logo Go to Home Page

Dusík (N₂)

Víceúčelový inertní plyn používaný v celé řadě aplikací včetně řezání, čištění, chlazení a mražení

Dusík je nehořlavý plyn tvořící 78 % zemské atmosféry.

Dusík je vyhledávaný pro své inertními vlastnosti. Ve své plynné formě vytěsňuje vzduch, a tudíž snižuje nebo eliminuje oxidaci materiálů. Používá se také jako pomocný plyn při řezání laserem. Vzhledem k extrémně nízkým teplotám, které má v kapalném skupenství, je dusík ideálním plynem pro kryogenní chlazení a mražení.

Dusík lze použít prakticky v každém průmyslovém odvětví ke zlepšení výtěžků a k optimalizaci výkonu. Umožňuje bezpečné uskladnění a používání hořlavin a zabraňuje explozi. Dusík navíc zlepšuje kvalitu trvanlivých materiálů citlivých na vzduch, jako jsou potraviny, farmaceutika a elektronické produkty.

Nabízíme kapalný dusík a stlačený plynný dusík v celé řadě čistot, a to v různých režimech dodávek kdekoliv na světě.

Air Products je přední světový dodavatel dusíku

 • Globální výrobce dusíku
 • Spolehlivá dodávka technických plynů
 • Vynikající výsledky při plnění včasných potřeb
 • Přední společnost v oblasti bezpečnosti
 • Technická podpora, když ji potřebujete
 • Špičkové služby zákazníkům

Výroba kryogenní separace vzduchu a dodávka potrubím

Technologie a zkušenosti s navrhováním, konstrukcí a provozováním nákladově efektivního systému dodávky plynu

Dočasné nebo nouzové služby týkající se plynu pro zařízení nebo potrubí

Rychlá, spolehlivá krátkodobá nebo nouzová dodávka dusíku během spouštění, maximální poptávky, údržby a odstávek

Špičková technologie generátoru dusíku v místě spotřeby

Kryogenní a nekryogenní generátory Prism® N₂ jsou flexibilní a poskytují nákladově efektivní a spolehlivé napájení

Velkoobjemové dodávky kapalin a kryogenní skladování

Náš tým odborníků vám pomůže splnit vašepožadavky od bezpečného zásobování kapalinou až po instalaci kryogenní nádrže

ŘešeníCryoEase® Microbulk, ekonomická a efektivní alternativa lahví

Eliminuje manipulaci s lahvemi, minimalizuje nutnost kontaktu se stlačenými plyny a také snižuje počet dodávek

Špičková technologie válců na trhu

Vysokotlaké lahve a obaly pro průmyslové použití

Technologie lahví BIP®

Pro maximální čistotu plynu

Shoda s kvalitou

Nabídka v souladu s farmaceutickou třídou, potravinářstvím a mimořádně vysokou čistotou

Zeptejte se odborníka

“Máte dotaz ohledně používání dusíku?”

Řešení APEX pro dočasnou či krizovou dodávku plynů

 • Čištění, inertizaci a vytlačování produktu
 • Urychlení chlazení reaktoru pro zkrácení odstávky
 • Sušení a odizolování za tepla
 • Tlakové zkoušky a uvedení zářízení do provozu
 • Provoz klíčových technologických jednotek během odstávky s dočasným zásobováním dusíkem
Stáhnout Air Products Brožura služeb expresu APEX

Bezpečné používání dusíku

Dusík je bez zápachu, bez barvy, bez chuti a nedráždivý, což znamená, že nemá žádné výstražné vlastnosti, které by jednoduše upozornily na jeho přítomnost. Je netoxický a inertní, ale tím že vytěsňuje kyslík ze vzduchu, může fungovat jako dusivý plyn. Stane se tak tže koncentrace klesne pod úroveň nutnou pro život.
Pracovníci, včetně záchranářů, nesmí vstupovat do oblastí, kde je koncentrace kyslíku nižší než 19,5 %, pokud nejsou vybaveni samostatným dýchacím přístrojem nebo napájeným respirátorem s přívodem vzduchu.
Safetygram-2 plynný dusík

Možnosti dodávek dusíku

Řešení CryoEase®

Možnost pro odběratele nižších objemů, kdy je plyn dodáván do malých zásobníků přímo u zákazníka namísto tlakových lahví a Dewarových nádob.

Velkoobjemové dodávky

Dodáváme nákladní dopravou a v závislosti na Vašem požadovaném objemu, tlaku, provozním režimu, čistotě a požadovaném průtoku umístíme ve Vaší výrobě buď ve formě kapaliny v kryogenních zásobnících, nebo jako plyn ve vysokotlakých nádobách.

Membrány PRISM®

Membránové separátory PRISM generují plyn v místě spotřeby. Používají se pro aplikace, jako je výroba dusíku, dehydratace vzduchu, rekuperace vodíku, úprava bioplynu a výroba vzduchu obohaceného kyslíkem.

Výroba plynného dusíku v místě spotřeby

Výroba plynu v místě spotřeby pomáhá zákazníkům zaměřeným na udržitelnost snížit jejich uhlíkovou stopu, zvýšit energetickou účinnost, zvýšit výkon, zlepšit kvalitu konečného produktu a minimalizovat vliv na životní prostředí.

Kryogenní zařízení na dělení vzduchu

Společnost Air Products v současnosti vlastní a provozuje více než 300 zařízení na dělení vzduchu ve více než 40 zemích po celém světě, a to pro celou škálu aplikací. Kromě vlastních výroben plynu jsme prodali, navrhli a postavili více než 1 000 zařízení na separaci vzduchu po celém světě.

Dodávky potrubím

Dodávka potrubím ve významných průmyslových lokalitách po celém světě, nabízí zákazníkům s velkou poptávkou produktu řadu výhod, například spolehlivý, bezpečný a flexibilní přísun plynu hospodárným způsobem.

CENTRUM PODKLADŮ