Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Rotary kiln in cement factory
Cement a vápno

Obohacování pecí a předkalcinační pece

Zlepšete spalování obohacením kyslíkem

Obohacení kyslíkem je flexibilní, účinná a nákladově efektivní technologie, která může zlepšit spalování ve všech typech pecí a předřazených kalcinačních pecí. Kyslík je nezbytný pro jakýkoli proces spalování a zlepšuje spalování všech paliv. Zvýšením koncentrace kyslíku ve spalovacím vzduchu přidáním relativně čistého kyslíku se zvyšuje teplota plamene, rychlost přenosu tepla se zlepšuje a celková účinnost spalování se zvyšuje. I malé zvýšení koncentrace kyslíku může mít dramatický dopad na provoz pece a na předřazené žíhání. Ať už se pokoušíte zvýšit výrobu nebo snížit náklady na palivo efektivním spalováním alternativních paliv, vstřikování kyslíku může pomoci.