Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

Výroba biometanu

Air Products je přední světová společnost zabývající se výrobou průmyslových plynů, která na trhu působí 80 let. Naše odborná řešení vám pomohou uspět. Neváhejte nás kontaktovat. Připravíme vám nabídku na míru. 

Schematické

Biogas

Možnosti využití biometanu:

Ø Vtláčení do plynárenské distribuční sítě

o   Vzhledem k identickým chemickým vlastnostem biometanu se zemním plynem je možné ho vtláčet do plynárenské distribuční sítě.

Ø Výroba obnovitelného vodíku

o   V místě, kde není možné se připojit do plynárenské distribuční sítě, lze biometan použít na výrobu obnovitelného vodíku pomocí vhodné technologie (parní reforming, aj.).

Ø Využití jako palivo bio-CNG/bio-LNG

o   Biometan je zároveň možné využít i jako palivo ve všech odvětví, ať už máme na mysli stlačenou (bio-CNG) či zkapalněnou (bio-LNG) formu.

 

Výhody biometanu:

·         Výrazně vyšší energetická účinnost výroby biometanu oproti spalování bioplynu na kogenerační jednotce.

·         Není distributorem plynu omezená kapacita množství vyrobeného biometanu vtlačeného do vysokotlaké plynárenské sítě.

·         Obrovská výhoda biometanu oproti jiným obnovitelným zdrojům energie spočívá v tom, že je možné jej vyrábět kontinuálně bez závislosti na počasí.

·         Potenciál na řešení čisté mobility k dosažení emisních úspor.

·         Dodatečný výnos z prodeje CO2 certifikátů (PoS).

Biogas