logo Go to Home Page

Tekuté potraviny a nápoje

MAP: Osvědčený způsob, jak efektivně prodloužit trvanlivost vašich tekutých potravin a nápojů

Potraviny: Pivo, sycené nealko nápoje, mošty, likéry, ovocné a zeleninové džusy, ležáky, likéry, tekutý jogurt, mléko, minerální vody, oleje, lihoviny, vína, další položky

Doporučený plyn
100% N₂

Sycené nealko nápoje:
100% CO₂

Pro snížení koncentrace rozpuštěného kyslíku se používá rozprašování dusíku, kdy se plynný dusík probublává tekutými potravinami a nápoji.

Výše uvedené plyny a směsi slouží pouze jako obecné vodítko. Aby bylo možné určit optimální plyn pro váš produkt a proces, doporučujeme, abyste provedli zkušební verzi produktu za pomoci Air Products specialistu na plyn MAP.

Skladovací teplota
•Doporučeno: Okolní

Výjimky: ovocné džusy, tekutý jogurt, mléko, zeleninové nápoje:
•Zákonné maximum *: 8 ° C
•Doporučeno: 0 ° C až +3 ° C

Dosažitelná trvanlivost
Ve vzduchu:
•Mléko: 3 dny
•Ovocné džusy, zeleninové džusy: 1 týden
•Kapalný jogurt: 10 dní
•Sycené nealko nápoje, mošty, likéry, ležáky, likéry, minerální vody, lihoviny, vína: 6 měsíců

V MAP:
•Mléko: 4-7 dní
•Ovocné džusy, tekutý jogurt, zeleninové nápoje: 2–3 týdny
•Pivo, sycené nealko nápoje, mošty, likéry, ležáky, likéry, minerální vody, lihoviny, vína: 1 rok

Zásady kažení organismů a mechaniků
Ovocné džusy, tekutý jogurt, mléko, zeleninové nápoje: Mléčná kyselina bakterií, Rod Streptococci, Bacillus druhy, kvasinky a plísně, zkysání mléka, fyzické oddělení.

Další produkty: kvasinky a plísně, oxidační příchutě.

Rizika otravy jídlem zahrnují:
Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus

Typické stroje pro balení v modifikované atmosféře
Tekuté potraviny a nápoje se nebalí na typických MAP strojích, ale na speciálních plnicích zařízeních v rámci procesu rozprašování dusíkem.

Typické typy balení 
Maloobchod: Mezi obvyklá balení patří kartonové krabice se štítovou deskou, skleněné a plastové lahve, hliníkové a ocelové plechovky.

Příklady typických MAP materiálů
Maloobchod
•Sklo
•Plast
•Hliník
•Ocel
•Přístřešek

Hlavními procesy kažení v případě zkáze podléhajících ovocných džusů, tekutého jogurtu, mléka a zeleninových nápojů jsou mikrobiální růst a rozpad. V případě mléka je to rovněž zkysání. Nápoje vyznačující se stabilitou za běžné teploty okolního vzduchu, např. pivo, sycené nealko nápoje, mošty, likéry, ležáky, minerální vody, vína a lihoviny jsou rovněž náchylné na tvorbu některých mikrobiálních organismů a cizích pachů.

Zkazitelné ovocné džusy podléhající zkáze, tekutý jogurt, mléčné a zeleninové šťávy mohou podporovat růst bakterií způsobujících otravu jídlem, např. Listeria monocytogenes a Staphylococcus aureus. Doporučuje se proto vždy přesně dodržovat teplotní podmínky, hygienická pravidla a doporučení týkající se manipulace s výrobkem. Tekuté potraviny a nápoje se nebalí s využitím běžné MAP technologie. Mezi nejčasněji používané formy balení patří kartonové krabice, skleněné a plastové láhve, hliníkové a ocelové plechovky, soudky, sudy a nerezové zásobníky. Pro snížení koncentrace rozpuštěného kyslíku se používá rozprašování dusíku a / nebo CO₂, při kterém plynný dusík a / nebo oxid uhličitý prochází kapalnými potravinami a nápoji. Takový stříkající plyn se komerčně používá pro sycené nealko nápoje, pivo, ležáky, minerální vody, ovocné džusy atd. A mohl by být prospěšný pro další kapalné potraviny a nápoje.

* Předpisy o bezpečnosti potravin (kontrola teploty) z roku 1995 uvádějí, že maximální skladovací teplota chlazených potravin podléhajících zkáze je 8 ° C. Bude to flexibilní, jak to změnit, jakmile to bude vědecky zdůvodněné. Ohledně zákonem stanovených požadavků na skladování prosím kontaktujte Campden BRI.
Please use the area below to submit your enquiry. It will then be passed on to our MAP Experts for a response.
ex. 123-456-7890