Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Gouging welding steel structure and bright sparks in steel construction industry
Tepelné zpracování| Svařování a řezání

Drážkování

Odborná řešení, která vám pomohou uspět

Drážkování je metoda odstraňování materiálu v souvislosti se svařováním nebo litím. Rozlišuje se mezi metodami tepelného a mechanického drážkování. Tepelné metody jsou obecně rychlejší než termální drážkování, které je nezbytnou součástí svařování. Slouží k rychlému odstranění nežádoucího kovu a materiál je místně zahříván a roztavený kov vypuzován – obvykle jeho vyfukováním. K rychlému tavení a odstranění kovu lze použít normální kyslíko-palivový nebo obloukový proces.

Drážkování lze provádět pomocí následujících tepelných procesů:

  • Kyslíko-palivový proces
  • Plazmový oblouk
  • Ruční kovový oblouk (MMA)
  • Vzduch-uhlíkový oblouk

Nabídky

Zeptejte se odborníka

John Dwyer
John Dwyer

Aplikační inženýr Microbulk, Severní Amerika

Používám lahve s vysokým tlakem a mám starost o bezpečnost. Existuje nějaký lepší způsob?

Tradičně jsou vysokotlaké plynové lahve režimem dodávky pro uživatele v rozsahu nízkých až středních objemů. Air Products Služba Microbulk CryoEase® slučuje dodávky plynu do centralizovaného systému, eliminuje nutnost manipulace s lahvemi a zajišťuje dodávku správného plynu na místo použití. K dalším výhodám systému Microbulk CryoEase® patří nižší míra vystavení vysokotlakým zásobníkům a nižší dopravní zácpy při méně častých dodávkách dodavateli. Air Products vyvinul možnost dodávky mikropulek jako nákladově efektivní a spolehlivou alternativu k vysokotlakým lahvím pro dodávky dusíku, argonu, kyslíku a oxidu uhličitého. Kromě efektivních a flexibilních skladovacích systémů jsou k dispozici inovativní řešení potrubí, která přispívají k hladkému přechodu od lahví k mikrozásobníku.

Read more...