logo Go to Home Page

Syrové tmavé maso

MAP: Osvědčený způsob efektivního prodloužení trvanlivosti masných výrobků

Potraviny: Hovězí, kozí, zajíc, kůň, jehněčí, vepřové, králičí, telecí, srnčí, kančí, další

Doporučené směsi plynů
70 až 80% O2
20-30% CO₂

Výše uvedené plyny a směsi slouží pouze jako obecné vodítko. Aby bylo možné určit optimální plyn pro váš produkt a proces, doporučujeme, abyste provedli zkušební verzi produktu za pomoci Air Products specialistu na plyn MAP.

Skladovací teplota
•Zákonné maximum *: 8 ° C
•Doporučená teplota: –1 ° C až + 2 ° C

Dosažitelná trvanlivost

•Na vzduchu: 2-4 dny
•V MAP: 5–8 dní
 
Zásady kažení organismů a mechaniků
Pseudomonas druh (ve vzduchu), Brochothrix druh, bakterie mléčného kvašení, Mikrokoky, Enterobacteriaceae, kvasinky a plísně.
 
Rizika otravy jídlem zahrnují:
Clostridium druh, Lososovitých druh, Stafylokok aureus, Bacillus druh, Listeria monocytogen s, E.coli a E.coli 0157. Yersinia enterocolitica pro vepřové maso.
 
Typické stroje pro balení v modifikované atmosféře
•TFFS – Těsnění termoform-plnění-plnění
•PTLF – Předtvarovaný tácek a krycí fólie
 
Typické typy balení
Maloobchod: Tácek a krycí fólie
 
Příklady typických MAP materiálů
Zásobník:
•PVC / PE
•APET / PE
•EPS / EVOH / PE

Pokrývky:
•PET / PVDC / PE
•PET / PE-EVOH-PE
•OPA / PE-EVOH-PE
•OPP / PE-EVOH-PE

Dva hlavní procesy kažení, které ovlivňují trvanlivost syrového tmavého masa, jsou mikrobiální růst a oxidace červeného oxymyoglobinu.

Je-li tmavé maso uchováváno v chladu za vhodných podmínek, je rozhodujícím vlivem na trvanlivost výrobku míra oxidace červeného oxymyoglobinu, jeho pigmentace na hnědou oxidovanou formu, metmyoglobin. Z tohoto důvodu jsou nutné vysoké koncentrace O₂ pro balení tmavého masa v ochranné atmosféře, aby se uchovala požadovaná jasně červená barva po delší dobu. Vysoce pigmentované tmavé maso, např. Srnčí nebo kančí, vyžaduje vyšší koncentrace kyslíku.

Aerobní bakterie kažení, jako jsou druhy Pseudomonas, které se běžně vyskytují v červeném mase, jsou potlačeny CO₂. Pro zajištění dvojího efektu stability červené barvy a mikrobiální inhibice jsou proto doporučeny směsi plynů obsahující 20–30% CO₂ a 70-80% O₂ pro prodloužení trvanlivosti chlazeného tmavého masa ze 2-4 dnů na 5-8. dní a i déle. Často se doporučuje poměr plyn / produkt 2: 1. Dodržování doporučené teploty chlazení a správné hygieny a manipulace v celém řeznictví, MAP, distribučním řetězci a maloobchodním řetězci má rovněž zásadní význam pro zajištění bezpečnosti a prodloužení trvanlivosti výrobků z červeného masa.

Červená masa poskytují ideální prostředí pro růst celé řady škodlivých mikroorganismů a mikroorganismů způsobujících otravu jídlem. Je potřeba zdůraznit, že syrové tmavé maso se před konzumací vaří a tedy dostatečné zahřátí je dostatečným opatřením pro usmrcení vegetativních buněk bakterií způsobujících kažení potravin. Riziko otravy jídlem je proto výrazně minimalizováno řádným vařením.

* Předpisy o bezpečnosti potravin (kontrola teploty) z roku 1995 uvádějí, že maximální skladovací teplota chlazených potravin podléhajících zkáze je 8 ° C. Bude to flexibilní, jak to změnit, jakmile to bude vědecky zdůvodněné. Ohledně zákonem stanovených požadavků na skladování prosím kontaktujte Campden BRI.
Please use the area below to submit your enquiry. It will then be passed on to our MAP Experts for a response.
ex. 123-456-7890