logo Go to Home Page

Ropná rafinace

Plyny, technologie, služby a vybavení pro zlepšení bezpečnosti a účinnosti

Air Products přináší desetiletí zkušeností a špičkovou technologii průmyslových plynů pro podporu průmyslu v oblasti rafinování ropy. Naše produkty a služby se zaměřují na řešení technických, obchodních nebo nákladových problémů našich zákazníků. Naše řešení sahají od poskytování průmyslových plynů, vybavení, technologie separace plynů a purifikačních technologií až po výrobu plynů v místě spotřeby hned vedle rafinerie. Naši zkušení aplikační technici pomáhají rafinériím provozovat chytřejší, čistší a ekonomičtější provoz po celém světě. Společnost Air Products nabízí kompletní sortiment plynů - kyslíku, vodíku, dusíku a aplikačních technologií, služeb a zařízení pro rafinérský průmysl, od dodávky vodíkových objemů po pokročilé technologie regenerace síry.

Spolehlivá dodávka plynu pro vaše potřeby v rafinérii

 • Vodík se široce používá při rafinačních procesech k odstranění nečistot nalezených v surové ropě, jako je síra, za účelem splnění přísných specifikací produktů a prostředí. Odstranění těchto složek umožňuje spalování benzínu a nafty, a proto se vodík stává kritickou složkou při výrobě čistších paliv potřebných pro spalování motorů s vnitřním spalováním.
 • Obohacení kyslíkem může pomoci zvýšit kapacitu nebo poskytnout rafinériím možnost zpracovávat surové směsi různé hustoty a obsahu síry.
 • Dusík nereaguje s většinou materiálů, takže je vynikajícím plynem pro ochrannou atmosféru a proplachování, který lze použít k ochraně cenných produktů před škodlivými nečistotami. Jedno z jeho nejdůležitějších použití je eliminace rizik souvisejících s hořlavostí v reaktorových a skladovacích nádobách.

Spolehněte se na odborné znalosti Air Products…

Nechte naše aplikační techniky pomoci vám najít způsoby, jak zlepšit bezpečnost a energetickou účinnost.

ZAVOLEJTE NÁM JEŠTĚ DNES

VYHLÍDKY NA VODÍK PRO RAFINERIE 21. STOLETÍ

Přečtěte si o tom, jak vodík napomohl měnícím se potřebám trhu rafinování ropy, včetně řešení pro snížení nákladů pomocí pokročilé správy vodíku, vylepšené kapacity a nadměrné dodávky vodíku.

Kochi, Indie průmyslový plynový komplex

Ve spolupráci s naším místním partnerem vytvořila společnost Air Products největší průmyslový komplex svého druhu v Indii na výrobu životně důležitého vodíku a energie, což umožňuje více čistých paliv, která snižují znečištění a vytvářejí lepší kvalitu života.

MAXIMALIZACE FLEXIBILITY RAFINÉRIÍ

Přečtěte si, jak může technologie obohacení kyslíkem optimalizovat provozní flexibilitu v rafinériích a maximalizovat ziskovost.

Plyny

Air Products plyny, které se obvykle dodávají v plynné a kapalné formě, umožňují zákazníkům v celé řadě průmyslových odvětví zlepšit jejich vliv na životní prostředí, kvalitu produktů a produktivitu.

Vodík

Je ceněný pro své reaktivní a ochranné vlastnosti a používá se v mnoha průmyslových odvětvích, jako je elektronika, potravinářství, sklářství, chemický průmysl, rafinérství a jiné. Jeho jedinečné vlastnosti můžete využít ke zlepšení kvality, optimalizaci výkonu a snížení nákladů.

Dusík

V plynné podobě je užitečný pro jeho inertní vlastnosti a jako kapalina je skvělý pro chlazení a mražení. Prakticky každý obor může těžit jeho jedinečných vlastností ať už zlepšením výnosů, optimalizací výkonu či zvýšením bezpečnosti provozu.

Kyslík

Kromě použití jako respiračního plynu pro zdravotnické účely jsou jeho silné oxidační vlastnosti přínosem pro mnoho průmyslových odvětví. Pomáhá zlepšovat výtěžek, optimalizovat výkon, snižovat náklady a minimalizovat uhlíkovou stopu a to zejména v porovnání s jinými palivy.

Customer Plant Support Services

Air Products services the following customer owned plants:

 • Air separation
 • LNG
 • Hydrogen recovery
 • Helium
 • Hydrogen production
 • Other hydrocarbon processing plants

The portfolio of services we provide include:

 • Plant assessments
 • Operation and maintenance
 • Technical Services and operating training
 • Spare parts and inventory control
 • Turbomachinery expanders
 • Equipment and modifications
 • Hydrogen plant support
CALL US AND WE CAN WORK WITH YOU TO CUSTOMIZE THE SUPPORT YOU NEED

On-site Gas Generation

On-site gas generation helps sustainability-minded customers lower their carbon footprint, boost energy efficiency, increase throughput, enhance end product quality, and improve environmental performance.
LEARN MORE

Plán pro úspěch.

KONTAKTUJTE NÁS

CENTRUM PODKLADŮ