Beverage bottles

Tekuté potraviny a nápoje

MAP: Osvědčený způsob, jak efektivně prodloužit trvanlivost vašich tekutých potravin a nápojů

Potraviny: Pivo, sycené nealko nápoje, mošty, likéry, ovocné a zeleninové džusy, ležáky, likéry, tekutý jogurt, mléko, minerální vody, oleje, lihoviny, vína, další položky

Doporučený plyn
100% N₂

Sycené nealko nápoje:
100% CO₂

Pro snížení koncentrace rozpuštěného kyslíku se používá rozprašování dusíku, kdy se plynný dusík probublává tekutými potravinami a nápoji.

Výše uvedené plyny a směsi slouží pouze jako obecné vodítko. Aby bylo možné určit optimální plyn pro váš produkt a proces, doporučujeme, abyste provedli zkušební verzi produktu za pomoci Air Products specialistu na plyn MAP.

Skladovací teplota
•Doporučeno: Okolní

Výjimky: ovocné džusy, tekutý jogurt, mléko, zeleninové nápoje:
•Zákonné maximum *: 8 ° C
•Doporučeno: 0 ° C až +3 ° C

Dosažitelná trvanlivost
Ve vzduchu:
•Mléko: 3 dny
•Ovocné džusy, zeleninové džusy: 1 týden
•Kapalný jogurt: 10 dní
•Sycené nealko nápoje, mošty, likéry, ležáky, likéry, minerální vody, lihoviny, vína: 6 měsíců

V MAP:
•Mléko: 4-7 dní
•Ovocné džusy, tekutý jogurt, zeleninové nápoje: 2–3 týdny
•Pivo, sycené nealko nápoje, mošty, likéry, ležáky, likéry, minerální vody, lihoviny, vína: 1 rok

Zásady kažení organismů a mechaniků
Ovocné džusy, tekutý jogurt, mléko, zeleninové nápoje: Mléčná kyselina bakterií, Rod Streptococci, Bacillus druhy, kvasinky a plísně, zkysání mléka, fyzické oddělení.

Další produkty: kvasinky a plísně, oxidační příchutě.

Rizika otravy jídlem zahrnují:
Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus

Typické stroje pro balení v modifikované atmosféře
Tekuté potraviny a nápoje se nebalí na typických MAP strojích, ale na speciálních plnicích zařízeních v rámci procesu rozprašování dusíkem.

Typické typy balení 
Maloobchod: Mezi obvyklá balení patří kartonové krabice se štítovou deskou, skleněné a plastové lahve, hliníkové a ocelové plechovky.

Příklady typických MAP materiálů
Maloobchod
•Sklo
•Plast
•Hliník
•Ocel
•Přístřešek

Hlavními procesy kažení v případě zkáze podléhajících ovocných džusů, tekutého jogurtu, mléka a zeleninových nápojů jsou mikrobiální růst a rozpad. V případě mléka je to rovněž zkysání. Nápoje vyznačující se stabilitou za běžné teploty okolního vzduchu, např. pivo, sycené nealko nápoje, mošty, likéry, ležáky, minerální vody, vína a lihoviny jsou rovněž náchylné na tvorbu některých mikrobiálních organismů a cizích pachů.

Zkazitelné ovocné džusy podléhající zkáze, tekutý jogurt, mléčné a zeleninové šťávy mohou podporovat růst bakterií způsobujících otravu jídlem, např. Listeria monocytogenes a Staphylococcus aureus. Doporučuje se proto vždy přesně dodržovat teplotní podmínky, hygienická pravidla a doporučení týkající se manipulace s výrobkem. Tekuté potraviny a nápoje se nebalí s využitím běžné MAP technologie. Mezi nejčasněji používané formy balení patří kartonové krabice, skleněné a plastové láhve, hliníkové a ocelové plechovky, soudky, sudy a nerezové zásobníky. Pro snížení koncentrace rozpuštěného kyslíku se používá rozprašování dusíku a / nebo CO₂, při kterém plynný dusík a / nebo oxid uhličitý prochází kapalnými potravinami a nápoji. Takový stříkající plyn se komerčně používá pro sycené nealko nápoje, pivo, ležáky, minerální vody, ovocné džusy atd. A mohl by být prospěšný pro další kapalné potraviny a nápoje.

* Předpisy o bezpečnosti potravin (kontrola teploty) z roku 1995 uvádějí, že maximální skladovací teplota chlazených potravin podléhajících zkáze je 8 ° C. Bude to flexibilní, jak to změnit, jakmile to bude vědecky zdůvodněné. Ohledně zákonem stanovených požadavků na skladování prosím kontaktujte Campden BRI.