Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Inside furnace
SKLO a FRIT

Tavení skla

Nejmodernější řešení pro vaše operace tavení skla

Široká nabídka možností tavení skla s obohacením kyslíkem

K zlepšení tavení skla lze použít různé metody kyslíkového a kyslíko-palivového spalování

Obohacování kyslíkem

Kyslík je vstřikován do hlavního systému spalovacího vzduchu s dostatečným předstihem před místem dodávky do pece. Tato předběžná směs kyslíku je nejběžnější v regeneračních pecích nebo jednotkových tavicích pecích s mnoha takovými dodacími místy nebo v regeneračních tavicích zařízeních, kde je žádoucí používat kyslík pro konzistentní zlepšení celého procesu spalování.

Dmýchání kyslíku

Tato metoda byla z historického hlediska nákladově nejefektivnějším způsobem využití kyslíku k doplnění spalování vzduch-palivo. Strategické vstřikování kyslíku vedle, pod, nebo skrze vzduch-palivové plameny umožnilo tavicím zařízením dosáhnout cílů kampaně, pokud jde o spotřebu paliva, účinnost paliva a kvalitu skla. Výhody kyslíkové trysky vznikají v případě, kdy je směs kyslíku s palivem používána tam, kde je nejvíce zapotřebí.

Zvýšení obsahu kyslíku

Koncept zvýšení výkonu používá kyslíko-palivové hořáky umístěné ve vzducho-palivovém tavicím zařízení pro zvýšení výroby, kvality, účinnosti a stability pece. Kyslíko-palivové zlepšení se obvykle používá ke zvýšení tahové rychlosti pece, která má vysokou kapacitu nebo byla ochromena v důsledku poruchy nebo ztráty účinnosti systému vzduch-palivo.

Plná kyslíko-palivová konverze

Kyslíko-palivové tavicí pece na sklo poskytují nejflexibilnější a nejúčinnější prostředky pro tavení skla při velkých objemech výroby. Provozní výhody kyslíku se maximalizují s plnou konverzí: vyšší výroba, nižší spotřeba paliva, nižší emise, lepší kvalita skla, nižší nároky na údržbu a delší životnost pece.

Nabídky

Laboratoř pokročilé čisté energie – virtuální ukázky globálním umístěním

Laboratoř pokročilé čisté energie je naše nejnovější předváděcí zařízení, které je schopné usnadnit vývoj a testování v plném rozsahu spalovacích systémů s využitím skutečných zákaznických paliv. Vzdálené zobrazovací systémy navíc umožňují účast v reálném čase na testování prostřednictvím internetu.

Kyslíko-stupňové spalování v kyslíko-palivových tavných pecích

Výhody kyslíko-palivového spalování pro tavení skla ve srovnání se vzducho-palivovým spalováním jsou poměrně dobře známé. Zahrnují nižší kapitálové náklady, vyšší účinnost paliva, nižší emise NOₓ a lepší kvalitu skla.