logo Go to Home Page

Vytvrzování pneumatik

Výhody vysoce čistých systémů pro výrobu dusíku a dusíku

Na rozdíl od běžných metod, jako jsou vysokotlaká pára nebo systémy s horkou vodou, mohou systémy vysoce čistého dusíku a páry zlepšit kvalitu pneumatik a umožnit optimalizaci cyklu vytvrzování zvýšením tlaku bez extrémních teplot. U těchto systémů zajišťuje pára teplo a dusík tlak pro proces vytvrzování.

Procesy vytvrzování dusíkem – párou používají nízkotlaký dusík nebo páru k plnění měchýře a tvarování pneumatiky po vložení do formy. Následně proudí vysokotlaká pára do měchýře pneumatiky a kolem vnější strany formy, aby se zajistilo teplo potřebné k vulkanizaci. Po páře v měchýři je následován vysokotlakým dusíkem pro zvýšení tlaku v měchýři po zbytek doby vytvrzování. Nakonec se uvolní tlak na měchu pneumatiky a pneumatika se vyjme z formy.

Použitím dusíku o vysoké čistotě lze zachovat nízký obsah kyslíku v měchýři, který může prodloužit jeho životnost a snížit vaše náklady.

Stáhněte si brožuru Vytvrzování pneumatik pomocí vysokotlakého dusíku

Výhody vysoce čistého dusíku

Použití dusíku o vysoké čistotě ve vašem procesu vytvrzení může zajistit zajímavou ekonomiku a několik technických a provozních výhod oproti běžným metodám, mimo jiné:

  • Delší životnost měchýře díky nízké hladině kyslíku 
  • Nižší provozní náklady a náklady na údržbu
  • Kratší doba cyklu a vyšší rychlost výroby
  • Lepší flexibilita na základě individuálně řízené teploty a tlaku vytvrzování

Počítejte s tím, že tam budeme

Air Products může dodávat dusík dodávkou z nákladních vozidel nebo prostřednictvím našeho patentovaného systému výroby PRISM® přímo na místě. Naše společnost vám může pomoci vyhodnotit aktuální provoz a poté upravit a nainstalovat vysokotlaký systém přívodu dusíku.

KONTAKTUJTE NÁS

CENTRUM PODKLADŮ