logo Go to Home Page

Inertizace, míchání a rafinování železa a oceli

Průmyslové plyny a úsporné technologie pro všechny operace inertizace, míchání a rafinování

Air Products rozumí zásadní povaze dodávek technických plynů v závodech na výrobu železa a oceli, zejména v širokém rozsahu operací inertizace, míchání a rafinování, které lze použít v těchto procesech. Nabízíme nejmodernější způsoby dodávek technických plynů používaných v těchto aplikacích, včetně kyslíku, dusíku a argonu. Nicméně to, co nás odlišuje, jsou naše technické znalosti a zkušenosti. Naši výzkumníci a aplikační technici se zaměřují na efektivní a ekonomické využití našich plynů při inertních, míchacích a rafinačních aplikacích a pracují na vývoji nových technologií, které vám pomohou dosáhnout vašich cílů v oblasti energie, kvality, životního prostředí a provozních nákladů.

Plnění současných potřeb a práce směrem k budoucím řešením

Náš tým oborových a technologických specialistů vám může poskytnout širokou škálu technických služeb a konzultací, které vám pomohou s veškerými procesy inertizace, míchání a rafinování, mimo jiné:

  • Odborné technické posouzení a návrh
  • Získávání dat a sledování procesu
  • Procesní uvedení do provozu a optimalizace
  • Řízení průtoku a procesní vybavení
  • Bezpečnostní školení

Výhody, které z našich nabídek a odborných znalostí můžete získat:

  • Spolehlivá a hospodárná dodávka plynu
  • Nižší spotřeba plynu a nákladů díky optimalizaci
  • Vyšší bezpečnost
  • Zvýšení produktivity
  • Lepší výtěžnost a vyšší kvalita produktů

Nákladově efektivní technologie dodávek plynu pro zlepšení výkonu při snížení celkových nákladů

Stáhněte si přehled aplikací pro výrobu železa a oceli

Oduhličení argonem / kyslíkem (AOD)

Argon/oxygen decarburization
Air Products nabízí kompletní řadu technických plynů včetně argonu, dusíku a kyslíku pro pomoc při míchání, krytování a oduhličení v rámci vašich operací AOD. Aplikační specialisté naší společnosti vám mohou pomoci stanovit správnou regulaci průtoku a tlaku nutnou pro každý plyn pro pomoc při dosažení konzistentní regenerace z rafinování a slitiny a také k optimální životnosti výfučny.

Základní kyslíková pec (BOF)

Basic oxygen furnace
Kromě kyslíku nabízí Air Products také širokou škálu plynových technologií a vybavení plus argon a dusík, které pomáhají vašemu provozu BOF zvýšit výtěžnost, zkrátit dobu rafinování nebo prodloužit žáruvzdorné kampaně. Vysokotlaký dusíkový systém pro oplach strusky naší společnosti je navržen pro rychlé, účinné, bezpečné a konzistentní zajištění požadovaného povlaku na žáruvzdorném materiálu. A vstřikováním plynů skrz dno nádoby s BOF se výrazně promíchává, což přináší celou řadu výhod včetně zkrácení doby ohřevu a zvýšených výtěžků kovu. Naši průmysloví specialisté vám mohou pomoci vyhodnotit nejlepší možnosti pro váš provoz.

Linky pro lití a formy

Continuous caster
Ochranná atmosféra z inertního plynu pomáhá minimalizovat oxidaci taveniny, zlepšuje výtěžnost a kvalitu odlitku. Aplikační specialisté naší společnosti mohou pomoci určit, který plyn a technika může být nejúčinnější a nejefektivnější pro vaši linku na formování nebo formování.

Koksová pec

Coke battery
Dusík se používá v mnoha aplikacích pro chlazení nebo inertizaci tam, kde není vzduch přijatelný z důvodu svého obsahu kyslíku. Naše společnost má zkušenosti s dodávkami dusíku pro účinnou a bezpečnou inertizaci koksové baterie.

Výroba a přeprava alternativního železa

Alternative ironmaking
Dusík se používá pro natlakování i tvorbu ochranné atmosféry při výrobě a přepravě alternativního železa a jemných částic. Naši průmysloví odborníci mohou pomoci stanovit správné techniky a nejvhodnější způsob dodávky dusíku pro výrobu a používání různých forem alternativního železa.

Pánev, metalurgie

Ladle metallurgy
Air Products nabízí kompletní sortiment technických plynů včetně argonu a dusíku pro pomoc při míchání a rafinaci roztavené oceli. Každý z těchto plynů nabízí jedinečné výhody pro metalurgické aplikace s pánví. Aplikační specialisté naší společnosti vám mohou pomoci stanovit správnou regulaci průtoku a tlaku nutnou pro každý z plynů pro pomoc při dosažení konzistentních výsledků.

Vakuový odplyňovač

Vacuum degasser
Air Products může poskytnout technickou podporu a dodávku argonu, aby pomohl s operací vakuového odplynění. Správná regulace průtoku a tlaku argonu je rozhodující pro účinnost odplynění a životnost šnorchlu.

Indukční pec

Induction Furnace
Air Products „Systémy ochranné atmosféry pro plyn mohou zabránit oxidaci kovu při indukčním tavení. Naše patentované technologie vířivého rozprašovače nebo kuželu mohou pomoci vytvořit ochrannou atmosféru nad taveninou a zabránit oxidaci kovu a vstřebávání plynu nahrazením atmosférického kyslíku a vodní páry suchou inertní argonovou nebo dusíkovou atmosférou, což může pomoci snížit náklady na slitinu a zlepšit čistota a kvalita taveniny.

Spolehněte se na nás…

Obraťte se na Air Products a poskytněte spolehlivé dodávky plynů a nákladově efektivní technologie.

KONTAKTUJTE NÁS JEŠTĚ DNES!

CENTRUM PODKLADŮ