logo Go to Home Page

Kyslík (O₂)

Oxidující plyn používaný pro udržení života a aplikace pro optimalizaci výkonu

Kyslík je bezbarvý reaktivní plyn bez zápachu a životu podporující složka vzduchu. Tvoří téměř 21% zemské atmosféry a je nejhojnějším prvkem v zemské kůře, zejména ve formě oxidů, křemičitanů a uhličitanů.

Kromě použití jako respiračního plynu pro zdravotnické aplikace má kyslík silné oxidační vlastnosti, které mohou být prospěšné pro mnoho průmyslových odvětví zlepšením výtěžků, optimalizací výkonu, snížením nákladů a snížením uhlíkové stopy v porovnání s jinými palivy. Obohacení kyslíkem nebo náhrada vzduchu také zvyšuje účinnost chemických a biologických procesů.

K aplikacím využívajícím kyslík patří spalování, oxidace, fermentace, čištění odpadních vod a akvakultura. V kombinaci s acetylenem (C ₂ H ₂) nebo s jinými palivovými plyny nebo s argonem (Ar) a oxidem uhličitým (CO₂) se kyslík používá také k řezání kovů, svařování, odřezávání, kalení, čištění a tavení. V potravinářském průmyslu se kyslík používá k zachování čerstvé, přirozené barvy, například čerstvého masa.

Air Products nabízí kapalný kyslík a stlačený plynný kyslík v celé řadě čistot a v různých režimech dodávek po celém světě. Díky naší síti skladovacích zařízení a transfile zařízení.

Air Products je přední světový dodavatel kyslíku

 • Globální výrobce kyslíku
 • Spolehlivá dodávka technických plynů
 • Vynikající výsledky při plnění včasných potřeb
 • Přední společnost v oblasti bezpečnosti
 • Technická podpora, když ji potřebujete
 • Špičkové služby zákazníkům

Výroba kryogenní separace vzduchu a dodávka potrubím

Technologie a zkušenosti s navrhováním, konstrukcí a provozováním nákladově efektivního systému dodávky plynu

Nejmodernější technologie generátoru kyslíku v místě spotřeby

Generátory PRISM Adsorpce s regenerací vakuem (VSA) pro flexibilní a spolehlivé dodávky, nízké kapitálové a provozní náklady

Velkoobjemové dodávky a kryogenní skladování

Náš tým odborníků vám pomůže určit vaše potřeby bezpečným a spolehlivým dodáváním a instalací kryogenní nádrže

ŘešeníCryoEase® Microbulk, ekonomická a efektivní alternativa lahví

Eliminuje manipulaci s lahvemi, minimalizuje nutnost kontaktu se stlačenými plyny a také snižuje počet dodávek

Sady potrubí pro vysokotlaké lahve

Dodáváme balíčky 200 a 300 bar pro větší požadavky na objem lahví

Lahve Integra® – přední technologie na trhu

Menší a lehčí lahve se snadnější manipulací a často delší výdrží oproti standardním lahvím

Shoda s kvalitou

Obsahují mimořádně nízké úrovně nečistot pro analytické a technologické aplikace

Máte dotaz ohledně kyslíku?

Získejte odpovědi na některé z nejčastějších dotazů.

PŘEČTĚTE SI ČASTÉ OTÁZKY

Kyslíková lahev a lapač zpětného šlehnutí Integra®

Bezpečnější:

 • Integrovaná ochrana proti zpětnému šlehnutí
 • Nižší nebezpečí vystavení účinkům tlaku, vestavěný regulátor není odnímatelný a řídí tlak
 • Nižší riziko poškození regulátoru, regulátor je plně zapuštěn do ochranného krytu
 • Kratší a stabilnější lahev snižuje riziko pádu

Snazší používání:

 • Menší, lehčí a s lepší manévrovatelností než běžné lahve
 • Rychlospojky (nepotřebujete montážní klíče)
 • Ventil lze ovládat ručně (nepotřebujete montážní klíče)
 • Přednastavený průtok šetří čas nutný pro nastavení

Efektivnější

 • Už nikdy nebudete kupovat, opravovat ani kalibrovat regulátor
KUPTE SI HNED

Přeprava tlakových lahví? Jeďte bezpečně a přijeďte bezpečně

Při přepravě tlakových lahví je třeba dodržovat několik základních bezpečnostních pravidel:

 • Kouření zakázáno
 • Zkontrolujte, zda jsou ventily tlakových lahví řádně uzavřeny a zda jsou nasazeny uzávěry ventilů
 • Vyvětrejte své vozidlo
 • Odpojte regulátory, hadice a hořáky a další.
 • Tlakové lahve řádně zajistěte, aby se nepohybovaly
 • Jeďte přímo do cíle
 • Nenechávejte tlakové lahve v zavazadlovém prostoru nebo na nevětraném místě
 • Okamžitě je vyložte na místo určení, nebo pokud zastavíte na delší dobu, uložte je na větraném místě

Další informace naleznete v příručce „Bezpečná přeprava plynu“, kterou vydala Evropská asociace průmyslových plynů (EIGA).

Možnosti dodávek kyslíku

Lahve

Jedná se o tradiční řešení nízkoobjemových dodávek plynu. Lahve lze dodávat v celé řadě velikostí, tlaků a čistot plynů. Platí pro širokou škálu plynů a plynných směsí. Pro větší objemy máme k dispozici rozdělovače lahví.

Řešení CryoEase®

Možnost pro odběratele nižších objemů, kdy je plyn dodáván do malých zásobníků přímo u zákazníka namísto tlakových lahví a Dewarových nádob.

Velkoobjemové dodávky

Dodáváme nákladní dopravou a v závislosti na Vašem požadovaném objemu, tlaku, provozním režimu, čistotě a požadovaném průtoku umístíme ve Vaší výrobě buď ve formě kapaliny v kryogenních zásobnících, nebo jako plyn ve vysokotlakých nádobách.

Výroba kyslíku v místě spotřeby

Výroba plynu v místě spotřeby pomáhá zákazníkům zaměřeným na udržitelnost snížit jejich uhlíkovou stopu, zvýšit energetickou účinnost, zvýšit výkon, zlepšit kvalitu konečného produktu a zlepšit vliv na životní prostředí. 

Kryogenní zařízení na dělení vzduchu

Společnost Air Products v současnosti vlastní a provozuje více než 300 zařízení na dělení vzduchu ve více než 40 zemích po celém světě, a to pro celou škálu aplikací. Kromě vlastních výroben plynu jsme prodali, navrhli a postavili více než 1 000 zařízení na separaci vzduchu po celém světě.

Dodávky potrubím

Dodávka potrubím ve významných průmyslových lokalitách po celém světě, nabízí zákazníkům s velkou poptávkou produktu řadu výhod, například spolehlivý, bezpečný a flexibilní přísun plynu hospodárným způsobem.

SDS Library

Our Safety Data Sheet (SDS) library allows you to search and find the SDS you need--in the language you select.

SDS Library

CENTRUM PODKLADŮ