logo Go to Home Page

Acetylén (C₂H₂)

Hořlavý plyn pro kyslíko-palivové řezání, tepelné zpracování a tvrdé pájení

Acetylén je hořlavý plyn produkovaný reakcí karbidu vápníku s vodou nebo jako druhotný produkt z výroby etylenu. Acetylén se rozpouští v rozpouštědle ve speciálních lahvích naplněných porézní hmotou. Jelikož je plyn rozpuštěn v hmotě, nazývá se někdy rozpuštěným acetylenem.

Díky mimořádně vysoké teplotě plamene acetylenu (3100 ° C) je ideální pro řezání kyslíkem a acetylénem, tepelné zpracování a pájení hořákem. Může být také použit v analytických laboratořích pro organickou syntézu a jako plamenový plyn v analytických technikách, jako je atomová absorpční (AA) spektroskopie. Někdy se používá pro chemicky indukovanou výrobu květů.

Air Products nabízí acetylenový plyn v různých čistotách a v různých režimech dodávek po celém světě, od tlakových lahví po různorodá balení.

Stáhněte si brožuru Sortiment lahví Integra®

Air Products nabízí plynný acetylén vyhovující všem požadavkům

 • Acetylén Integra® lahev – je vybavena rychlospojkou proti zpětnému šlehnutí, je bezpečnější, snáze se používá a šetří čas i peníze
 • Acetylénpremiér – vysoce čistý plyn s redukovaným fosfinem (PH₃)
 • Kompletní sortiment tlakových lahví – od malých přenosných kontejnerů po různorodé svazky lahví

Máte zájem o acetylén pro vaši aplikaci?

OBRAŤTE SE NYNÍ NA NAŠE ODBORNÍKY

Integra® acetylenová tlaková láhev a ochrana proti zpětnému šlehnutí

Bezpečnější:

 • Integrovaná ochrana proti zpětnému šlehnutí
 • Nižší nebezpečí vystavení účinkům tlaku, vestavěný regulátor není odnímatelný a řídí tlak
 • Nižší riziko poškození regulátoru, regulátor je plně zapuštěn do ochranného krytu
 • Kratší a stabilnější lahev snižuje riziko pádu

Snazší používání:

 • Menší, lehčí a s lepší manévrovatelností než běžné lahve
 • Zásuvné konektory nepotřebují žádné klíče
 • Ventil lze ovládat ručně (nepotřebujete montážní klíče)
 • Přednastavený průtok šetří čas nutný pro nastavení

Efektivnější:

 • Už nikdy nebudete kupovat, opravovat ani kalibrovat regulátor
NAKOUPIT

Zeptejte se odborníka

"Co mám dělat, když mám problém s lahví s acetylénem?"
 • Kontaktujte nás přímo a pohovořte si s odborníkem na bezpečnost
 • Nepokoušejte se lahev ani ventil opravit 
 • Nezahřívejte acetylenové lahve

Přeprava lahví? Jděte bezpečně a bezpečně přijeďte

Při přepravě lahví je třeba dodržovat některá základní bezpečnostní pravidla:

 • Nekuřácký prostor
 • Zkontrolujte, zda jsou ventily lahví řádně uzavřeny a zda jsou nasazeny uzávěry ventilů
 • Odvětrávejte vozidlo
 • Odpojte regulátory, hadice a hořáky atd.
 • Lahve řádně zajistěte, aby se nemohly pohybovat
 • Jděte přímo do cíle
 • Nenechávejte lahve v zavazadlovém prostoru nebo na nezajištěném místě
 • Okamžitě vyložit na místě určení nebo zastavit delší dobu a uložit je na větraném místě

Další informace naleznete v příručce „Bezpečná přeprava plynu“, kterou vydala Evropská asociace technických plynů (EIGA).

Stáhněte si průvodce bezpečnou přepravou plynů

Možnosti dodávek

Air Products vám pomůže určit nejekonomičtější možnost dodání pro konkrétní aplikaci a geografické umístění. Průmyslové plyny se obvykle dodávají v plynné nebo kapalné formě prostřednictvím různých systémů dodávek.

Lahve

Jedná se o tradiční řešení nízkoobjemových dodávek plynu. Lahve lze dodávat v celé řadě velikostí, tlaků a čistot plynů. Platí pro širokou škálu plynů a plynných směsí. Pro větší objemy máme k dispozici rozdělovače lahví.

Svařování řezných plynů

Řada plynů, technologií a služeb v kovovýrobě, ať již jde o svařování, řezání, termické nástřiky, pájení natvrdo nebo drážkování.

CENTRUM PODKLADŮ