logo Go to Home Page

Podpora zařízení

Provozní podpora pro uvedení do provozu a spuštění

Provozní podpora

Naše balíčky technických služeb přizpůsobené našim zákazníkům jsou navrženy tak, aby poskytovaly technickou a provozní podporu potřebnou k bezpečnému a spolehlivému provozu zařízení. Typický balíček technických služeb zahrnuje:

  • Přidělení podporujících hodin home officu a osobních návštěv na pracovišti
  • Podpora přizpůsobená opakujícím se událostem, jako jsou výpadky, školení atd.
  • Audity a doporučení, která pomáhají udržovat provoz zařízení na maximu
  • Technická pomoc a řešení potíží prostřednictvím telefonu, videokonference nebo e-mailu
  • Poskytuje přednostní přístup k provozním odborníkům společnosti Air Products.

Školení operátorů

Školíme naše zaměstnance, aby provozovali naše zařízení bezpečně a efektivně. Můžeme vás zaškolit komplexně přizpůsobenými školicími programy, které pokrývají všechny aspekty provozu a údržby závodu. Účelem našich programů je předávat znalosti a dovednosti vašim zaměstnancům.

  • Školení v učebně a ma pracovišti pro provozovatele zařízení, inženýry a techniky
  • Eliminuje problémy a neefektivnost způsobenou fluktuací zaměstnanců a novými operátory
  • Opakovací kurzy pro zkušené operátory
  • Školení specifické pro řízení procesu, uvedení do provozu, bezpečnost, údržbu a další

Preventivní údržba

Systematická údržba zařízení může zvýšit výkon a prodloužit jeho životnost. K dalším službám, které poskytujeme, patří: správa náhradních dílů, audity pracoviště s formálními zprávami včetně dokumentace nálezů a doporučení, programy na zvyšování povědomí o životním prostředí, zdraví a bezpečnosti a doporučení k neustálému zlepšování.

Dlouhodobá smlouva o provozu a údržbě

Komplexní revize aktuálních provozních parametrů pro podporu výkonu a bezpečnosti

Navrhněte inovace na základě dlouhodobých cílů

Převezměte provozní odpovědnost tím, že do svého závodu přidáte naše zkušené pracovníky. Kompletní preventivní údržba

Výhody smlouvy o provozu a údržbě

Snížení nákladů. Vyšší spolehlivost zařízení. Snížení hlavních rizik údržby a odstávky. Vyšší bezpečnost závodu

Hlavní projekty a zlepšení

Modernizace molekulárního síta, výměny a opravy tepelných výměníků, kompletní aktualizace řídicích systémů a další velké projekty

Vyhodnocení prodloužení životnosti zařízení

ESPS pomáhá našim zákazníkům přijímat investiční rozhodnutí, která mají největší smysl pro jejich místo a vývoj

PROCESSMD – PRŮBĚŽNÁ OBSLUHA A VYLEPŠENÍ

ProcessMD je digitální platforma pro sledování a diagnostiku v reálném čase, která vám pomůže držet náskok před výkonovou křivkou. 

Máte nějaké dotazy? Máme odpovědi.

KONTAKTUJTE NÁS

CENTRUM PODKLADŮ