logo Go to Home Page

Tavení pro frit

Nejmodernější řešení pro operace tavení frity

Technologie spalování s obohacením kyslíkem mohou pomoci zlepšit výkon pece nahrazením spalovacího vzduchu kyslíkem. I malé zvýšení koncentrace kyslíku může mít dramatický dopad na provoz pece, zejména při použití paliv s nízkými hodnotami ohřevu a / nebo zlepšení operací nebo obnovení řízení pecí pomocí vadných zařízení pro regeneraci tepla. Omezením nebo eliminací zavádění inertního dusíku do pece prokázaly technologie spalování s obohacením kyslíkem zvýšení výroby, snížení spotřeby paliva a snížení emisí při zachování nebo dokonce zvýšení kvality produktu. Díky celé řadě vlastních hořáků Cleanfire®, technologií tavení a modelových služeb může náš globální tým využít svých dovedností a zkušeností, aby vám pomohl s návrhem, spuštěním a průběžným provozem optimálního systému pro vaši pec.

Kyslíko-palivové fritování

  • Nižší investiční náklady
  • Vyšší spotřeba paliva
  • Snížení emisí NOₓ, SOₓ a pevných částic

K obohacení fritování lze použít různé způsoby obohacení kyslíkem a způsoby kyslíko-palivového spalování

Dmýchání kyslíku
Tato metoda byla z historického hlediska nákladově nejefektivnějším způsobem využití kyslíku k doplnění spalování vzduch-palivo. Strategické vstřikování kyslíku vedle, pod, nebo skrze vzduch-palivové plameny umožnilo tavným fritám dosáhnout kampaní, pokud jde o spotřebu paliva, účinnost paliva a kvalitu frity. Výhody kyslíkové trysky vznikají v případě, kdy je směs kyslíku s palivem používána tam, kde je nejvíce zapotřebí.
Zvýšení obsahu kyslíku
Koncept zvýšení výkonu používá kyslíko-palivové hořáky umístěné ve vzducho-palivovém tavicím zařízení pro zvýšení výroby, kvality, účinnosti a stability pece. Kyslíko-palivové zlepšení se obvykle používá ke zvýšení tahové rychlosti pece, která má vysokou kapacitu nebo byla ochromena v důsledku poruchy nebo ztráty účinnosti systému vzduch-palivo.
Plná kyslíko-palivová konverze
Kyslíko-palivové pece pro tavení frity poskytují nejflexibilnější a nejúčinnější prostředky pro tavení frity při operacích velké objemové tonáže. Provozní výhody kyslíku jsou maximalizovány s plnou konverzí: vyšší výroba, nižší spotřeba paliva, nižší emise, lepší kvalita frity, nižší údržbu a delší životnost kampaně v peci.
Obohacování kyslíkem
Kyslík je vstřikován do sběrače hlavního spalovacího vzduchu s dostatečným předstihem před místem dodávky do pece. Tato předběžná směs kyslíku je nejběžnější v regeneračních pecích nebo jednotkových tavicích pecích s mnoha takovými dodacími místy nebo v regeneračních tavicích zařízeních, kde je žádoucí používat kyslík pro konzistentní zlepšení celého procesu spalování.

Chcete-li zlepšit sklo, přidejte Air Products do směsi!

Air Products odborníci vám pomohou pochopit, která technologie je vhodná pro vaše potřeby.

KONTAKTUJTE NÁS JEŠTĚ DNES!