Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

Výroba biometanu

Použití patentovaných membrán PRISM®

Schematické

Biogas

Výhody membránové separace

Výhody membrán PRISM®

Využití biometanu

Technologie vtláčení do distribuční sítě
Vycházíme ze standardního osvědčeného řešení, které je v souladu s použitou technologií úpravy bioplynu prostřednictví membránových separátorů PRISM®. Spolupracujeme s místními společnostmi, které mají v oblasti plynovodních přípojek dlouholetou praxi.

Biopalivo (CNG/LNG)
Porozumění specifickým potřebám zákazníků bylo základním faktorem, který přispěl k tomu, že má naše společnost globálně vedoucí postavení v technologii a vybavení pro CNG/LNG. Úzká spolupráce se zákazníky a důkladné znalosti pomáhají navrhovat řešení v technologii, zařízení a službách pro LNG, které naše společnost nabízí.

Biogas