Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Cement bridge

Cement a vápno

Řešení průmyslových plynů pro zlepšení operací s cementem a vápnem

Použitím průmyslových plynů, například kyslíku a dusíku, můžete zvýšit výrobu a zisky, zlepšit efektivitu a bezpečnost a snížit emise cementáren a vápenců. Společnost Air Products, která již mnoho let spolupracuje s cementárenským a vápenatým průmyslem, si osvojila rozsáhlé znalosti a praktické zkušenosti a pomohla zákazníkům vylepšit procesy během jejich provozu.

Aplikace

Výkon pece optimalizovaný na vápno s obohacením kyslíkem

Objem výroby vápna u britských výrobců se po přechodu na alternativní paliva snížil. Přečtěte si, jak jsme pomohli obnovit výkon, který měli před přepnutím.

Nabídka zákazníka

„Věříme, že společnost Air Products vede v technologii obohacení kyslíkem díky svým znalostem, odbornosti a profesionálnímu přístupu. Air Products, co se týká instalace zařízení, provozu závodu, školení a zajištění nepřetržité podpory, překročila všechna očekávání a nadále zapůsobila na zákazníka. “

Generální ředitel britského výrobce vápna