logo Go to Home Page

Inertizace, míchání a rafinování pro výrobu neželezných kovů

Průmyslové plyny a odborné znalosti pro celou řadu procesů výroby neželezných kovů

Air Products nabízí průmyslové plyny a odborné znalosti pro širokou škálu aplikací inertizace, míchání a rafinování používaných k výrobě neželezných kovů. Během některých operací tavení mohou být inertní plyny vstřikovány do taveniny pro dosažení řady výhod. Například dusík, často ve spojení s chlorem, lze použít k odplynění nebo vytlačení rozpuštěných plynů z taveniny, čímž se odstraní poréznost a vměstky. Argon lze nahradit vysoce výkonnými aplikacemi.

Při jiných procesech tavení neželezných kovů se při oxidaci nečistot při rafinování kovů používají reaktivní plyny, například kyslík nebo vzduch obohacený kyslíkem. Vodík, často mísený s dusíkem, lze také použít k redukci oxidovaných kovů, např. Mědi.

Kromě toho lze k efektivnímu míchání během tavení použít inertní plyny, což zlepšuje chemickou homogenitu i rychlost tavení. Míchání plynu pomáhá vést teplo efektivněji v celé kovové lázni, podobně jako se používají čerpadla roztaveného kovu pro zlepšení účinnosti tavení v plamenných pecích.

Použití vhodných inertních nebo reaktivních plynů pro inertizaci, míchání a rafinování, zavedených pro váš proces nejefektivnějším způsobem, může zajistit řadu výhod včetně:

  • Eliminace poréznosti a vměstků
  • Efektivní oxidace nečistot
  • Snížení oxidovaných kovů
  • Vyšší chemická homogenita
  • Vyšší rychlost tavení
  • Úspory nákladů

Air Products aplikační specialisté s vámi mohou spolupracovat na optimalizaci využití technických plynů v konkrétním provozu.

Spolehněte se na odborné znalosti Air Products…

Nechte naše aplikační techniky pomoci určit optimální kombinaci plynů pro zlepšení provozu a snížení nákladů.

Kontaktujte nás ještě dnes!