logo Go to Home Page

Výroba biometanu

Air Products je přední světová společnost zabývající se výrobou průmyslových plynů, která na trhu působí 80 let. Naše odborná řešení vám pomohou uspět. Neváhejte nás kontaktovat. Připravíme vám nabídku na míru.

Mezi naše technologie patří i kompletní řešení pro výrobu biometanu.
Co to vlastně je:

BIOPLYN – všestranný obnovitelný zdroj

Bioplyn je vyráběný bioplynovou stanicí z obnovitelných zdrojů pomocí anaerobní digesce organických materiálů, zejména statkových hnojiv nebo komunálního odpadu, skládající se z metanu (CH4) a oxidu uhličitého (CO2). Bioplynová stanice zároveň aktivně přispívá k ochraně životního prostředí, je to jeden z energetických zdrojů budoucnosti. Instalací technologie čištění bioplynu je možné z bioplynu vyrobit biometan.

BIOMETAN – palivo budoucnosti

Biometan je obnovitelný zdroj energie a je jedním ze základů pro dekarbonizaci energetiky a dopravy.

Vzniká vyčištěním bioplynu, obsahující alespoň 95 % metanu. Svým chemickým složením je téměř identický se zemním plynem, rozdíl je pouze ve způsobu jeho získávání.

Vyčištěný biometan se používá k výrobě tepla a energie, například i jako palivo pro motorová vozidla nebo je potrubím dopraven přímo do plynárenské distribuční sítě. Je možné ho efektivně ukládat a skladovat, což zvyšuje jeho potenciál pro praktické využití při transformaci energetiky na obnovitelné zdroje.

Schematické

Možnosti využití biometanu:

Ø Vtláčení do plynárenské distribuční sítě

o   Vzhledem k identickým chemickým vlastnostem biometanu se zemním plynem je možné ho vtláčet do plynárenské distribuční sítě.

Ø Výroba obnovitelného vodíku

o   V místě, kde není možné se připojit do plynárenské distribuční sítě, lze biometan použít na výrobu obnovitelného vodíku pomocí vhodné technologie (parní reforming, aj.).

Ø Využití jako palivo bio-CNG/bio-LNG

o   Biometan je zároveň možné využít i jako palivo ve všech odvětví, ať už máme na mysli stlačenou (bio-CNG) či zkapalněnou (bio-LNG) formu.

 

Výhody biometanu:

·         Výrazně vyšší energetická účinnost výroby biometanu oproti spalování bioplynu na kogenerační jednotce.

·         Není distributorem plynu omezená kapacita množství vyrobeného biometanu vtlačeného do vysokotlaké plynárenské sítě.

·         Obrovská výhoda biometanu oproti jiným obnovitelným zdrojům energie spočívá v tom, že je možné jej vyrábět kontinuálně bez závislosti na počasí.

·         Potenciál na řešení čisté mobility k dosažení emisních úspor.

·         Dodatečný výnos z prodeje CO2 certifikátů (PoS).

Biogas

 

Úvod do membránové technologie

Máte nějaké dotazy? Máme odpovědi.

KONTAKTUJTE NÁS

CENTRUM PODKLADŮ