logo Go to Home Page

Syrové, vysokotučné, mastné ryby

MAP: Osvědčený způsob, jak efektivně prodloužit trvanlivost syrových, vysokotučných, mastných rybích produktů

Potraviny: Modrý tuk, kapr, úhoř, halibut grónský, sledě, makrela, sardinka, losos lososový, losos, sardinky, sleď, šproty, šproty, mečoun, pstruh, tuňák, Whitebait, další položky

Doporučená plynná směs
40% CO₂ 
60% N₂
S obsahem zbytkového kyslíku

Výše uvedené plyny a směsi slouží pouze jako obecné vodítko. Aby bylo možné určit optimální plyn pro váš produkt a proces, doporučujeme, abyste provedli zkušební verzi produktu za pomoci Air Products MAP specialistu na plyny.

Skladovací teplota
•Zákonné maximum *: 8 ° C
•Doporučená teplota: –1 ° C až + 2 ° C

Dosažitelná trvanlivost
•Na vzduchu: 2–3 dny 
•V MAP: 4–6 dní

Zásady kažení organismů a mechaniků
Pseudomonas druhů (ve vzduchu), bakterií mléčného kvašení, Enterobacteriaceae, Šachovnice druh, Phobobacterium druh, Aeromonas druhů.

Rizika otravy jídlem zahrnují:
Clostridium botulinum (neproteolytické E, B a F), Vibrio parahaemolyticus, Lososovitých druhů a Listeria monocytogenes.

Typické stroje pro balení v modifikované atmosféře
Maloobchod
•TFFS – Těsnění termoform-plnění-plnění
•PTLF – Předtvarovaný tácek a krycí fólie

Typické typy balení
Maloobchod: Tácek a krycí fólie

Příklady typických MAP materiálů
Zásobník: 
•PVC / PE
•APET / PE
•HDPE
•EPS / EVOH / PE

Krycí fólie a/nebo fólie typu pillow pack:
•PET / PE-EVOH-PE
•OPA / PE-EVOH-PE
•OPP / PE-EVOH-PE
•PET / PVdC / PE

Hlavní procesy kažení, které ovlivňují kvalitu ryb a mořských plodů, jsou důsledkem mikrobiálních a oxidačních procesů. Výrobky z ryb a mořských plodů rychle podléhají zkáze kvůli vysoké ceněw, neutrální pH a přítomnosti autolytických enzymů, které způsobují rychlý vznik nežádoucích zápachů a chutí.

Ryby jsou běžně vystaveny většímu vlivu mikrobiálních procesů kvůli původu ve chladných vodách, způsobu ulovení a dopravy na břeh, kuchání a ponechání kůže v porcích určených pro maloobchod. Mikrobiální procesy způsobují rozpad proteinu, což vede ke vzniku nežádoucího zápachu („rybina“). Oxidační žluknutí nenasycených tuků u tučnějšího rybího masa způsobuje další nepříjemné zápachy a chuti.

MAP je velmi účinná metoda, díky které se daří zpomalovat mikrobiální kažení a oxidační žluknutí výrobků z ryb a mořských plodů. MAP je obzvláště účinnou metodou ve vztahu k prodlužování trvanlivosti výrobků z bělomasých ryb. U bílých ryb, korýšů a měkkýšů se doporučuje směs plynů obsahující 30% O₂, 40% CO₂ a 30% N₂. Pro produkty obsahující olej z ryb se doporučuje směs plynů obsahující 40% CO₂ a 60% N₂. Začlenění CO₂ je nezbytné pro prevenci běžných bakterií aerobního kažení, např Pseudomonas druhů (ve vzduchu).

Avšak pro maloobchodní balení ryb a jiných mořských plodů může příliš vysoký podíl CO₂ ve směsi plynů způsobit zhroucení svazku, nadměrné kapání a v případě výrobků z mořských plodů určených k chladu, jako je krab, kyselost podobnou cherubínu.

O₂ je nezbytný, aby zabránil růstu Clostridium botulinum typu E, změny barvy a blednutí, a také k potlačení odkapávání u balení MA s bílými rybami, korýši a měkkýši. Ovšem kyslík je přednostně vyloučen z balení MA s tučnými rybami, aby se zabránilo oxidačnímu žluknutí. Doporučený poměr plyn/výrobek je 2:1.

Aby bylo možné garantovat výhody prodloužené životnosti, které přináší technologie MAP, je nutno používat jen to nekvalitnější maso z ryb a mořské plody. Dosažitelná trvanlivost závisí na druhu (zvířeti), obsahu tuku, původním mikrobiologickém složení, směsi plynu a teplotě uskladnění. Dodržování doporučených teplot chlazení a hygienických pravidel a postupů při manipulaci v celém řetězci spotřeby je nezbytné pro zajištění bezpečnosti a prodloužení trvanlivosti výrobků z ryb a mořských plodů.

* Předpisy o bezpečnosti potravin (kontrola teploty) z roku 1995 uvádějí, že maximální skladovací teplota chlazených potravin podléhajících zkáze je 8 ° C. Bude to flexibilní, jak to změnit, jakmile to bude vědecky zdůvodněné. Ohledně zákonem stanovených požadavků na skladování prosím kontaktujte Campden BRI.
Please use the area below to submit your enquiry. It will then be passed on to our MAP Experts for a response.
ex. 123-456-7890