logo Go to Home Page

Chemické zpracování

Zeptejte se Air Products… a očekávejte více

Air Products poskytuje technologie velkého i malého objemu zpracování dusíku, kyslíku a vodíku a také technologie pro separaci a čištění plynů a technickou podporu pro chemický průmysl. Prostřednictvím zkušeností našich zaměstnanců pomáháme firmám pracovat po celém světě chytřejším, čistším a hospodárnějším způsobem.

Stáhněte si brožuru Dusík – bezpečnostní deka pro chemický průmysl

Bezpečnost, řešení, dodávky a služba pro chemický průmysl

Společnost Air Products se již více než 70 let opírá o zkušenosti společnosti Air Products s aplikací technologií dusíku, vodíku a kyslíku, které mohou pomoci zlepšit bezpečnost, snížit náklady, snížit emise do životního prostředí nebo zvýšit kapacitu. Rozumíme problémům s reakční chemií, kinetikou, mícháním a přenosem látek, kterým čelíte, a můžeme vám pomoci najít nízkonákladová řešení pro optimalizaci vaší produktivity.

Přední světový výrobce a dodavatel vodíku a helia

Přední světová společnost dodávající stlačený plyn a kapalný vodík a helium v různých čistotách a koncentracích

Celosvětový přední výrobce dusíku, kyslíku a argonu

Globální jednička v dodávkách kapalného a stlačeného dusíku, kyslíku a argonu v různých čistotách a koncentracích

Spolehlivá dodávka technických plynů

Síť více závodů s primárními výrobními závody a sekundárními zdroji produktu pro zajištění spolehlivé dodávky

Vlastní a provozuje stovky plynových elektráren po celém světě

Více než 75 let zkušeností s návrhem a provozem závodů na výrobu technických plynů pro pomoc při stanovení nejlepšího režimu dodávky

Vynikající výsledky při plnění včasných potřeb

Dvacet čtyři / sedm služeb řízení zásob pro vytvoření plánu doplnění dodávek na základě aktuálního a budoucího časového plánu výroby

Přední společnost v oblasti bezpečnosti

Nic není pro nás důležitější než bezpečnost a spokojenost našich provozních komunit

Technická podpora, když ji potřebujete

Zkušené technické týmy z celého světa mohou nabídnout a technologická řešení splnit vaše jedinečné potřeby

Špičkové služby zákazníkům

Náš přístup ke vztahům se zákazníky je založen na prvním porozumění vašim potřebám

Máte nějaké dotazy? Máme odpovědi.

Aplikační specialisté naší společnosti s vámi mohou spolupracovat na doladění vašich operací.

KONTAKTUJTE NÁS

Dočasné dodávky plynu

Již déle než 40 let se zákazníci spoléhají na naše Air Products expresní služby (APEX) pro bezpečné, spolehlivé a rychlé dočasné dodávky plynu. Pokud potřebujete krátkodobou nebo nouzovou dodávku průmyslového plynu – zejména během odstávek nebo spouštění, období maximální poptávky, plánovaných nebo neplánovaných činností údržby – potřebujete rychle pomoc, abyste zůstali online a produktivní.
ZJISTĚTE VÍCE

Výroba plynu v místě spotřeby

Výroba plynu v místě spotřeby pomáhá zákazníkům zaměřeným na udržitelnost snížit jejich uhlíkovou stopu, zvýšit energetickou účinnost, zvýšit výkon, zlepšit kvalitu konečného produktu a zlepšit vliv na životní prostředí.
ZJISTĚTE VÍCE

Plyny

Air Products plyny, které jsou obvykle dodávány v plynné a kapalné formě, umožňují zákazníkům v celé řadě průmyslových odvětví zlepšit jejich vliv na životní prostředí, kvalitu produktů a produktivitu.

Argon

Plynný i kapalný argon v různých čistotách a s různými možnostmi celosvětového dodání díky naší síti skladů a vzduch dělících zařízení.

Oxid uhličitý

Naše zkušené aplikační týmy z celého světa mohou díky znalostem oboru a aplikací zajistit dodávku a technologické řešení pro stlačený nebo kapalný oxid uhličitý pro splnění vašich jedinečných potřeb.

Oxid uhelnatý / Syngas

Oxid uhelnatý (CO) se používá při výrobě chemikálií od kyseliny octové po polykarbonáty až polyuretanové meziprodukty. Syngas se používá při výrobě oxoalkoholů a aldehydů.

Helium

Inertní plyn pro kryogenní aplikace, přenos tepla, použití v ochranné atmosféře, pro detekci netěsností a plnění balónků.

Vodíku

Vodík jako plyn je ceněn pro své reaktivní a ochranné vlastnosti. Chemický průmysl může těžit ze svých jedinečných vlastností pro zlepšení kvality, optimalizaci výkonu a snížení nákladů.

Dusíku

Dusík je široce používán v chemickém průmyslu v celé řadě aplikací včetně inertizace / ochranné atmosféry, chlazení procesu a regenerace rozpouštědla.

Kyslík

Nabízíme stlačený nebo kapalný kyslík v různých čistotách a koncentracích.

Plán pro úspěch.

KONTAKTUJTE NÁS

CENTRUM PODKLADŮ