený v dílu, který je funkcí geometrie dílu
  • Obsah kyslíku v použitém prášku, což je obvykle známé množství, které se měří pomocí ztráty ztráty vodíku v prášku.
  • Snížení množství oxidů pásů. Snížení obsahu oxidů kovů v pecích s vyzdívkou

Po měření rosného bodu (H₂O%) můžeme tedy řídit oxidační/redukční potenciál regulací množství H2 v atmosféře, čímž upravíme poměr H₂/H₂O podle požadavků materiálu, který je spékaný. Pokud máte problém v procesu, který podle vás souvisí s rosným bodem, zavolejte na Air Products na adrese 800-654-4567.

Read more...

Případová studie

Role plynných složek v atmosféře pro spékání se znovu zkoumá, aby se optimalizovaly spékané vlastnosti složek železo-uhlíkový práškový kov (PM).

Jak určit a opravit problémy s oxidací? “

Spékání: Jak určit a opravit problémy s oxidací?