logo Go to Home Page

Sycení CO₂

Zajistěte, aby byly vaše nápoje šumivé

Kdo nemá rád hezké studené šumivé pivo, limonádu nebo víno? Ať již jste výrobce vína, velký zpracovatel nápojů nebo majitel hospody, naše potravinářské plyny vám mohou pomoci vnést do nápojů jiskru.

Ať už potřebujete malé množství plynu nebo velkoobjemové dodávky, můžeme vám nabídnout vysoce kvalitní oxid uhličitý pro potravinářský průmysl téměř kdekoliv na světě.

Náš potravinářský dusík naší společnosti vám také může pomoci odvzdušnit vodu pro lepší proces sycení oxidem uhličitým: voda s nízkými koncentracemi kyslíku snadněji vstřebává nové plyny bez pěnění. Méně pěny znamená menší rozlití, přeplnění a nedostatečné naplnění. A to pro vás znamená méně ztrát a lepší výnosy.

Jste zvědaví, když chcete mluvit více o sycení oxidem uhličitým nebo de-provzdušňování?

Objednejte si bezplatnou konzultaci s jedním z našich odborníků.

KONTAKTUJTE NÁS

Plyny

Air Productsové plyny, obvykle dodávané v plynné a kapalné formě, umožňují zákazníkům v celé řadě průmyslových odvětví zlepšovat vliv na životní prostředí, kvalitu produktů a produktivitu.

Oxid uhličitý

Naše zkušené týmy díky znalostem oboru a aplikací umí zajistit dodávku a technologické řešení stlačeného nebo kapalného oxid uhličitý přesně podle Vašich potřeb.

Dusík

V plynné podobě je užitečný pro jeho inertní vlastnosti a jako kapalina je skvělý pro chlazení a mražení. Prakticky každý obor může těžit jeho jedinečných vlastností ať už zlepšením výnosů, optimalizací výkonu či zvýšením bezpečnosti provozu.

Lahve

Jedná se o tradiční řešení nízkoobjemových dodávek plynu. Lahve lze dodávat v celé řadě velikostí, tlaků a čistot plynů. Platí pro širokou škálu plynů a plynných směsí. Pro větší objemy máme k dispozici rozdělovače lahví.

Řešení CryoEase®

Možnost pro odběratele nižších objemů, kdy je plyn dodáván do malých zásobníků přímo u zákazníka namísto tlakových lahví a Dewarových nádob.

Velkoobjemové dodávky

Dodáváme nákladní dopravou a v závislosti na Vašem požadovaném objemu, tlaku, provozním režimu, čistotě a požadovaném průtoku umístíme ve Vaší výrobě buď ve formě kapaliny v kryogenních zásobnících, nebo jako plyn ve vysokotlakých nádobách.