logo Go to Home Page

Syrové drůbeží maso a zvěřina

MAP: Osvědčený způsob, jak efektivně prodloužit trvanlivost syrové drůbeže a zvěřiny

Potraviny: Capon, kuře, kachna, husa, tetřev, morče, koroptev, bažant, holub, poussin / Cor Corn slepice, křepelka, krůta, další položky

Doporučené směsi plynů 
V závislosti na preferencích zákazníka se v některých případech používá vysoká koncentrace kyslíku.
•30% CO₂, 70% N₂
•20% O₂, 30% CO₂, 50% N₂
•60% CO₂, 40% N₂
•70-80% O₂, 20-30% CO₂
•Velkoobjemová balení: 100% CO₂

Výše uvedené plyny a směsi slouží pouze jako obecné vodítko. Aby bylo možné určit optimální plyn pro váš produkt a proces, doporučujeme, abyste provedli zkušební verzi produktu za pomoci Air Products specialistu na plyn MAP.

Skladovací teplota
•Zákonné maximum *: 8 ° C
•Doporučená teplota: –1 ° C až + 2 ° C
Dosažitelná trvanlivost
•Na vzduchu: 4-7 dní
•V MAP: 10–21 dní

Zásady kažení organismů a mechaniků
Pseudomonas druh (ve vzduchu), Brochothrix druh, Mléčná kyselina bakterií, Enterobacteriaceae, kvasinky a plísně.

Rizika otravy jídlem zahrnují:
Clostridium druh, Lososovitých druh, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Campylobacter druh, E.coli a E.coli 0157.

Typické stroje pro balení v modifikované atmosféře
Maloobchod
•TFFS – Těsnění termoform-plnění-plnění
•PTLF – Předtvarovaný tácek a krycí fólie 

Bulk 
•VC – Vakuová komora
•ST – Potápěčský typ

Typické typy balení
Maloobchod: Tácek a krycí fólie
Velkoobjemové balení a hlavní balení: v krabici, hlavní balení

Příklady typických MAP materiálů
Maloobchod
Zásobník:
•PVC / PE
•APET / PE
•HDPE
•EPS / EVOH / PE

Krycí fólie:
•PET / PE-EVOH-PE
•OPA / PE-EVOH-PE
•OPP / PE-EVOH-PE
•PET / PVdC / PE

Bulk
•PA / PE
•PA / EVOH / PE

V případě chlazené syrové drůbeže a zvěřiny je hlavním procesem kažení mikrobiální růst, zejména růst Pseudomonas druhů a Achromobacter druhů. Tyto bakterie aerobního kažení se velmi účinně brání začleněním CO₂ do MAP.

Zásadní prodloužení trvanlivosti syrového drůbežího masa a masa lovné ptactva vyžaduje hladiny CO₂ vyšší než 20%. U maloobjemových balení syrové drůbeže a zvěřiny v maloobchodním prodeji nesmí být podíl CO₂ ve směsi plynů vyšší než 35%, protože může dojít k zhroucení balení a nadměrnému kapání. Sbalení svazku není problém u velkoobjemových balení typu MA, proto se doporučuje podíl 100% CO and.

U balíčků s využitím modifikované atmosféry v maloobchodě se často doporučuje směs 30% CO₂, 70% N₂. Vlastní reálná trvanlivost syrové drůbeže a zvěřiny balené v modifikované atmosféře závisí na druhu (zvířeti), obsahu tuku, původním mikrobiologickém složení, směsi plynu a teplotě uskladnění. Případná rizika otravy jídlem lze minimalizovat dodržením doporučených teplot chlazení, dodržením hygienických pravidel a postupů při manipulaci po celou dobu vaření a adekvátního vaření před konzumací.

* Předpisy o bezpečnosti potravin (kontrola teploty) z roku 1995 uvádějí, že maximální skladovací teplota chlazených potravin podléhajících zkáze je 8 ° C. Bude to flexibilní, jak to změnit, jakmile to bude vědecky zdůvodněné. Ohledně zákonem stanovených požadavků na skladování prosím kontaktujte Campden BRI.
Please use the area below to submit your enquiry. It will then be passed on to our MAP Experts for a response.
ex. 123-456-7890