logo Go to Home Page

Obohacování pecí a předkalcinační pece

Zlepšete spalování obohacením kyslíkem

Obohacení kyslíkem je flexibilní, účinná a nákladově efektivní technologie, která může zlepšit spalování ve všech typech pecí a předřazených kalcinačních pecí. Kyslík je nezbytný pro jakýkoli proces spalování a zlepšuje spalování všech paliv. Zvýšením koncentrace kyslíku ve spalovacím vzduchu přidáním relativně čistého kyslíku se zvyšuje teplota plamene, rychlost přenosu tepla se zlepšuje a celková účinnost spalování se zvyšuje. I malé zvýšení koncentrace kyslíku může mít dramatický dopad na provoz pece a na předřazené žíhání. Ať už se pokoušíte zvýšit výrobu nebo snížit náklady na palivo efektivním spalováním alternativních paliv, vstřikování kyslíku může pomoci.
Stáhněte si brožuru o produkci cementu a vápna s vylepšeným obsahem kyslíku

Mezi výhody obohacení kyslíkem v pecích, zejména při náhradě těžko spalitelných paliv, patří:
  • Lepší kontrola zóny hoření
  • Vyšší stabilita pece
  • Nižší emise
  • Schopnost překonat omezení ventilátoru ID

Mezi výhody obohacení kyslíkem v předřazeném zařízení patří:

  • Minimalizovaný dopad na pokles tlaku a dobu setrvání
  • Vyšší využití alternativních paliv
  • Schopnost překonat omezení ventilátoru ID
  • Zachována nebo zlepšena rychlost kalcinace

Spolehněte se na naše odborné znalosti ...

Dovolte, abychom vám pomohli integrovat obohacení kyslíkem pro zvýšení výroby nebo snížení vašich nákladů na palivo.

KONTAKTUJTE NÁS JEŠTĚ DNES!

KYSLÍKOVÁ EKONOMIKA, INTERNATIONAL CEMENT REVIEW

Hloubková analýza a projekce finančního dopadu spalování s obohacením kyslíkem pro několik provozních scénářů cementáren, s nimiž se běžně setkáváme.

ADVANCED CLEAN ENERGY LABORATORY—VIRTUAL DEMONSTRATIONS TO GLOBAL LOCATIONS

The Advanced Clean Energy Laboratory is our newest demonstration facility, capable of facilitating development and full-scale testing of combustion systems using actual customer fuels. Plus a remote video imaging system enables real-time participation in testing via the Internet.

Spolehněte se na odborné znalosti Air Products ...

Nechte náš zkušený tým, aby vám pomohl zlepšit provoz vašich cementárenských a vápenných pecí a zařízení pro předběžnou kalibraci.

KONTAKTUJTE NÁS

CENTRUM PODKLADŮ