logo Go to Home Page

Obohacování kyslíkem

Optimální kyslíkové systémy a řešení dodávek pro váš proces

Přidání kyslíku do systému může zajistit vyšší flexibilitu procesu a zvýšení kapacity. Procesy, jako je kvašení, oxidace nebo spalování, by mohly mít prospěch z přidání kyslíku místo vzduchu pro zvýšení účinnosti. Naše společnost může pomoci vyhodnotit a bezpečně implementovat správnou úroveň obohacení pro vaše oxidační nebo spalovací reakce.

Air Products má desítky let zkušeností s aplikací pomocí aplikací založených na kyslíku. Naše společnost může spolupracovat na vyhodnocení vašeho procesu a pomoci vám určit, zda může obohacování kyslíkem prospět vašemu procesu.

Výhody obohacení nebo nahrazení procesního vzduchu kyslíkem

Začlenění kyslíku do procesu ve spojení se vzduchem nebo na jeho místě může pomoci dosáhnout:

  • Provozní úspory a úspory energie
  • Úspory provozních a kapitálových nákladů
  • Vyšší ekologický provoz díky nižším emisím
  • Flexibilita a spolehlivost
  • Vyšší kvalita
  • Zvýšení výroby

Obohacování kyslíkem

Zvýšit výkonnost stávajícího vybavení

Zlepšení výkonu procesu

Zlepšit vliv na životní prostředí

Promluvte si s našimi odborníky o způsobech, jak zlepšit provoz, nebo nás umístěte na seznam cen kyslíku.

Air Products má desítky let zkušeností s úspěšnou implementací a provozem obohacení kyslíkem v mnoha průmyslových odvětvích včetně chemikálií a rafinérií. Můžeme s vámi spolupracovat na vyhodnocení vašich potřeb kyslíku.

Kontaktujte nás

Možnosti dodávek plynu

Kyslík

Kromě použití jako respiračního plynu pro zdravotnické účely jsou jeho silné oxidační vlastnosti přínosem pro mnoho průmyslových odvětví. Pomáhá zlepšovat výtěžek, optimalizovat výkon, snižovat náklady a minimalizovat uhlíkovou stopu a to zejména v porovnání s jinými palivy.

Výroba plynu v místě spotřeby

Výroba plynu v místě spotřeby pomáhá zákazníkům zaměřeným na udržitelnost snížit jejich uhlíkovou stopu, zvýšit energetickou účinnost, zvýšit výkon, zlepšit kvalitu konečného produktu a zlepšit vliv na životní prostředí.

Velkoobjemové dodávky

Dodáváme nákladní dopravou a v závislosti na Vašem požadovaném objemu, tlaku, provozním režimu, čistotě a požadovaném průtoku umístíme ve Vaší výrobě buď ve formě kapaliny v kryogenních zásobnících, nebo jako plyn ve vysokotlakých nádobách.

Dodávky potrubím

Dodávka potrubím ve významných průmyslových lokalitách po celém světě, nabízí zákazníkům s velkou poptávkou produktu řadu výhod, například spolehlivý, bezpečný a flexibilní přísun plynu hospodárným způsobem.

CENTRUM PODKLADŮ