logo Go to Home Page

Sušené potraviny

MAP: Osvědčený způsob efektivního prodloužení trvanlivosti sušených potravin

Potraviny: Kakaový prášek, káva, sušené mléko, sušené a solené ryby, sušené a solené mořské plody, sušené fazole, sušené obilniny, sušené barvivo, sušené aromatické látky, sušené ovoce, sušené byliny, sušená čočka, sušené houby, sušené těstoviny, sušené občerstvení, sušené Koření, sušená zelenina, mouka, ořechy, bramborové lupínky, čaje a další položky

Doporučená plynná směs
100% N₂

Výše uvedené plyny a směsi slouží pouze jako obecné vodítko. Aby bylo možné určit optimální plyn pro váš produkt a proces, doporučujeme, abyste provedli zkušební verzi produktu za pomoci Air Products specialistu na plyn MAP.

Skladovací teplota
•Doporučeno: Okolní

Dosažitelná trvanlivost
•Ve vzduchu: 4–8 měsíců 
•V MAP: 1–2 roky

Zásady kažení organismů a mechaniků
Oxidační žluknutí, ztráta nebo zisk vlhkosti.

Rizika otravy jídlem zahrnují:
Mnoho bakterií způsobujících otravu jídlem přežije na sušených potravinách s nízkými hodnotami aktivity vody. Nebudou růst na sušených potravinách, mohou ale představovat riziko, jsou-li opětovně využity nebo použity jako ingredience v jiných potravinách vyznačujících se vysokými hodnotami aktivity vody.

Typické stroje pro balení v modifikované atmosféře

Maloobchod
TFFS – Těsnění termoform-plnění-plnění
PTLF – Předtvarovaný tácek a krycí fólie
HFFS – horizontální form-fill-seal
VFFS – Vertikální form-fill-seal

Typické typy balení
Maloobchod: Tácek a krycí fólie, pillow pack

Příklady typických MAP materiálů
Zásobník:
•UPVC / PE
•HDPE
•EPS / EVOH / PE

Krycí fólie a/nebo fólie typu pillow pack:
•PET / PVdC / PE
•PA / PVdC / PE
•PC / EVOH / EVA
•MPET
•MOPP
•OPP / PVdC

Hlavním procesem kažení v případě sušených potravin obsahujících vysoký podíl nenasycených mastných kyselin, jako jsou cereálie, bramborové lupínky, ořechy, kakaový prášek a sušené mléko, je oxidační žluknutí. Tato škodlivá reakce je velmi účinně potlačena pomocí MAP v dusíku. Obvykle doporučený poměr plyn/výrobek je 2:1. Kvůli velmi dlouhé trvanlivosti, které lze v případě sušených potravin dosáhnout při využití MAP, musejí mít materiály použité při balení v MAP velmi dobré vlastnosti, pokud jde o propustnost plynů a vlhkosti. Tyto nutné vlastnosti mají fólie se speciální vrstvou na bázi kovu. Některé sušené potraviny, například sušené mléko pro děti, jsou obzvláště náchylné k oxidačnímu žluknutí a koncentrace zbytkového kyslíku by měla být nižší než 0,2%.

Aby bylo možné dosáhnout velmi nízkých úrovní zbytkového kyslíku, mohou být do MA balení začleněny scavengery O₂. Tyto scavengery O₂ lze také použít pro další látky snižující aw Potravin, například pekařských výrobků. Nízkáw Sušených potravin brání růstu bakterií, kvasinek a plísní. Je však nutné zdůraznit, že mnoho bakterií způsobujících otravu jídlem na sušených potravinách přežívá, zejména byliny a koření, a při následné rekonstituci nebo použití jako složkaw potravin. V důsledku toho je nutné dodržovat přísné hygienické normy a normy pro nakládání s nimi, aby se minimalizovala rizika související s otravou jídlem.

Please use the area below to submit your enquiry. It will then be passed on to our MAP Experts for a response.
ex. 123-456-7890