logo Go to Home Page

Kryogenní konzervace

Řešení pro všechny aplikace skladování mrazem

Kryogenní konzervace je použití velmi nízkých teplot pro zachování strukturálně neporušených živých buněk a tkání. Kapalný dusík je ideální kryogen (-196 ° C / −321 ° F) pro uchovávání biologických vzorků čerstvé po neomezenou dobu. Teplota, při které jsou zmrazené články skladovány, má zásadní vliv na to, jak dlouho mohou být uchovávány. Obvykle platí, že čím nižší je skladovací teplota, tím déle je životaschopná skladovací doba. Dopad toho, aby vzorky prošly přechodovou fází skla (~ −137 ° C) a přecházely od kapaliny ke sklenici, je obrovský. U jakéhokoli biologického vzorku je důležité, aby ke skladování docházelo pod přechodem skla.

Air Products má rozsáhlé znalosti o trhu kryogenní ochrany a dokáže vám nabídnout nejlepší řešení pro vaše potřeby.

Nabízíme kompletní řešení pro uskladnění vzorků v biologické zdravotnické laboratoři:

 • Nejlepší nastavení zásoby pro uspokojení vaší aplikace kryogenního uchování
 • Minimální provozní náklady
 • Kompletní sortiment kryogenních mrazicích zařízení:
  • Od 500 do 94 500 lahviček
  • Rozsáhlá nabídka řešení pro skladování biomedicínských vzorků
  • Odpovídá směrnici MDD 93/42 / EHS, směrnici pro zdravotnická zařízení pro EU
  • Nejnižší spotřeba kapalného dusíku na trhu
 • Kryogenní konstrukce
  • Air Products dokáže zpracovat celý projekt za vás, od dodávky kapalného dusíku, potrubí po laboratoř, kryogenní mrazicí zařízení, zásoby a další související zařízení

Jak mohou společnosti Air Products pomoci s potřebami kryogenní ochrany?

Spolehlivá dodávka plynného dusíku v kapalném skupenství

Telemetrie

Odpovídá směrnici o zdravotnických zařízeních

Stálé nízké teploty

Je nutné uchovávat biologické vzorky čerstvé po dlouhou dobu?

Díky rozsáhlým znalostem trhu jsme schopni zajistit řešení, které uspokojí vaše požadavky na kryogenní konzervační zařízení.

KONTAKTUJTE NÁS

Plyny

Air Products plyny, které jsou obvykle dodávány v plynné a kapalné formě, umožňují zákazníkům v celé řadě průmyslových odvětví zlepšit jejich vliv na životní prostředí, kvalitu produktů a produktivitu.

Dusík

V plynné podobě je užitečný pro jeho inertní vlastnosti a jako kapalina je skvělý pro chlazení a mražení. Prakticky každý obor může těžit jeho jedinečných vlastností ať už zlepšením výnosů, optimalizací výkonu či zvýšením bezpečnosti provozu.