logo Go to Home Page

Vybrané syrové drůbeží maso

MAP: Osvědčený způsob, jak efektivně prodloužit trvanlivost vybraných syrového drůbežího masa

Potraviny: Tmavé drůbeží maso, ostatní drůbeží maso bez kůže, kuřecí maso bez kůže, krůtí maso bez kůže, krájené tmavé drůbeží maso, krůtí mleté maso, další položky

Doporučená plynná směs
70 až 80% O2
20-30% CO₂

Výše uvedené plyny a směsi slouží pouze jako obecné vodítko. Aby bylo možné určit optimální plyn pro váš produkt a proces, doporučujeme, abyste provedli zkušební verzi produktu za pomoci Air Products specialistu na plyny MAP.

Skladovací teplota
•Zákonné maximum *: 8 ° C
•Doporučená teplota: –1 ° C až + 2 ° C
Dosažitelná trvanlivost
•Na vzduchu: 3–5 dní
•V MAP: 7–14 dní
Zásady kažení organismů a mechaniků
Pseudomonas druh (ve vzduchu), Brochothrix druh, Mléčná kyselina bakterií, Enterobacteriaceae, kvasinky a plísně.
Rizika otravy jídlem zahrnují:
Clostridium druh, Lososovitých druh, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Campylobacter druh, E.coli a E.coli 0157.
Typické stroje pro balení v modifikované atmosféře
Maloobchod
•TFFS – Těsnění termoform-plnění-plnění
•PTLF – Předtvarovaný tácek a krycí fólie
Typické typy balení 
Maloobchod: Tácek a krycí fólie

Příklady typických MAP materiálů
Zásobník:
•PVC / PE
•APET / PE
•HDPE

Krycí fólie:
•PET / PE-EVOH-PE
•OPA / PE-EVOH-PE
•OPP / PE-EVOH-PE
•PET / PVdC / PE
V případě vybraného syrového drůbežího masa jsou hlavními procesy kažení mikrobiální růst a oxidace červeného pigmentu, který po oxidaci hnědne.

Zejména bakterie aerobního kažení Pseudomonas druhů CO, jsou velmi účinně potlačeny začleněním CO₂ do MAP. Vysoké koncentrace O₂ jsou nezbytné k udržení požadované červené barvy syrového drůbežího masa po delší dobu.

Pro zajištění dvojího efektu stability červené barvy a mikrobiální inhibice se doporučuje směs plynů obsahující 70% kyslíku a 30% oxidu uhličitého. Doporučený poměr plyn/výrobek je 2:1. Doba trvanlivosti syrového drůbežího masa baleného v modifikované atmosféře závisí na druhu (zvířeti), obsahu tuku, původním mikrobiologickém složení, směsi plynu a teplotě uskladnění.

Případná rizika otravy jídlem lze minimalizovat díky dodržení doporučených teplot chlazení a dodržením hygienických postupů a postupů při zacházení s výrobky a vaření před jejich konzumací.
* Předpisy o bezpečnosti potravin (kontrola teploty) z roku 1995 uvádějí, že maximální skladovací teplota chlazených potravin podléhajících zkáze je 8 ° C. Bude to flexibilní, jak to změnit, jakmile to bude vědecky zdůvodněné. Ohledně zákonem stanovených požadavků na skladování prosím kontaktujte Campden BRI.
Please use the area below to submit your enquiry. It will then be passed on to our MAP Experts for a response.
ex. 123-456-7890