Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Melting Frit
SKLO a FRIT

Tavení pro frit

Nejmodernější řešení pro operace tavení frity

K obohacení fritování lze použít různé způsoby obohacení kyslíkem a způsoby kyslíko-palivového spalování

Dmýchání kyslíku

Tato metoda byla z historického hlediska nákladově nejefektivnějším způsobem využití kyslíku k doplnění spalování vzduch-palivo. Strategické vstřikování kyslíku vedle, pod, nebo skrze vzduch-palivové plameny umožnilo tavným fritám dosáhnout kampaní, pokud jde o spotřebu paliva, účinnost paliva a kvalitu frity. Výhody kyslíkové trysky vznikají v případě, kdy je směs kyslíku s palivem používána tam, kde je nejvíce zapotřebí.

Zvýšení obsahu kyslíku

Koncept zvýšení výkonu používá kyslíko-palivové hořáky umístěné ve vzducho-palivovém tavicím zařízení pro zvýšení výroby, kvality, účinnosti a stability pece. Kyslíko-palivové zlepšení se obvykle používá ke zvýšení tahové rychlosti pece, která má vysokou kapacitu nebo byla ochromena v důsledku poruchy nebo ztráty účinnosti systému vzduch-palivo.

Plná kyslíko-palivová konverze

Kyslíko-palivové pece pro tavení frity poskytují nejflexibilnější a nejúčinnější prostředky pro tavení frity při operacích velké objemové tonáže. Provozní výhody kyslíku jsou maximalizovány s plnou konverzí: vyšší výroba, nižší spotřeba paliva, nižší emise, lepší kvalita frity, nižší údržbu a delší životnost kampaně v peci.

Obohacování kyslíkem

Kyslík je vstřikován do sběrače hlavního spalovacího vzduchu s dostatečným předstihem před místem dodávky do pece. Tato předběžná směs kyslíku je nejběžnější v regeneračních pecích nebo jednotkových tavicích pecích s mnoha takovými dodacími místy nebo v regeneračních tavicích zařízeních, kde je žádoucí používat kyslík pro konzistentní zlepšení celého procesu spalování.

Nabídky