logo Go to Home Page

Oxid uhelnatý

Díky různým závodům na výrobu a plnění oxidu uhelnatého je Air Products jednou z nejvyšších v oboru spolehlivosti dodávek

Oxid uhelnatý (CO) je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, který je o něco lehčí než vzduch. Vyrábí se kryogenním oddělením CO od proudu syntézního plynu, který obsahuje CO i vodík.

CO se používá jako surovina při výrobě chemikálií od kyseliny octové po polykarbonáty až polyuretanové meziprodukty.

Naše zkušené aplikační týmy po celém světě vám mohou díky svým znalostem oboru a aplikací zajistit dodávky oxidu uhelnatého nebo syntetického plynu a technologická řešení pro splnění vašich jedinečných potřeb.

Výhody

Air Products s více výrobami a nakládáním CO poskytuje nejvyšší úroveň spolehlivosti dodávek v oboru. Naši řidiči a technici jsou pečlivě vyškoleni v manipulaci a přepravě CO. Chápeme, že každý zákazník má jedinečné požadavky a budeme s vámi spolupracovat na optimalizaci ujednání o dodávkách tak, aby co nejlépe odpovídaly potřebám vašeho provozu. Air Products může zajistit bezpečnou a spolehlivou dodávku vysoce čistého oxidu uhelnatého od hromadných dodávek až po dodávky potrubím.

Spojte se s jedním z našich potrubních systémů pro velkou a flexibilní dodávku oxidu uhelnatého nebo syntetického plynu.

Proč Air Products splňuje vaše požadavky na oxid uhelnatý?

Zkušenosti

Air Products Obchod s hromadným oxidem uhelnatým poskytuje zákazníkům služby již déle než 3 desetiletí

Bezpečnosti

Pečlivě vyškolení řidiči a technici v bezpečné manipulaci a přepravě CO

Spolehlivost dodávek

Více možností výroby a plnění CO

Bezpečné doručení

Vozový park světové třídy je pravidelně testován a udržován z hlediska bezpečné přepravy CO

Máte nějaké dotazy? Máme odpovědi.

KONTAKTUJTE NÁS

Možnosti dodávek plynu

Air Products vám pomůže určit nejekonomičtější možnost dodání pro konkrétní aplikaci a geografické umístění. Průmyslové plyny se obvykle dodávají v plynné nebo kapalné formě prostřednictvím různých systémů dodávek.

Velkoobjemová dodávka oxidu uhelnatého

Systémy velkoobjemových dodávek a skladovacích zařízení pro stlačený plyn představují bezpečnou a spolehlivou možnost dodávek vysoce čistého oxidu uhelnatého.

Dodávky potrubím

Dodávka potrubím ve významných průmyslových lokalitách po celém světě, nabízí zákazníkům s velkou poptávkou produktu řadu výhod, například spolehlivý, bezpečný a flexibilní přísun plynu hospodárným způsobem.

Výroba plynu v místě spotřeby

Výroba plynu v místě spotřeby pomáhá zákazníkům zaměřeným na udržitelnost snížit jejich uhlíkovou stopu, zvýšit energetickou účinnost, zvýšit výkon, zlepšit kvalitu konečného produktu a zlepšit vliv na životní prostředí.

SDS Library

Our Safety Data Sheet (SDS) library allows you to search and find the SDS you need--in the language you select.

SDS Library

CENTRUM PODKLADŮ