Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Hydrogen PSA (Pressure Swing Adsorption) plant

Tlaková změna s adsorpcí (PSA), vodík, čištění

Výhody redukce tlakové změny vodíku

ap0023-hydrogen

Možnost výroby vodíku s velmi vysokou čistotou (99,9 až 99,999%). Vodík H2 s vysokou mírou regenerace. Standardní návrh procesních modulů zajišťuje snadnou konstrukci, nižší riziko plánu a v konečném důsledku nižší náklady projektu.

ap0158-safety-andreliability

Bezpečný, spolehlivý a zaručený výkon systému. 

ap0186-versatility

Systémy PSA, které provádějí zamýšlenou separaci s použitím komerčně ověřených adsorbentů s možností odstranit množství nečistot, jako jsou sirovodík, uhlovodíky, oxidy uhlíku a vodu ze vstupních toků H2.

ap0075-head-gears

Zkušené projektové týmy s know-how pro včasné provedení rozsahu PSA a s porozuměním projektových aktivit pro integraci systému PSA s jiným vybavením závodu (komprese, systémy dodávky H2 pro vodík, palivové systémy), komunikaci s řízením závodu systémů, posouzení HAZOP a poskytování poradenských služeb pro výstavbu a spuštění závodu.