logo Go to Home Page

MAP Selektor plynu

Řešení Freshline®

Zemskou atmosféru tvoří dusík (78,09%), kyslík (20,95%), argon (0,93%), oxid uhličitý (0,04%), stopy dalších plynů a vodní pára. Změna tohoto vyváženého poměru látek je „modifikovaná atmosféra“.

Každý potravinářský výrobek má v závislosti na svém složení a vlastnostech ideální modifikovanou atmosféru. Těm, kteří mají vysoký obsah tuků, může těžit nahrazení oxidačního kyslíku v okolí výrobku inertním dusíkem. Bakteriostatický CO₂ těží z těch, u kterých je problémem mikrobiální růst, růst kvasinek a plísní. Konečně ti, kteří potřebují dýchat nebo si udržovat příjemnou červenou barvu, potřebují trochu kyslíku.

Máme desítky let zkušeností s identifikací těchto ideálních směsí. Zajímá vás, která plynová směs je pro váš produkt nejvhodnější? Podívejte se na níže uvedený nástroj.