logo Go to Home Page

Žíhání pro hliníkové cívky

Dusík pro bezpečné a efektivní žíhání hliníkových svitků

Žíhání hliníkových vinutí dusíkovou atmosférou eliminuje riziko výbuchu v důsledku vypařování olejů pro válcování. Dusík také zajišťuje, že se během žíhání povrch hliníku neoxiduje, a může pomoci eliminovat zabarvení, ke kterému může dojít při oxidaci valivých olejů na kovovém povrchu, což způsobuje zmetky. Stálá a lepší kvalita ovzduší také vede k menší oxidaci okrajů a zvýšení výtěžnosti kovu.

Dusík se stal preferovanou atmosférou pro žíhání v porovnání s atmosférami generovanými exotermicky, které jsou toxické (obsahující CO) a hořlavé a s potenciálem vysokých nákladů na údržbu a výrobních ztrát v důsledku poruch.

Air Products může doporučit optimální možnost dodávky dusíku – včetně průtoku, čistoty a režimu dodávky – pro vaše specifické provozní potřeby žíhání hliníkové cívky. Můžeme navrhnout systém pro regulaci průtoku, včetně alarmů pro odchylky hladiny kyslíku, pro optimalizaci vašeho procesu a využití dusíku.

Žíhací systémy navržené pro optimální míru:

Bezpečnosti

Koncentrace kyslíku jsou řízeny pod mezí výbušnosti směsi vzduch-palivo

Spolehlivost

V podstatě žádná odstávka spojená s dodávkou kapalného dusíku nebo výrobou plynu v místě spotřeby s záložní kapalinou

Ekonomiky

Vysoký průtok dusíku pouze v kritických časech, analýza kyslíku na místě a kontrola zpětné vazby v uzavřené smyčce

Kvalita

Stálá kvalita atmosféry díky sběru dat a detekci netěsností

Prokázané výhody

Dusíkaté atmosféry pro žíhání cívek mají významné výhody a výhody ve srovnání s atmosférami vytvářenými exotermicky, včetně:

  • Lepší řízení procesu pro konzistentnější kvalitu produktu
  • Ne předem – není vyžadován základní kapitál
  • Bez nutnosti údržby
  • Žádné prostoje
  • Nižší bezpečnostní riziko
  • Není nutné speciální školení obsluhy
  • Schopnost průtokového špiček pro rychlé čištění pece (zkrácení doby cyklu)
  • Eliminace nahromadění sazí, což vede k čistším vnitřkům pece
  • Více volného prostoru v prostoru pece

Kryogenní generátory dusíku PRISM®

Náš sortiment generátorů dusíku zahrnuje kryogenní, adsorpční a membránové technologie. Můžeme splnit všechny typické požadavky na průtok, tlak a čistotu, a zajistit vysoce spolehlivou dodávku plynu při celkových úsporách ve srovnání s dodávaným kapalným dusíkem.

PRISM® Kryogenní systémy pro výrobu dusíku

PRISM® Kryogenní generátory dusíku – řada HN

PRISM® Kryogenní generátory dusíku – řada TN

Vyžádat cenovou nabídku

Spolehněte se na odborné znalosti Air Products ...

Dovolte, abychom vám pomohli určit, jak maximalizovat výhody atmosfér dusíku při vašem procesu žíhání.

Kontaktujte nás

CENTRUM PODKLADŮ