Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Svařování a řezání| Tepelné zpracování

Drážkování

Odborná řešení, která vám pomohou uspět

Drážkování je metoda odstraňování materiálu v souvislosti se svařováním nebo litím. Rozlišuje se mezi metodami tepelného a mechanického drážkování. Tepelné metody jsou obecně rychlejší než termální drážkování, které je nezbytnou součástí svařování. Slouží k rychlému odstranění nežádoucího kovu a materiál je místně zahříván a roztavený kov vypuzován – obvykle jeho vyfukováním. K rychlému tavení a odstranění kovu lze použít normální kyslíko-palivový nebo obloukový proces.

Drážkování lze provádět pomocí následujících tepelných procesů:

  • Kyslíko-palivový proces
  • Plazmový oblouk
  • Ruční kovový oblouk (MMA)
  • Vzduch-uhlíkový oblouk