logo Go to Home Page

Výroba minerální vlny a vlny

Výroba s využitím kyslíku přináší cenné výhody

Minerální vlna, označovaná také jako minerální vlna nebo minerální vlna, se vyrábí z přírodních horninových materiálů, strusek nebo skla, které podléhají tavení a vzniku vláken za účelem vytvoření izolace a dalších vláknitých materiálů. Tyto materiály se používají pro různé účely, včetně izolace, požární odolnosti a zahradnických růstových médií. Minerální vlna se často vyrábí v kupolové peci, ale používají se i jiné typy elektrických nebo plynových pecí, například cyklonové, šachtové nebo komorové pece.

Kupole obvykle používají jako zdroj paliva koks a zajišťují mezery mezi materiálem náplně, což umožňuje vzhůru proud plynu z tunelu. Přidávání kyslíku do kupole má několik příznivých účinků: jmenovitě rychlejší výroba, vyšší teploty blízko tunelů, nižší průtok vzduchu / emise z kupole a nižší spotřeba koksu, přičemž náklady v posledních letech výrazně vzrostly. Air Products vyvinul několik způsobů zavádění kyslíku do kupolových lahví všeobecným obohacováním, kyslíkovými tryskami v tunelech a kyslíko-zemními plynovými hořáky s nebo bez vstřikování pevného materiálu, jako je koksový vánek. Takže, ať už kupole potřebuje více výroby, nebo se snaží snížit náklady na palivo, Air Products může přizpůsobit řešení pro váš provoz. Mnohé z těchto stejných vlastností procesu lze použít na operace, které nejsou založené na kupole. Naši zkušení technici dokážou zavést správnou technologii založenou na kyslíku, která maximalizuje výrobu minerální vlny a řídí distribuci energie a teplotu tavení, to vše při současném snížení nákladů a emisí.

Výroba minerální vlny s obohacením kyslíkem

Použití kyslíku v procesech tavení minerální vlny pomocí kopí, obohacení nebo kyslíko-palivového spalování může pomoci:
  • Řízení rozvodu energie a teploty taveniny
  • Zvyšte výrobu / rychlost tavení
  • Snížení spotřeby koksu (v procesech na bázi koksu)
  • Snížení emisí
  • Zvýšení flexibility výroby

Spolehněte se na odborné znalosti Air Products…

Dovolte, abychom vám pomohli určit nejlepší způsob, jak maximalizovat výhody kyslíku v procesu výroby minerální vlny.

KONTAKTUJTE NÁS JEŠTĚ DNES!