logo Go to Home Page

Vytápění pro výrobu neželezných kovů

Kyslíkem obohacené spalování pro různé aplikace vytápění v rámci vašich operací

Kromě tradičních aplikací plynů pro tavení a rafinování kovů jsou často provozy v celém závodu přístupné k ohřevu pomocí kyslíko-palivového nebo kyslíkového obohacení. Provozy, u kterých je třeba zvýšit výrobu nebo zlepšit topnou kapacitu, snížit emise atd., Mohou často těžit z implementace spalovacího systému s obohacením kyslíkem.

Přizpůsobený systém spalování s obohacením kyslíkem může pomoci zlepšit účinnost celé řady operací výroby kovů mimo tavení a rafinování. V celém závodě mohou mít prospěch ze zvýšení produktivity, zvýšení tepelné kapacity a snížení emisí následující provozy:

  • Udržovací pece
  • Tavicí zařízení / držáky
  • Dohoření
  • Sušičky
  • Pánev
  • Ohřívací pece
  • Ohřívače pásů a hrany sochory

Spolehněte se na odborné znalosti Air Products ...

Nechte naše zkušené aplikační techniky, aby vyhodnotily váš provoz a určily, kde můžeme přidávat hodnotu.

KONTAKTUJTE NÁS JEŠTĚ DNES!