logo Go to Home Page

Nukleární magnetická rezonance (NMR), chlazení

Kryogenní kapalné hélium a kapalný dusík jako chladicí kapaliny

Zobrazování pomocí magnetické rezonance (NMR) je technologie analytické chemie využívaná k analýze fyzikálního a chemického složení materiálů. Používá se zejména ve univerzitních a nemocničních laboratořích, v potravinářském, biologickém, farmaceutickém a chemickém průmyslu.

Kapalné helium je vyžadováno k ochlazení magnetu NMR a kapalný dusík lze použít k pohlcení tepla vně magnetu a snížení rychlosti odpařování helia.

Air Products je předním globálním dodavatelem kapalného hélia a kapalného dusíku.

Stáhněte si brožuru Bezpečné a spolehlivé dodávky helia

Air Products nabízí požadované zabezpečení a spolehlivost dodávek

Máme techniků certifikovaných podle normy ISO 9001

Technologie lahví BIP® – vysoce čistý plyn

  • Špičkový systém čištění a jedinečná konstrukce ventilu zajišťující vysoce čistý plyn
  • Nosný plyn v plynové chromatografii (GC) zlepšující analytickou přesnost
  • Snížení šumu nulové linie
  • Nižší limity detekce
  • BIP® technologie tlakových lahví v vysoce čistém heliu, dusíku, vodíku a argonu
Stáhněte si brožuru Integrovaná technologie čisticích zařízení BIP

Více informací o naší nabídce vysoce čistých plynů?

KONTAKTUJTE NÁS

Možnosti dodávek plynu

Air Products plyny, které se obvykle dodávají v plynné a kapalné formě, umožňují zákazníkům v celé řadě průmyslových odvětví zlepšovat vliv na životní prostředí, kvalitu produktů a produktivitu.

Helium

Inertní plyn pro kryogenní aplikace, přenos tepla, použití v ochranné atmosféře, pro detekci netěsností a plnění balónků.

Dusík

V plynné podobě je užitečný pro jeho inertní vlastnosti a jako kapalina je skvělý pro chlazení a mražení. Prakticky každý obor může těžit jeho jedinečných vlastností ať už zlepšením výnosů, optimalizací výkonu či zvýšením bezpečnosti provozu.

Dewarovy nádoby

Pro zobrazování magnetickou rezonancí (MRI) a další kryogenní aplikace dodává společnost Air Products kapalné helium v 60, 100, 250 a 500 litrových robustně konstruovaných a superizolovaných Dewarových nádobách.