logo Go to Home Page

Cement a vápno

Řešení průmyslových plynů pro zlepšení operací s cementem a vápnem

Použitím průmyslových plynů, například kyslíku a dusíku, můžete zvýšit výrobu a zisky, zlepšit efektivitu a bezpečnost a snížit emise cementáren a vápenců. Společnost Air Products, která již mnoho let spolupracuje s cementárenským a vápenatým průmyslem, si osvojila rozsáhlé znalosti a praktické zkušenosti a pomohla zákazníkům vylepšit procesy během jejich provozu.
Stáhněte si brožuru o cementu a vápnu

Přidejte kyslík nebo dusík pro zlepšení provozu ...

  • Vyšší výroba, nižší náklady na palivo a nižší emise ve vypalovacích pecích a provozech na předběžném žíhání s obohacením kyslíkem
  • Vyšší bezpečnost díky použití dusíku pro prevenci požárů a výbuchů
  • Vyšší kvalita produktů a schopnost rychleji nalévat a tvrdnout beton přidáním dusíku

Máte dotaz? Rádi vám odpovíme.

KONTAKTUJTE NÁS

VÝKON PECE OPTIMALIZOVANÝ NA VÁPNO S OBOHACENÍM KYSLÍKEM

Objem výroby vápna u britských výrobců se po přechodu na alternativní paliva snížil. Přečtěte si, jak jsme pomohli obnovit výkon, který měli před přepnutím.

NABÍDKA ZÁKAZNÍKA

„Věříme, že společnost Air Products vede v technologii obohacení kyslíkem díky svým znalostem, odbornosti a profesionálnímu přístupu. Air Products, co se týká instalace zařízení, provozu závodu, školení a zajištění nepřetržité podpory, překročila všechna očekávání a nadále zapůsobila na zákazníka. “

Generální ředitel britského výrobce vápna

Plyny

Air Products plyny, které se obvykle dodávají v plynné a kapalné formě, umožňují zákazníkům v celé řadě průmyslových odvětví zlepšit jejich vliv na životní prostředí, kvalitu produktů a produktivitu.

Oxid uhličitý

Naše zkušené týmy díky znalostem oboru a aplikací umí zajistit dodávku a technologické řešení stlačeného nebo kapalného oxid uhličitý přesně podle Vašich potřeb.

Dusík

V plynné podobě je užitečný pro jeho inertní vlastnosti a jako kapalina je skvělý pro chlazení a mražení. Prakticky každý obor může těžit jeho jedinečných vlastností ať už zlepšením výnosů, optimalizací výkonu či zvýšením bezpečnosti provozu.

Kyslík

Kromě použití jako respiračního plynu pro zdravotnické účely jsou jeho silné oxidační vlastnosti přínosem pro mnoho průmyslových odvětví. Pomáhá zlepšovat výtěžek, optimalizovat výkon, snižovat náklady a minimalizovat uhlíkovou stopu a to zejména v porovnání s jinými palivy.

CENTRUM PODKLADŮ