Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
SKLO a FRIT

Řezání a leštění skla

Lepší spalování pro efektivnější řezání a leštění skla

K doplnění nebo nahrazení aplikací vzducho-palivového spalování lze použít průmyslové plyny, například kyslík a vodík, což vede k efektivnějšímu řezání a leštění skla. To se běžně provádí v oboru stolního nádobí.

Nabídky