logo Go to Home Page

Tavení skla

Nejmodernější řešení pro vaše operace tavení skla

Technologie spalování s obohacením kyslíkem mohou pomoci zlepšit výkon pece nahrazením spalovacího vzduchu kyslíkem. I malé zvýšení koncentrace kyslíku může mít dramatický dopad na provoz pece, zejména při použití paliv s nízkými hodnotami ohřevu a / nebo zlepšení operací nebo obnovení řízení pecí pomocí vadných zařízení pro regeneraci tepla. Omezením nebo eliminací zavádění inertního dusíku do pece prokázaly technologie spalování s obohacením kyslíkem zvýšení výroby, snížení spotřeby paliva a snížení emisí při zachování nebo dokonce zvýšení kvality produktu. Díky celé řadě vlastních hořáků Cleanfire®, technologií tavení a modelových služeb může náš globální tým využít svých dovedností a zkušeností, aby vám pomohl s návrhem, spuštěním a průběžným provozem optimálního systému pro vaši pec.

Kyslíko-palivové tavení skla

  • Nižší investiční náklady
  • Vyšší spotřeba paliva
  • Snížení emisí NOₓ, SOₓ a pevných částic
  • Vyšší kvalita skla

Široká nabídka možností tavení skla s obohacením kyslíkem

K zlepšení tavení skla lze použít různé metody kyslíkového a kyslíko-palivového spalování
Obohacování kyslíkem
Kyslík je vstřikován do hlavního systému spalovacího vzduchu s dostatečným předstihem před místem dodávky do pece. Tato předběžná směs kyslíku je nejběžnější v regeneračních pecích nebo jednotkových tavicích pecích s mnoha takovými dodacími místy nebo v regeneračních tavicích zařízeních, kde je žádoucí používat kyslík pro konzistentní zlepšení celého procesu spalování.
Dmýchání kyslíku
Tato metoda byla z historického hlediska nákladově nejefektivnějším způsobem využití kyslíku k doplnění spalování vzduch-palivo. Strategické vstřikování kyslíku vedle, pod, nebo skrze vzduch-palivové plameny umožnilo tavicím zařízením dosáhnout cílů kampaně, pokud jde o spotřebu paliva, účinnost paliva a kvalitu skla. Výhody kyslíkové trysky vznikají v případě, kdy je směs kyslíku s palivem používána tam, kde je nejvíce zapotřebí.
Zvýšení obsahu kyslíku
Koncept zvýšení výkonu používá kyslíko-palivové hořáky umístěné ve vzducho-palivovém tavicím zařízení pro zvýšení výroby, kvality, účinnosti a stability pece. Kyslíko-palivové zlepšení se obvykle používá ke zvýšení tahové rychlosti pece, která má vysokou kapacitu nebo byla ochromena v důsledku poruchy nebo ztráty účinnosti systému vzduch-palivo.
Plná kyslíko-palivová konverze
Kyslíko-palivové tavicí pece na sklo poskytují nejflexibilnější a nejúčinnější prostředky pro tavení skla při velkých objemech výroby. Provozní výhody kyslíku se maximalizují s plnou konverzí: vyšší výroba, nižší spotřeba paliva, nižší emise, lepší kvalita skla, nižší nároky na údržbu a delší životnost pece.

LABORATOŘ POKROČILÉ ČISTÉ ENERGIE – VIRTUÁLNÍ UKÁZKY GLOBÁLNÍM UMÍSTĚNÍM

Laboratoř pokročilé čisté energie je naše nejnovější předváděcí zařízení, které je schopné usnadnit vývoj a testování v plném rozsahu spalovacích systémů s využitím skutečných zákaznických paliv. Vzdálené zobrazovací systémy navíc umožňují účast v reálném čase na testování prostřednictvím internetu.

KYSLÍKO-STUPŇOVÉ SPALOVÁNÍ V KYSLÍKO-PALIVOVÝCH TAVNÝCH PECÍCH

Výhody kyslíko-palivového spalování pro tavení skla ve srovnání se vzducho-palivovým spalováním jsou poměrně dobře známé. Zahrnují nižší kapitálové náklady, vyšší účinnost paliva, nižší emise NOₓ a lepší kvalitu skla.

Generátory kyslíku PRISM® VSA

Air Products Generátory kyslíku PRISM® VSA poskytují spolehlivé dodávky kyslíku pro splnění široké škály požadavků na průtok. Naše robustní generátory nabízejí vysoce spolehlivou dodávku kyslíku při celkových úsporách ve srovnání s kapalinou dodávanou do vozu. Modulární přístup těchto systémů umožňuje snadnou instalaci a údržbu, zatímco standardní funkce umožňují systémům vyhovět specifickým potřebám výrobců skla.

Generátory kyslíku PRISM® VSA – řada T

Generátor kyslíku PRISM® VSA

Příklad zobrazení modelu CFD pro sklářskou pec

Ověřená výpočetní dynamika modelování kapalin

Disponujeme rozsáhlými interními funkcemi výpočetní dynamiky kapalin (CFD), které vám mohou pomoci při návrhu nebo vyhodnocení výkonu pece. Naše služby umožňují výrobcům skla zkoumat a hodnotit způsoby, jak zvýšit produktivitu a snížit náklady, aniž by to ohrozilo jejich výrobní proces. Studie modelování poskytují rychlé a ověřené výsledky spolu s doporučeními pro typ systému, který je optimální pro váš provoz.

Kyslíko-palivový hořák Cleanfire® HRₓ™

Podívejte se na naše krátké video, abyste lépe pochopili, jak vám tato vypalovačka může pomoci zvýšit váš výkon a produktivitu pro lepší sklo.

Pro zlepšení výroby skla přidejte do směsi společnost Air Products.

Další informace o řešeních tavení Air Products nebo si můžete vyzkoušet v naší pilotní laboratoři pokročilé technologie čisté energie.

KONTAKTUJTE NÁS JEŠTĚ DNES!

CENTRUM PODKLADŮ