logo Go to Home Page

Zdravotnictví

V Air Products máme širokou škálu plynů a zařízení pro zdravotnický trh: lékařské plyny, speciální plyny a plyny pro údržbu a také vybavení a materiál pro kryobiologické instalace.

Air Products má řešení dodávky plynu pro vaše lékařské aplikace. Její „čistou“ řadu plynů lze dodávat od vysoce přenosných 2l lahví až po velké zásobníky kapalného plynu.

Tato řada zahrnuje kyslík, oxid uhličitý, dusík, oxid dusný, lékařský vzduch a helium.

Co se týče medicinálních plynných směsí, můžeme dodávat široké spektrum léčebných, respiračních, kardiovaskulárních a anesteziologických procedur a analýz. Mezi příklady patří:

  • Krevní plyn
  • Difuze plic
  • Kyslíkové směsi – oxid dusný a oxid uhličitý
  • Aerobní a anaerobní směsi
  • Etylenoxid thylenoxid
  • Směsi helia a kyslíku

Díky tak rozsáhlému portfoliu plynů z nás dělá naše odborná činnost dodavatele volby na zdravotnickém a zdravotnickém trhu.

Máte nějaké dotazy? Máme odpovědi.

KONTAKTUJTE NÁS

Plyny

Air Products plyny, které se obvykle dodávají v plynné a kapalné formě, umožňují zákazníkům v celé řadě průmyslových odvětví zlepšovat vliv na životní prostředí, kvalitu produktů a produktivitu.

Helium

Inertní plyn pro kryogenní aplikace, přenos tepla, použití v ochranné atmosféře, pro detekci netěsností a plnění balónků.

Dusík

V plynné podobě je užitečný pro jeho inertní vlastnosti a jako kapalina je skvělý pro chlazení a mražení. Prakticky každý obor může těžit jeho jedinečných vlastností ať už zlepšením výnosů, optimalizací výkonu či zvýšením bezpečnosti provozu.

Speciální plyny

Plyny UHP (Ultra High Purity) jsou směsi akreditované dle ISO 17025, tedy procesní a kalibrační směsi, s širokými možnostmi typu dodání.